کارشناس امور مالی (حسابداری)

مسئولیت ها

 • صدور فاکتورهای فروش و پیگیری مطالبات

 • کنترل اطلاعات کارکرد ماهیانه پرسنل (دریافتی از امور اداری) و تهیه فیش های حقوقی پرسنل

 • بررسی لیست بیمه ماهیانه پرسنل (تهیه شده بوسیله امور اداری) و تایید آن و مدیریت امور مالی مرتبط با بیمه

 • به روز آوری فایل های ثبت اطلاعات مالی، پس از هر بار دریافت و پرداخت

 • به روز آوری نرم افزار مالی و تهیه اسناد حسابداری

 • ثبت گزارشات فصلی در سیستم مالیات

 • کنترل فاکتورهای دریافتی از تامین کنندگان از نظر قوانین مالیاتی و تایید آنها

 • کنترل فایل تنخواه

 • پیگیری اخذ مفاصاحساب تامین اجتماعی برای قراردادها

 • کنترل پیشنهادات تهیه شده بوسیله امور مشتریان از نظر اصول حسابداری و مالیاتی و تایید آنها

 • تنظیم یا کنترل درخواستهای پرداخت و ارائه آنها به مدیریت

 • ارتباط با شرکتهای خارجی همکار در خصوص حواله ارز به خارج از کشور و پیگیری های لازم از صرافی و به روز آوری گزارشات مرتبط

 • انجام امور مرتبط با صدور چک یا سفته ضمانت یا ضمانتنامه های بانکی برای ارائه به کارفرماها

 • ثبت اطلاعات ، ارسال گزارشات دوره ای و انجام امور مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده


تحصیلات

اولویت اول - رشته حسابداری

اولویت دوم - رشته های مرتبط با امور مالی


سطح تسلط به زبان انگلیسی

 • آشنایی با واژگان تخصصی حسابداری و مالی 

 • تسلط نسبی بر نوشتن (writing) انگلیسی، بطوریکه برای انجام مکاتبات ایمیلی با طرفهای همکار خارجی توانایی وجود داشته باشد.


میزان سابقه کاری

فارغ التحصیلان رشته های حسابداری که دوره کارآموزی را گذرانده اند، در اولویت هستند.