صدور گواهی سیستمهای مدیریت (ایزو)

  • نوبل سرتیفیکیشن تنها نهاد صدور گواهینامه با مرکزیت ایران و دارای شعبه در ایتالیا است که خدمات صدور گواهی ایزو را تحت اعتبار یک نهاد اعتباربخشی تراز اول در اروپا و جهان، سازمان ملی و دولتی اعتباربخشی ایتالیا (ACCREDIA) ، ارائه می نماید.

  • اعتبار نوبل سرتیفیکیشن ، قابل ردیابی به مجمع جهانی اعتباردهندگان (IAF) است. جزییات بیشتر

  • گواهینامه های صادر شده بوسیله نوبل سرتیفیکیشن، در بانک اطلاعاتی سازمانهای دارنده گواهینامه، در وب سایت مرکز تایید صلاحیت ایتالیا، قابل راستی آزمایی و ردیابی هستند. جزییات بیشتر

  • نوبل سرتیفیکیشن به علت ارائه فعال خدمات ممیزی و صدور گواهی در کشور ایتالیا و سایر کشورها ، به عنوان یک نهاد صادر کننده گواهینامه سیستمهای مدیریت در سطح اینترنشنال شناخته می شود.


  • نوبل سرتیفیکیشن بدون انجام عملیات ممیزی امکان صدور گواهینامه ندارد !

  • هزینه صدور گواهینامه ایزو نوبل سرتیفیکیشن نسبت به نهادهای صدور گواهینامه ایرانی بالاتر است !

  • نوبل سرتیفیکیشن فقط امکان ارائه خدمات به مجموعه هایی را دارد که نیازمندیهای استاندارد ایزو را به منظور انجام یک ممیزی واقعی، پیاده سازی نموده باشند.

  • گواهینامه های نوبل سرتیفیکیشن معمولا برای مجموعه هایی که قصد صادرات محصول و فعالیت در سطح اینترنشنال را دارند، مناسب است.

  • شرایط ارائه خدمات حرفه ای و منحصر به فرد نوبل سرتیفیکیشن را با کلیک بروی آیکون گواهی کردن سیستمهای مدیریت، در همین صفحه ببینید.

  • توضیحات مهم درباره هر یک از استانداردهای ایزو و شرایط صدور گواهینامه هر استاندارد ایزو را با کلیک بروی آیکون مربوطه در همین صفحه، ببینید.