italy
Italy

ترتیب انجام آزمون ها برای محفظه های Exd دارای اتصال سیمانی (cemented joint)


ترتیب انجام آزمون ها برای محفظه های با حفاظت Exd که در آنها متریال غیر فلزی به صورت اتصالات سیمان یا cemented joint بکار رفته است، باید مطابق با بند 2.1.6 از استاندارد IEC 60079-0:2017 یا EN 60079-0:2018 انجام بپذیرند.

آزمون های محفظه های Exd دارای اتصال سیمانی (cemented joint)

اتصال سیمانی یا cemented joint چیست؟

بخش‌هایی از محفظه ضد انفجار ممکن است:

 • مستقیماً به دیواره محفظه سیمان شود تا با دیواره محفظه یک مجموعه جدانشدنی تشکیل گردد یا

 • در یک فریم فلزی سیمان شود به گونه‌ای که مجموعه اتصال سیمان شده، بتواند به عنوان یک واحد بدون آسیب رساندن به سیمان، جایگزین شود.

نمونه ای از یک اتصال سیمان کاری شده یا cemented joint ، تحت عنوان Resin Area و با رنگ زرد، در نقشه زیر که مربوط به یک تجهیز دتکتور گاز ضد انفجار است، نشان داده شده است.

در صورت نیاز با کلیک بر روی تصویر زیر آن را در سایز بزرگتر ببینید.

یک نمونه بدون تغییر از مجموعه اتصال سیمان شده که نماینده تولید است، باید برای اهداف ارزیابی و آزمایش استفاده شود.

استثناء : یک اتصال ضد شعله یا flameproof joint، مطابق با بند 5 که دارای سیمان نیز می باشد و بدون سیمان مطابق با بند 15.3 از EN/IEC 60079-1:2014 تست می شود، نیازی به رعایت الزامات بند 6 از استاندارد مذکور نداشته و شرایط این راهنما برای آن نباید بکار برود.

اتصالات سیمانی فقط برای اطمینان از آب بندی محفظه ضد شعله ای که بخشی از آن را تشکیل می دهند، در نظر گرفته می شوند.

ترتیباتی در ساخت اتصال سیمانی باید در نظر گرفته شود تا مقاومت مکانیکی مجموعه تنها به چسبندگی سیمان بستگی نداشته باشد.

وسایل مکانیکی تکمیلی مورد استفاده برای محکم کردن اتصال سیمانی نباید با باز شدن درها یا کاورهایی که در حین نصب یا تعمیر باز می شوند، از بین بروند.


انتخاب تعداد نمونه ها برای انجام آزمون ها

برای انجام آزمون های عمومی ضد انفجار، بر پایه بند 2.1.4.26 از EN IEC 60079-0:2018، دو آلترناتیو برای انتخاب تعداد نمونه های تست وجود دارد، شامل روش مبتنی بر دو نمونه و یا روش مبتنی بر چهار نمونه.

 • سیاست نوبل سرتیفیکیشن استفاده از دو نمونه مشابه برای همه آزمایشات است.

اما در حالتی که آلترناتیو چهار نمونه ای برای تست انتخاب شود، باید در دسترس بودن و ارزش اقتصادی ذاتی نمونه ها با مزیت های احتمالی مربوط به اجرای موازی آزمایش های مختلف مقایسه شود، اما بطور کلی انجام آزمون فشار بیش از حد و IP بر روی نمونه های متفاوت قابل قبول است به عبارت دیگر از بین چهار نمونه، دو نمونه برای تست Overpressure و دو نمونه دیگر برای آزمونهای IP اختصاص داده شوند.


ترتیب انجام آزمون های محفظه های Exd دارای اتصال سیمانی (cemented joint)

 • تست مقاومت در برابر ضربه بر روی دو نمونه (مربوط به EN/IEC 60079-0)


 • آزمون اندازه گیری دمای سرویس و یا ماکزیمم دمای سطحی بر روی یک نمونه (مربوط به EN/IEC 60079-0)

توجه: قبل از انجام تست دوام، انجام یک آزمایش اختیاری (غیر اجباری) اولیه فشار بیش از حد، ممکن است در صورت شکست با از بین رفتن نمونه، به عنوان یک "پیش تصدیق" یا prequalification برای صرفه جویی در هزینه و زمان تست دوام (پیری) مفید باشد.


 • تست دوام سیکلی یا مقاومت به گرما، رطوبت و سرما بر روی دو نمونه (مربوط به EN/IEC 60079-0)

توجه: آزمون دوام با هدف بدست آوردن نمونه هایی که به صورت مصنوعی دارای طول عمر بیشتر (پیر) شده اند، انجام می شود، بنابراین در ترتیب انجام آزمون های ضد انفجار برای تمام محفظه های دارای قطعات مواد غیر فلزی از جمله اتصالات سیمانی (cemented joint)، باید با اولویت بر سایر تست ها و همچنین بر روی نمونه های یکسان انجام شود.


 • آزمون تعیین فشار انفجار (مرجع) بر روی یک نمونه بر پایه بند 15.1 از EN/IEC 60079-1


 • آزمون فشار بیش از حد یا Overpressure بر روی دو نمونه

توجه: آزمون فشار بیش از حد باید بر روی همان دو نمونه ای انجام بشود که پیشاپیش تست دوام یا Aging بر روی آنها انجام شده است. تنها انجام یک آزمون فشار بیش از حد، پس از تست دوام و قبل از آزمون های IP الزامی است.


 • آزمون های آی پی (IP) آب و گرد و غبار بر روی دو نمونه (مربوط به EN/IEC 60079-0)

توجه: انجام صرفا یک نوبت آزمون IP به منظور راستی آزمایی نفوذناپذیری اتصالات بدنه فلزی محفظه و همچنین عملکرد مناسب متریال آب بندی غیر فلزی بکار رفته در محفظه، کافی است.


 • آزمون عدم انتقال احتراق داخلی یا non-transmission of internal ignition بر روی یک نمونه بر پایه بند 1.15 از EN/IEC 60079-1

 توجه: بر اساس الزامات بند 1.15 از EN/IEC 60079-1، انجام آزمون عدم انتقال احتراق داخلی (non-transmission of internal ignition)، دارای هیچگونه پیش شرطی از جمله انجام آزمونهای عمومی IEC 60079-0 و یا انجام آزمون های فشار مرجع و یا فشار بیش از حد نیست و می توان آن را در هر مرحله ای از لیست آزمون های تجهیز انجام داد.

 • 021 888 999 11
 • phone
whatsapp