اظهارنامه انطباق بریتانیا (UK Declaration of Conformity)

اظهارنامه انطباق بریتانیا، مدرکی است که باید برای اکثر محصولاتی که بصورت قانونی دارای مارکینگ UKCA هستند، تنظیم شود .

مدرک اظهارنامه انطباق بریتانیا یا UK D.O.C باید :

 • اظهار نماید که محصول با نیازمندیهای قانونی مرتبط که برای همان محصول دارای کاربرد است، انطباق دارد.

 • این اطمینان را بدهد که مدرک شامل نام و آدرس تولیدکننده (یا نماینده مجاز ایشان) به همراه اطلاعاتی درباره محصول و در جاییکه مرتبط است، نهاد صدور گواهینامه، می باشد.

اظهارنامه انطباق بریتانیا باید در دسترس مقامات نظارتی ، در صورت درخواست آنان ، باشد .


اطلاعاتی که در اظهاریه انطباق بریتانیا مورد نیاز هستند، بصورت گسترده ای مشابه آنچه که در اظهارنامه انطباق اتحادیه اروپا مورد نیاز است، می باشند و می تواند بسته به قانون درخواست صادارت به بریتانیا ، برای هر محصول متفاوت باشد.

اما اظهاریه انطباق بریتانیا، بصورت عمومی باید شامل این موارد باشد :

 • نام و آدرس بیزنسی تولید کننده یا مربوط به نماینده مجاز تولید کننده در انگلیس

 • شماره سریال، مدل یا شناسایی نوع محصول

 • بیانیه ای که اعلام نماید تولید کننده ، تمامی مسئولیتهای مربوط به انطباق محصول را بعهده می گیرد

 • جزییات مربوط به نهاد صدور گواهینامه UKCA ، که روش ارزیابی انطباق را انجام داده است

 • مقررات مربوطه به محصول که محصول با آن مطابقت دارد

 • نام و امضای تولید کننده

 • تاریخی که اظهارنامه صادر شده است

 • در صورت کاربرد ، اطلاعات تکمیلی

 • لیست مقررات بریتانیایی مرتبط با محصل (به جای مقررات اتحادیه اروپا که مربوط به محصول هستند)

 • لیست استانداردهای تعیین شده بریتانیایی مربوط به محصول (به جای استانداردهایی که در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا در خصوص محصول منتظر شده اند) ، البته استانداردهای انگلیسی، در حال حاضر از نظر مفهوم و رفرنس ، با استانداردهایی که در اتحادیه اروپا بکار می روند، یکسان هستند.


 •  پرسش های خود درباره محتوای اظهارنامه انطباق انگلیسی مرتبط با گواهینامه UKCA بریتانیا را از طریق سامانه دانش فنی با ما در میان بگذارید.

 • اگر درخواست ارزیابی محصول و دریافت گواهینامه و نشان UKCA بریتانیا را دارید، اطلاعات مجموعه و محصول تولیدی خود را در سامانه درخواست صدور گواهی ، برای نوبل سرتیفیکیشن ارسال نموده یا با ما تماس بگیرید.