شرایط ، مسئولیتها و نیازمندیهای همکاری


مختصری درباره نوبل سرتیفیکیشن

نوبل سرتیفیکیشن تنها نهاد صدور گواهینامه استانداردهای ایزو ایرانی است که تحت اعتبار (اکردیته) نهاد ملی و دولتی اعتباردهی ایتالیا ، بعنوان نهاد اعتباردهنده تراز اول در سطح اروپا و جهان، خدمات ممیزی و صدور گواهی خود را انجام می دهد. 

نوبل سرتیفیکیشن تنها نهاد صدور گواهینامه استاندارد در ایران، خاورمیانه و آسیا است که ممیزی سازمانهای متقاضی دریافت گواهینامه ایزو در ایتالیا و اروپا را بوسیله شعبه خود در ایتالیا انجام داده اما تصمیم گیری و صدور گواهینامه را در دفتر مرکزی خود در تهران انجام می دهد.

این جایگاه ویژه، که فقط با تلاش و پشتکار پرسنل نوبل سرتیفیکیشن و با بهره گیری از شایستگی کارکنان به وجود آمده، نشاندهنده این واقعیت است که سازمانها و شرکتهای طرف قرارداد با نوبل سرتیفیکیشن، خدمات صدور گواهی ایرانی اما با سطح فنی، اعتبار و کیفیت تراز اول جهانی، دریافت می نمایند.

برای آگاهی بیشتر از خدمات نوبل سرتیفیکیشن، این لینکها را ببینید :


تکمیل فوری فرم پرسشنامه آنلاین درخواست همکاری کلیک کنید