مدارک فنی (تکنیکال فایل) مورد نیاز برای تاییدیه و نشان UKCA

تولید کننده یا نماینده مجاز تولید کننده در بریتانیا ، در صورت تطابق با قوانین مربوط به UKCA مارک ، باید مدارکی را برای نشان دادن انطباق محصول تولیدی خود با نیازمندیهای قانونی، نگهداری نمایند.

این مدارک باید تا 10 سال پس از اینکه محصول در بازار بریتانیا قرار گرفت، نگهداری شوند.

این اطلاعات می تواند در هر زمانی بوسیله مقامات نظارتی یا اجرایی ، به منظور کنترل اینکه محصول با نیازمندیهای قانونی انطباق دارد ، درخواست بشوند.

مدارک فنی مورد نیاز برای دریافت تاییدیه یا گواهینامه UKCA، با توجه به قوانین ویژه مربوط به هر محصول، متفاوت است .

اما تولید کننده باید برای قرار دادن نشان UKCA بر روی محصول و صادرات محصول به انگلیس، این سوابق عمومی را در قالب تکنیکال فایل ، تهیه و نگهداری نماید :

  • مدارک مربوط به چگونگی طراحی و تولید محصول

  • مدارک مربوط به اینکه چگونه انطباق محصول با نیازمندهای مرتبط با UKCA مارک، نشان داده شده است

  • آدرس های تولید کننده و تمام مکانهای انبارش محصول


  •  پرسش ها و اطلاعات فنی مورد نیاز خود درباره مدارک فنی مورد نیاز برای دریافت گواهینامه UKCA بریتانیا را از طریق سامانه دانش فنی با ما در میان بگذارید.

  • اگر درخواست ارزیابی محصول و دریافت گواهینامه و نشان UKCA بریتانیا را دارید، اطلاعات مجموعه و محصول تولیدی خود را در سامانه درخواست صدور گواهی ، برای نوبل سرتیفیکیشن ارسال نموده یا با ما تماس بگیرید.