قوانین استفاده از نشان UKCA

تولید کننده باید اطمینان حاصل نماید که :

  • اگر اندازه آرم UKCA را کمتر یا بیشتر می کند، حروفی که تشکیل دهنده نشان UKCA هستند، باید دارای نسبت های آخرین ویرایشی باشند که در پایین صفحه، قابل دانلود است.

  • اندازه نشان UKCA حداقل 5 میلی متر در ارتفاع برای تمام لگو است ، نه حروف جداگانه آن، مگر آنکه ابعاد حداقلی متفاوتی در قانون مرتبط ، مشخص شده باشد.

  • مارکینگ UKCA ، بطور ساده ای قابل دیدن و خوانا بوده و از یکم ژانویه 2023 ، برابر با 11 دی 1401 ، باید بطور دائمی ، بر روی محصول قرار بگیرد.