italy
Italy

مصاحبه روسای IAF و ILAC در مورد آینده اعتباربخشی

گروه اعتباربخشی


روسای مجمع جهانی اعتباردهندگان (IAF) و انجمن بین المللی اعتباردهی آزمایشگاهها (ILAC) طی مصاحبه ای سی دقیقه ای، وضعیت فعلی ارزیابی انطباق و اعتباربخشی مرتبط با آن و آینده اعتباردهی در جهان را بررسی نمودند.

روسای مجمع جهانی اعتباردهندگان (IAF) جناب آقای دکتر Emanuele Riva و انجمن بین المللی اعتباربخشی آزمایشگاهها (ILAC) سرکار خانم دکتر Etty Feller، طی مصاحبه ای سی دقیقه ای، با نگاه و مروری بر شرایط و وضعیت فعلی ارزیابی انطباق در جهان، جایگاه و شرایط آینده موضوع اعتباردهی (Accreditation) در جهان را بررسی نمودند.

برای دیدن ویدئوی این مصاحبه ، به قسمت پایین همین صفحه مراجعه نمایید.

  • 021 888 999 11
  • phone
whatsapp