italy
Italy

گواهینامه ضد انفجار یا اتکس (ATEX) برای تجهیزات با حفاظت p و v


مقاومت در برابر انفجار برای وسایل و تجهیزات ضد انفجار با حفاظت نوع "p" و "v"، مربوط به اتاقک های مورد استفاده در محیط های گازی دارای ریسک انفجاراست. روش های مختلفی برای ایجاد خاصیت ضد انفجاری برای حفاظت Ex p و Ex v وجود دارد که همه آنها بامشخصات فنی بیان شده در استانداردهای EN 60079-13 مطابقت دارند. حفاظت ضد انفجار Ex p شامل دو سطح ضد انفجار زیر مجموعه Gb و Gc بوده و حفاظت ضد انفجار Ex v شامل یک سطح ضد انفجار زیر مجموعه تحت عنوان Gc است. مارکینگ درج شده در گواهینامه های ضد انفجار یا اتکس (ATEX) برای حفاظت نوع p برای تجهیزات (equipment) مورد استفاده در نواحی یا zone های 1 و 2 کاربرد داشته و مارکینگ تجهیزات دارای حفاظت نوع v فقط برای ناحیه 2 محیط انفجاری کاربرد دارد. در صفحه گواهی ضد انفجار برای محصولات دارای حفاظت نوع p و v ، نمونه های مهمی از محصولات ضد انفجار دارای این نوع حفاظت بیان شده اند.

هر آنچه درباره محصولات ضد انفجار، ارزیابی انطباق و صدور گواهینامه اتکس باید بدانید در سامانه گواهینامه ضد انفجار ، در دسترس شماست !


گواهینامه ضد انفجار برای تجهیزات ضد انفجار با حفاظت نوع  p و v

 

دامنه کاربرد

اتاق های ضد انفجار که برای محافظت از تجهیزات داخلی طراحی و ساخته می شوند و شامل :

 • اتاق های تکی

 • اتاق های چند تایی

 • ساختمان کامل یا

 • اتاق موجود در یک ساختمان که برای تسهیل نمودن ورود پرسنل مورد نظر بوده و شامل مجرا های ورودی و خروجی باشد.

 • پوشش محافظ اکوستیک و سایر محفظه های مشابه که برای این طراحی می شوند تا امکان ورود پرسنل را بدهند.


حفاظت ضد انفجاری از نوع Ex p چیست ؟  

در این نوع حفاظت، اتاقکهای ضدانفجار با روش افزایش فشار هوای داخل آنها بر اساس نیازمندیهای استاندارد، از ورود گازهای قابل اشتعال به داخل اتاقک ممانعت به عمل آمده و این امکان را بوجود می آورد تا تجهیزات محافظت نشده ، در درون اتاق تحت فشار نصب شوند.


حفاظت ضد انفجاری از نوع Ex v چیست ؟  

برای حفاظت اتاقک های ضدانفجار با روش تهویه مصنوعی، با رقیق کردن گازهای قابل اشتعال محافظت شده، این امکان  بوجود می آید تا تجهیزات محافظت نشده ، در درون اتاق تحت شرایط عادی کار کنند.


استاندارد ضد انفجار برای صدور گواهینامه atex مرتبط با وسایل دارای حفاظت  نوع Ex p و Ex v :

EN 60079-0

EN 60079-13


 ● روش ایجاد خاصیت ضد انفجاری به منظور دریافت گواهینامه اتکس یا استاندارد ATEX برای تجهیزات (equipment) دارای حفاظت نوع p یا Ex p

 • این اتاقکهای ضد انفجار باید طوری طراحی شوند که سیستم افزاینده فشار داخلی، بتواند فشار حداقل 25 Pa در اتاق را با توجه به فضاهای مجاور حفظ نموده و خرابی سیستم فشار باید توسط دستگاه دیفرانسیل فشار کمتر از 25 Pa مشخص شود.

 • در صورت افت فشار در نتیجه باز و بسته شدن درب ها، علاوه بر سیستم دیفرانسیل افت فشار نیاز به هشدار دهندها نیز وجود دارد.

 • تامین انرژی الکتریکی اتاق ضد انفجار جهت سیستم فشار، باید مستقل از انرژی الکتریکی متصل به اتاق ضد انفجار باشد.

 • در صورت وجود دستگاه مصرف کننده هوا (مانند کمپرسور یا هود آزمایشگاهی) در اتاق، باید هوای کافی برای تأمین نیازهای آن و همچنین نیازهای سیستم فشار تأمین شود. از طرف دیگر ، تأمین هوا برای چنین وسایلی، باید از یک منبع جداگانه هوای پاک تکمیل شود.


 ● روش ایجاد خاصیت ضد انفجاری به منظور دریافت تاییدیه ضد انفجار یا ATEX برای تجهیزات (equipment) دارای حفاظت نوع v یا Ex v

 • فرایند تهویه مصنوعی در اتاق می بایست به گونه ای طراحی شود که از ترکیب حجم غیر طبیعی از گاز ها و یا مایعات قابل اشتعال به مقدار لازمی که باعث ایجاد انفجار می گردد، جلوگیری شود و یا آن را به حداقل برساند و یا اصطلاحا" هوای داخل اتاقک را پاک نگهدارد.

 • سیستم تهویه مصنوعی در جایی از اتاق نصب می شود که احتمال بیشترین خطر در آن ناحیه وجود دارد.

 • سیستم تهویه مصنوعی باید در جایی نصب شود که امکان دسترسی به هوای پاک را داشته باشد.


سطوح یا Level های محافظت ضد انفجار برای وسایل ضد انفجار با حفاظت نوع p یا Ex p

1- سطح حفاظت pb شامل  EPL Gb :

اتاق تحت فشار که سطح حفاظت تجهیزات Gb یا Db را فراهم می کند.

2- سطح حفاظت pc شامل  EPL Gc :

اتاق تحت فشار که سطح حفاظت تجهیزات Gc یا Dc را فراهم می کند.


سطوح یا Level های محافظت ضد انفجار برای وسایل ضد انفجار با حفاظت نوع v یا Ex v

1- سطح حفاظت vc شامل  EPL Gc :

تهویه مصنوعی یک اتاق با منبع آزاد داخلی یا بدون آن ، به گونه ای که اتاق دارای سطح حفاظت از تجهیزات Gc باشد.


● مارکینگ محصولات ضد انفجار دارای حفاظت نوع p یا Ex p :

1- محصولات ضد انفجار که بصورت تجهیز (equipment) برای استفاده عادی یا در شرایط خاص هستند :

 • برای نواحی (زون های) 1 و 2 :

II 2G Ex pb II... T… Gb

 • فقط برای ناحیه (زون) 2 :

  II 3G Ex pc II.. T… Gc   

(II...: IIA, IIB, IIC), (T...: T6, T5, T4, T3, T2, T1)


● مارکینگ محصولات ضد انفجار دارای حفاظت نوع v یا Ex v :

1- محصولات ضد انفجار که بصورت تجهیز (equipment) برای استفاده عادی یا در شرایط خاص هستند :

فقط برای ناحیه (زون) 2 :

  II 3G Ex vc II...T…Gc   

(II...: IIA, IIB, IIC), (T...: T6, T5, T4, T3, T2, T1)


● محصولات ضد انفجار قابل طراحی و تولید بر پایه حفاظت Ex p و Ex v

انواع اتاقهای ضد انفجار ، شامل کانتینر ضد انفجار ، کانکس ضد انفجار و کابین ضد انفجار

 • اتاق های تکی

 • اتاق های چند تایی

 • ساختمان کامل یا

 • اتاق موجود در یک ساختمان که برای تسهیل نمودن ورود پرسنل مورد نظر بوده و شامل مجرا های ورودی و خروجی باشد.

 • پوشش محافظ اکوستیک و سایر محفظه های مشابه که برای این طراحی می شوند تا امکان ورود پرسنل را بدهند.


آزمونهای مورد نیاز قابل انجام در آزمایشگاه ضد انفجار برای دریافت گواهی ضد انفجار یا اتکس برای حفاظت انفجاری Ex p :

1- آزمون  فشار

2- آزمون پاکسازی

3- آزمون حداقل فشار دیفرانسیل

4- آزمون تایید رتبه بندی دستگاه های ایمنی

5- آزمون تایید عملکرد دستگاههای ایمنی


  آزمونهای مورد نیاز قابل انجام در آزمایشگاه ضد انفجار برای دریافت گواهی ضد انفجار ex یا اتکس برای حفاظت انفجاری Ex v :

1- آزمون پاکسازی

2- آزمون حداقل سرعت جریان تهویه

3- آزمون تایید رتبه بندی دستگاه های ایمنی

4- آزمون تایید عملکرد دستگاههای ایمنی

5- آزمون سیستم تهویه


 • پرسشها یا ابهامات خود در ارتباط با شرایط ارزیابی محصول و صدور گواهینامه ضد انفجار (اتکس) برای حفاظت Ex p و Ex v را از طریق اطلاعات تماس نوبل سرتیفیکیشن و یا سامانه دانش فنی نوبل سرتیفکیشن ، با ما در میان بگذارید.

 • اگر درخواست ارزیابی محصول و صدور گواهینامه ضد انفجار یا اتکس را دارید ، به این صفحه مراجعه نمایید.

 • 021 888 999 11
 • phone
whatsapp