کارشناس امور مشتریان

مسئولیت ها

  • بررسی فنی و اقتصادی درخواستهای دریافتی از شرکتهای متقاضی دریافت گواهینامه محصول

  • ورود اطلاعات در فایل آنالیز هزینه و تنظیم پروپوزال ارائه خدمات صدور گواهی

  • تهیه پیش نویس قرارداد و انجام پیگیری های مورد نیاز برای امضا و تایید نهایی آن بوسیله سازمان های متقاضی دریافت گواهینامه

  • تعیین وضعیت تمایل مشتریان به تداوم حفظ اعتبار گواهی نامه خود در زمانهای سررسید تمدید اعتبار یا صدور مجدد گواهینامه 

  • پاسخگویی ایمیلی به شرکتهای خارجی همکار برای گزارشدهی آخرین وضعیت مشتریان، در صورت نیاز


توجه !

انجام بازاریابی، جزو مسئولیت های کارشناس امور مشتریان در نوبل سرتیفیکیشن نیست .

نوبل سرت با توجه به سابقه طولانی و پیشرو و راهبر و تنها برند قابل اطمینان بودن به خصوص در فضای بازار صدور گواهینامه محصول ایران، دارای مشتریان قدیمی، بزرگ و معتبر بوده و همچنین مورد توجه تولیدکنندگانی است که برای اولین بار قصد دریافت گواهینامه استاندارد محصول را دارند.

جذب مشتری در نوبل سرتیفیکیشن صرفا بر پایه پاسخگویی فنی مناسب و به موقع به مشتری انجام می شود.

بنابراین سطح فنی ، مدل شخصیتی و مسئولیتهای مورد نیاز برای شغل کارشناس امور مشتریان در نوبل سرتیفیکیشن، با مدل فعالیت شغل کارشناس فروش که در بیشتر شرکتها دیده می شود، متفاوت و غیر قابل قیاس است !


تحصیلات

اولویت اول - رشته های مهندسی صنایع ، مدیریت صنعتی و مدیریت بازرگانی

اولویت دوم - سایر رشته های مهندسی و علوم پایه


سطح تسلط به زبان انگلیسی

  • توانایی درک و ترجمه واژگان پایه ای مرتبط با فعالیتهای امور مشتریان

  • تسلط نسبی به گرامر انگلیسی، به نحویکه توانایی خواندن و نوشتن را داشته باشد.


ویژگی های فردی

با حوصله ، پیگیر ، دقیق و دارای روابط عمومی مناسب