اولویت اصلی نوبل سرتیفیکیشن ، توانمندسازی کارکنان ، شامل پرسنل شاغل در دفتر و تیمهای ممیزی ، شامل آدیتورها و کارشناسان فنی است.

مهمترین برنامه های مستمر نوبل سرتیفیکیشن برای ایجاد شایستگی مطلوب در نیروهای انسانی  :

1- اعمال دقت لازم و در نظر گرفتن اصول جذب نیرو ، همگام انتخاب و استخدام اولیه

2- آموزش مداوم کارکنان با روشهای کارآمد به خصوص آموزش عملی حین کار یا on job training

3- پایش دوره ای و مداوم عملکرد کارکنان

4- انجام پایش (مونیتورینگ) عملکرد آدیتورها بوسیله ممیزین ارشد  ایرانی و خارجی ، برای اولین بار انتصاب ایشان ،

5- پایش دوره ای عملکرد آدیتورها برای نگهداری انتصاب و شایستگی آنان

6- تبادل اطلاعات و ارتباطات روی سیستم آنلاین هوشمند و پیشرفته دارای دیتابیس متمرکز بوسیله تمامی کارکنان نوبل سرتیفیکیشن

7- نهادینه شدن کار تیمی فراگیر و قوی بین تمامی کارکنان نوبل سرتیفیکیشن

8- اجرای سیستم مدیریت دانش ، بمنظور یادگیری و بروز شدن کارکنان، پرسنل شاغل در دفتر ، آدیتورها و کارشناسان فنی نوبل سرتیفیکیشن، شامل :

  • مدون نمودن دانش تخصصی هر شغل

  • گردش اطلاعات و دانش تخصصی بطور سیستماتیک بین کارکنان مرتبط

9- پشتیبانی قوی از کارکنان ، با تامین نرم افزارها، سخت افزارها، محیط کاری مناسب و امور رفاهی برای توانمند شدن

10- ایجاد انگیزش لازم برای کارکنان نوبل سرتیفیکیشن ، به منظور پایداری و بهبود مداوم عملکرد آنان ، با اجرای سیستم جامع گروه بندی و ارتقاء شغلی منابع انسانی


اگر تمایل به همکاری با نوبل سرتیفیکیشن، در نقش های زیر را دارید، بخش همکاری با نوبل را ببینید.

  • کارشناس صدور گواهینامه

  • کارشناس توسعه بازار و قراردادها

  • کارشناس امور اداری

  • کارشناس امور مالی

  • کارشناس ارزیابی محصولات ضد انفجار (اتکس)