تماس و دسترسی

جهت تحویل و پذیرش نمونه جهت انجام آزمون، حتما قبل از ارسال نمونه با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید.

 11 999 888 021 یا 84 99 115 0912

آدرس: تهران، بزرگراه امام رضا، شهرستان پاکدشت، بخش شریف آباد، شهرک صنعتی شنزار، میدان سوم، خیابان گلستان دوم، خیابان ارکیده، واحد شماره 127

تلفن: 36910387-021

لوکیشن آزمایشگاه نوبل سرتیفیکیشن

اپلیکیشن های گوگل مپ و Waze

اپلیکیشن نشان

اپلیکیشن بلد

NOBEL CERT Ex Testing Lab

Tehran Province, Country, GF, Building Block 7, No 127, Orkideh St., 2nd Golestan St., Shenzar Industrial Estate, Sharif Abad, Iran

Tel 0098 21 36910387

برای دیدن نقشه در سایز بزرگتر، روی آن کلیک کنید.