• گواهینامه یا مجوز CE برای کدام محصولات کاربرد ندارد؟

 • نشان CE بر روی کدام محصولات قابل درج نیست و تخلف از قوانین اروپا است؟

 • محصولاتی که برای صادرات باید استاندارد اتحادیه اروپا غیر از گواهینامه سی ای را دریافت نمایند.

هشدار !

 • ارائه گواهینامه نامعتبر CE محصولات به گمرک کشورهای خارجی به خصوص گمرک کشورهای اروپایی و ترکیه، یا

 • قرار دادن CE مارک بر روی محصولاتی که قرار دادن نشان سی ای اروپا برای آنها بر اساس قوانین اتحادیه اروپا، کاربرد نداشته باشد و ارائه آنها به بازارهای خارجی

غیر قانونی بوده و به جز توقیف محموله صادراتی و ترخیص نشدن آن، باعث تحمیل جریمه های سنگین برای شرکت صادر کننده کالا خواهد شد.


محصولات شیمیایی

 •  صادر کنندگان محصولات شیمیایی که به مقدار یک تن یا بیش از آن از یک ماده شمیایی به منطقه اقتصادی اروپا صادر نمایند، باید محصول شیمیایی خود را در دیتابیس REACH اروپا ثبت نمایند.

 • REACH مخفف عبارت Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals بوده و برای تمامی مواد شیمیایی که برای هر دو منظور فرایندهای صنعتی و هم آنهایی که برای مصارف روزانه مردم، استفاده می شوند مانند رنگ برای نقاشی، محصولات پاک کننده، مواد شیمایی مورد استفاده در لباس ها، مبلمان و وسایل الکتریکی، کاربرد دارد.

 • برای دریافت تاییدیه محصولات شیمایی برای صادرات به اروپا یا همان ثبت REACH، صادر کننده باید به وب سایت آژانس مواد شیمیایی اروپا یا ECHA مراجعه نموده و درخواست خود را مستقیما به این نهاد ارسال نماید.


منسوجات و پوشاک

 • مقررات اروپایی Regulation (EU) No 1007/2011 در خصوص نام های الیاف نساجی و برچسب گذاری و نشان گذاری (مارکینگ) ترکیب الیاف محصولات نساجی، بیان کننده نیازمندیها و شرایط تولید و صادرات منسوجات و پوشاک به منطقه اقتصادی اروپا و ترکیه است.

 • با مراجعه به بخش منسوجات و پوشاک در وب سایت اتحادیه اروپا، اطلاعات فنی مربوط به مقررات اروپایی منسوجات و پوشاک، از جمله محتوای مقررات مذکور، پرسشهای تکرار شونده یا FAQ، دامنه کاربرد مقررات پوشاک، دانلود متن آن، اصلاحیه های مقررات، خطوط راهنمای فنی برای آزمایشگاههای پوشاک اروپایی، درخواست اضافه نمودن منسوجات جدید، محتوای مورد نیاز تکنیکال فایل محصول، معیارهای ارزیابی منسوجات و فعالیتهای فنی مرتبط و پیشینه سیستم تایید منسوجات و پوشاک در اتحادیه اروپا، را ببینید.


کفش و محصولات مرتبط


محصولات مرتبط با برچسب زیست محیطی یا Ecolabel

 • نیازمندیها و شرایط برچسب گذاری زیست محیطی یا Ecolabel محصولات، شامل مزیت های برچسب گذاری، روش درخواست رسمی برچسب گذاری زیست محیطی محصول و مراحل آن، سازمانهای ملی مرتبط با برچسب گذاری زیست محیطی در اتحادیه اروپا و هزینه های برچسب گذاری زیست محیطی اروپا، در بخش EU Ecolabel وب سایت کمیسیون اروپا، قابل دسترسی است.


محصولات آرایشی و بهداشتی

 • محصولات آرایشی و بهداشتی باید بر اساس مقررات اروپایی Regulation (EC) N° 1223/2009 ، ارزیابی ، تایید و به بازار اروپا عرضه بشوند.


محصولات دارویی

 • در بخش محصولات دارویی وب سایت کمیسیون اروپا، توضیحات کلی در مورد شرایط و مرجع صادر کننده تاییدیه دارو برای صادرات به اتحادیه اروپا و همچنین لینک به صفحات مهم وب سایت کمیسیون اروپا که بیان کننده جزییات و مراحل دریافت تاییدیه دارو در اروپا می باشد، ارائه شده اند.

 • نهادهای ملی مسئول دارو در هر کشور اروپایی، مسئولیت ارزیابی و تایید محصولات دارویی را طبق مقررات آژانس دارویی اتحادیه اروپا، به عهده دارند.


محصولات غذایی، خوراک دام و محصولات کشاورزی

 • همه نیازمندیهای و شرایط ارزیابی و تایید محصولات غذایی، دامداری و خوراک دام، کشاورزی و محصولات کشاورزی، برای پذیرش در اتحادیه اروپا، در بخش ایمنی غذا در وب سایت کمیسیون اروپا ، در دسترس می باشد.


مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی

 • همه نیازمندیها و شرایط ارزیابی و تایید محصولات در تماس با مواد غذایی مانند بسته بندی مواد غذایی، ظروف طبخ غذا و غیره در بخش مواد در تماس با غذا یا Food contact materials و صفحات زیر مجموعه آن، در وب سایت کمیسیون اروپا، ارائه شده اند.


انواع خودرو و قطعات و مجموعه های وابسته 

 • همه نیازمندیها و شرایط ارزیابی انطباق و تایید خودرو و محصولات و قطعات خودرویی به همراه لیست مقامات تایید کننده ، آزمایشگاهها و نهادهای ارزیابی انطباق در کشورهای اروپایی ، در بخش هماهنگ سازی فنی در اتحادیه اروپا و صفحات زیر مجموعه آن، در وب سایت کمیسیون اروپا، ارائه شده اند.


 • پرسش ها، ابهامات و اطلاعات فنی مورد نیاز خود درباره تاییدیه اروپایی محصولات خارج از کاربرد نشان CE را از طریق سامانه دانش فنی نوبل سرتیفیکیشن مطرح نمایید.

 • اگر درخواست دریافت تاییدیه اروپایی برای محصولات خارج از کاربرد گواهینامه CE را دارید، اطلاعات مجموعه و محصول تولیدی خود را از طریق سامانه ثبت درخواست صدور گواهی برای نوبل سرتیفیکیشن ارسال نموده یا با ما تماس بگیرید.