ماهیت قانونی

شرکت نوبل سرتیفیکیشن ویستا که تحت شماره 519958 با موضوع فعالیت انجام ارزیابی "سیستمهای مدیریت" و "محصول" و "صدور گواهینامه های مرتبط" ، در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده ، بعنوان محل اصلی برای فعالیت های صدور گواهی سیستمهای مدیریت ، در سیستم مدیریت صدور گواهی نوبل سرتیفیکیشن، تعیین شده است .

تاریخچه

نوبل سرتیفیکیشن ، از سال 1389 ، فعالیت خود را در زمینه خدمات ممیزی و صدور گواهینامه ایزو ، در چهارچوب نمایندگی نهادهای صدور گواهی خارجی ، آغاز نمود.

نوبل سرتیفیکیشن در سال 1390 در زمینه "ارزیابی و صدور گواهی محصول" ، با اخذ نمایندگی انحصاری برای منطقه ایران از :

فعالیت خود را به بخش های صدور گواهی محصول زیر نیز گسترش داد :

در سال 1391 ، فعالیت نوبل سرتیفیکیشن در زمینه صدور گواهینامه سیستمهای مدیریت، با دریافت اکردیته از یک نهاد اعتباربخشی غیر عضو IAF ، در چهارچوب یک نهاد صدور گواهی مستقل ادامه یافته و در سال 1393 نیز بوسیله مرکز تایید صلاحیت ایران (NACI) مورد ارزیابی قرار گرفته و برای صدور گواهینامه سیستمهای مدیریت کیفیت بر پایه استاندارد ISO 9001:2008 ، تایید صلاحیت گردید .

نوبل سرتیفیکیشن در سال 1396 با توجه به تجربه موثر هفت ساله خود در ممیزی و صدور گواهینامه معتبر ایزو ، نیاز به داشتن اکردیته تراز اول در سطح جهان، برای فعالیتهای صدور گواهی خود بخصوص در کشور ایتالیا ، با پشت سر گذاشتن مراحل دقیق ارزیابی بوسیله سازمان ملی اعتباربخشی ایتالیا (ACCREDIA) ، بعنوان یک نهاد اعتباردهنده تراز اول جهانی ، افتخار این نهاد اعتباردهنده تراز اول جهان را بدست آورد.

در اسفند ماه سال 1400 ، با توجه به سابقه کاری موثر و جایگاه ویژه در فضای بازار صدور گواهینامه های ضد انفجار (اتکس) در ایران، نوبل سرتیفیکیشن فعالیتهای صدور گواهینامه سیستمهای مدیریت (ایزو) را بطور کامل از دامنه کاری خود حذف و با درخواست رسمی به مرکز ملی اعتباربخشی ایتالیا (ACCREDIA) برای دریافت اکردیته استاندارد ISO/IEC 17025 برای آزمایشگاه تست ضد انفجار در حال توسعه خود، عملا خدمات تست کالاهای ضد انفجار را جایگزین نمود.

نوبل سرتیفیکیشن ایتالیا

در سال 1397 (ماه مارس 2018) ، نوبل سرتیفیکیشن با ثبت شرکت Nobel Certification Italia S.r.l.s که تحت شماره FE - 219093 در اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی شهر Ferrara ایتالیا با موضوع فعالیت ارزیابی سیستمهای مدیریت و محصول و ثبت و صدور گواهینامه های مرتبط و بازرسی فنی ثبت شده است ، رسما فعالیتهای ممیزی و صدور گواهینامه خود را در کشور ایتالیا آغاز نمود .

ساختار سازمانی نوبل سرتیفیکیشن و ارتباط بین دفاتر ایران و ایتالیا

اگر از موبایل استفاده می کنید، برای دیدن تصویر بطور کامل ، روی آن کلیک کنید.