فدراسیون توسعه اعتباربخشی هند (FDAS)

فدراسیون توسعه خدمات اعتباربخشی (Federation for Development of Accreditation Services) در هند برای اعطای اعتبار به آزمایشگاه‌ها، به عنوان یک سازمان غیردولتی، بر اساس قانون ثبت و مقررات انجمن‌ها بوسیله وزارت صنایع هند در تاریخ 27 مارس 2019، برابر با 1398/01/07 ایجاد شده است.

FDAS سیستم اعتبار سنجی را مطابق با ISO/IEC 17011: 2017 اجرا نموده و برنامه اعتباربخشی آن به آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون، بر پایه ISO/IEC 17025:2017 و برای آزمایشگاه های پزشکی بر پایه ISO 15189:2022 است.

FDAS متعهد به رعایت هنجارهای نهادهای بین المللی مانند ISO، IEC، ILAC، APAC و غیره است.

نهاد اعتباردهی فیداس (FDAS) هند به عنوان یک امضا کننده توافقنامه شناسایی متقابل (MRA) و یک عضو کامل (full member) در مرجع اعتباربخشی آسیا و اقیانوسیه (APAC) و همچنین در نظام بین المللی تایید صلاحیت آزمایشگاهها (ILAC) برای حوزه تست و کالیبراسیون شناخته می شود.

توافقنامه APAC

توافقنامه ILAC


اعتباربخشی آزمایشگاه ضد انفجار نوبل سرتیفیکیشن توسط FDAS هند

ارزیابی آزمایشگاه ضد انفجار نوبل سرتیفیکیشن بر پایه استاندارد ISO/IEC 17025:2017 به عنوان تنها آزمایشگاه ایرانی تست تجهیزات ضد انفجار و دارای وسایل تست قابل ردیابی به سیستم بین المللی ILAC در تاریخ های 17، 18 و 19 بهمن ماه 1402 بوسیله نهاد اعتباربخشی فیداس (FDAS) و با انجام ارزیابی شهودی (witness) برای آزمون های منتخب، با موفقیت صورت پذیرفت.

تیم ارزیابی شامل سرارزیاب دارای بیش از 35 سال تجربه در ارزیابی الزامات سیستمی مرتبط با اعتباربخشی آزمایشگاه ها به همراه ارزیاب تخصصی حوزه ضد انفجار دارای 15 سال سابقه فعالیت در تست تجهیزات ضد انفجار در کشور هند، علاوه بر ارزیابی سیستم مدیریت آزمایشگاه، یکایک آزمون های مهم موجود در دامنه کاری آزمایشگاه نوبل سرتیفیکیشن را در حین اجراء، مورد ارزیابی و تایید قرار دادند.

بدین ترتیب این اولین ارزیابی اعتباربخشی یک آزمایشگاه ضد انفجار در ایران محسوب می گردد که طی آن علاوه بر حضور ارزیاب تخصصی حوزه ضد انفجار دارای سوابق و تجربیات ارزنده در سطح بین المللی، عملکرد فنی و اجرای آزمون های ضد انفجار نیز بطور واقعی مورد ارزیابی و آنالیز و تایید قرار می گیرد.

عدم انطباق های شناسایی شده توسط تیم ارزیابی با فعالیتهای اصلاحی فشرده و شبانه روزی تیم آزمایشگاه نوبل سرتیفیکیشن و از طریق ارسال اقدامات اصلاحی و شواهد عینی مرتبط به نهاد تایید صلاحیت FDAS، در تاریخ 1402/11/25، از سوی تیم ارزیابی بسته شده اعلام گردید و بدنبال آن اعتبارنامه (accreditation) آزمایشگاه ضد انفجار نوبل سرتیفیکیشن در تاریخ 22 فوریه 2024 برابر با 1402/12/03 صادر شد.

اکردیته آزمایشگاه ضد انفجار نوبل سرتیفیکیشن با کد گواهینامه TL-119 در لیست آزمایشگاه های اکردیته در وب سایت نهاد اعتباردهنده FDAS نیز قابل ملاحظه است.

آرم ترکیبی FDAS و ILAC مجاز برای استفاده آزمایشگاه نوبل سرتیفیکیشن در گزارشات آزمون و سایر اقلام تبلیغاتی