Italy

تست آی پی آب برای دتکتور ضد انفجار

دتکتورهای ضد انفجار برای تشخیص وجود گازهای متان و سولفید هیدروژن، معمولا در مناطق خطر و مستعد انفجار در سایت های نفت و گاز و پتروشیمی نصب و مورد بهره برداری قرار می گیرند که با توجه به کاربردشان در سایت، یک وسیله فوق ایمنی و جزو اولویتهای ایمنی در هر سایتی محسوب می گردند.

هشدار در مورد گواهینامه های نوبل آلمان

برای اعطای هر نوع گواهینامه یا تاییدیه ای از جمله گواهینامه سیستمهای مدیریت (ایزو) و یا گواهینامه تایید مهارت و صلاحیت اشخاص در هر زمینه ای، نهاد مدعی صدور گواهینامه باید دارای تایید صلاحیت یا اکردیته معتبر از یکی از نهادهای اعتباردهنده عضو مجمع جهانی اعتباردهندگان (IAF) و یا یکی از نهادهای نظارتی ملی مانند اتحادیه یا انجمن صنف مرتبط با موضوع گواهینامه، باشد.

تست آی پی گرد و خاک برای دتکتور ضد انفجار

دتکتورهای ضد انفجار برای تشخیص وجود گازهای متان و سولفید هیدروژن، معمولا در مناطق خطر و مستعد انفجار در سایت های نفت و گاز و پتروشیمی نصب و مورد بهره برداری قرار می گیرند که با توجه به کاربردشان در سایت، یک وسیله فوق ایمنی و جزو اولویتهای ایمنی در هر سایتی محسوب می گردند.

انجام موفق تست های گرمایی دتکتور ضد انفجار در آزمایشگاه همکار نوبل سرتیفیکیشن

دتکتورهای ضد انفجار برای تشخیص وجود گازهای متان و سولفید هیدروژن، معمولا در مناطق خطر و مستعد انفجار در سایت های نفت و گاز و پتروشیمی نصب و مورد بهره برداری قرار می گیرند که با توجه به کاربردشان در سایت، یک وسیله فوق ایمنی و جزو اولویتهای ایمنی در هر سایتی محسوب می گردند.

آخرین وضعیت شرکت ECM ایتالیا در دیتابیس ارگانهای مطلع یا Notified Body های معتبر در وب سایت رسمی کمیسیون اروپا

آگاهی ذینفعان گواهینامه های CE و ATEX اروپا از برقرار بودن اعتبار نهاد صادر کننده گواهینامه یا notified body موجب تداوم اعتبار گواهینامه و استفاده از آن با اطمینان خاطر در بازار فروش محصول دارنده گواهینامه است.

به روز آوری دامنه کاری NB های اروپایی در NANDO

آگاهی ذینفعان گواهینامه های CE و ATEX اروپا از برقرار بودن اعتبار نهاد صادر کننده گواهینامه یا notified body موجب تداوم اعتبار گواهینامه و استفاده از آن با اطمینان خاطر در بازار فروش محصول دارنده گواهینامه است.

وب سایت نوبل سرتیفیکیشن ایتالیا

با توجه به اینکه شرکت نوبل سرتیفیکیشن دارنده اکردیته برای صدور گواهینامه های سیستمهای مدیریت کیفیت از سازمان دولتی اعتباربخشی ایتالیا (ACCREDIA) بوده و به همین سبب حضور فعال و گسترده ای در بازار صدور گواهینامه ایزو ی کشور ایتالیا دارد، وب سایت نوبل سرتیفیکیشن ایتالیا بوسیله شرکت NOBEL CERTIFICATION ITALIA SRLS راه اندازی و برای کاربران ایتالیایی و اینترنشنال، در دسترس می باشد.

روز جهانی اعتباربخشی سال 2020

با توجه به اهمیت بسیار بالای اعتبار بخشی یا accreditation در فعالیتهای ارزیابی انطباق به منظور محافظت از کیفیت، ایمنی، سلامتی و بطور کلی زندگی مردم و صنایع فعال در جهان، روز نهم ژوئن هر سال، بعنوان روز جهانی اعتبار بخشی نامگذاری شده است، که معمولا در این روز سازمانها و انجمنهای بین المللی و بالادستی اعتباردهندگان و همچنین خود نهادهای اعتباردهنده، با انتشار بیانیه های مرتبط با موضوع اعتباردهی، رویکرد و جهت گیری های خود برای سال آتی را بر روی موضوع ویژه ای، متمرکز می نمایند.

خط مشی نوبل سرتیفیکیشن در برابر اپیدمی ویروس کرونا

اپیدمی ویروس کرونا یکی از کم سابقه ترین وقایع غیر معمولی بوده که کشورهای زیادی را تحت تاثیر قرار داده و علاوه بر تلفات انسانی قابل توجه ، با سرعت غیر قابل مقایسه شیوع خود در بین جوامع ، نسبت به سایر بیماری ها، موجب توقف بسیاری از کسب و کارها و افت شدید اقتصاد در کشورهای درگیر این اپیدمی شده است . طبیعتا فعالیت نهادهای صدور گواهینامه ایزو و سازمانهای دارنده گواهینامه ایزو نیز تحت تاثیر این اپیدمی قرار گرفته که مجمع جهانی اعتباردهندگان برای مدیریت نمودن ریسک های ناشی از اپیدمی کرونا بوسیله نهادهای اعتباردهنده عضو IAF و همچنین نهادهای صدور گواهینامه ایزو معتبر ، خطوط راهنمایی را منتشر نموده است .
  • 021 888 999 11