شماره مدرک : P-O-16

شماره ویرایش : 01


1-هدف

توصیف روش و الزامات مربوط به دریافت نمودن، ارزیابی نمودن و اتخاذ تصمیم در ارتباط با درخواست ها (Appeals)، بمنظور اطمینان یافتن از اینکه تمامی نیازمندیها و به ویژه نیازمندیهای مربوط به بی طرفی و تضاد منافع که در خط مشی های نوبل سرت (M-M-02) بیان شده اند، برآورده شده باشند.


2-مسئول اصلی

مدیریت رده بالا


3-روش اجرایی

فرآیند رسیدگی به درخواست ها، در وب سایت رسمی نوبل سرتیفیکیشن در دسترس عموم قرار دارد.

درخواست های دریافتی در فرم رسیدگی به درخواست ها (F-O-25) درج می شوند.

  • در قسمت اول از فرم F-O-25 ، اطلاعات مربوط به درخواست و درخواست کننده ثبت می شود.

  • در قسمت دو از فرم F-O-25، افراد مجاز، موضوع درخواست را صحه گذاری، آنالیز و بررسی نموده و اقدامات مورد نیاز (شامل: مسئول اجرایی و زمان تکمیل) را با توجه به درخواست های تجدید نظر دریافتی مشابه قبلی، تعیین می کنند.

  • در قسمت سه از فرم F-O-25، اجرا و اثربخشی اصلاحات و اقدامات اصلاحی انجام شده مورد پایش قرار می گیرند.

  • در قسمت چهار از فرم F-O-25، درخواست کننده به صورت رسمی از پیشرفت اقدامات در حال اجراء مطلع می شود و در مورد بسته شدن درخواست به ایشان اطمینان داده می شود.


مطابق با بند 14 از بیانیه محدودیت ها ، ملاحظات و مهمترین فعالیت های ممنوعه (M-M-03) ، نوبل سرتیفیکیشن اطمینان می یابد که :

  •  از ممیز و یا شخصی که تصمیم صدور گواهینامه را انجام می دهد، برای فعالیت های رسیدگی به درخواست، استفاده نخواهد شد .

  •  از شخصی که قبلا درگیر موضوع درخواست بوده است، برای تصمیم صدور، بازبینی و یا تایید اجرای رسیدگی به آن درخواست ، استفاده نخواهد شد .


فرد مسئول جهت رسیدگی به درخواست ها که درخواست ها را دریافت می کند، به منظور جلوگیری از رویکرد تبعیض آمیز و اقدام واکنشی در برابر درخواست کنندگان، نام و اطلاعات درخواست کننده را به سایر افراد شرکت کننده در فرآیند رسیدگی به درخواستها افشاء نمی کند.

نوبل سرت اطلاعیه رسمی از اتمام فرآیند رسیدگی به درخواست ها را به درخواست کننده می دهد تا از قابلیت ردیابی و ثبت بودن درخواستها ، شامل اقدامات واکنشی که برای رسیدگی به درخواستها انجام می شود ، اطمینان حاصل شود .


در صورتیکه از از نوبل سرتیفیکیشن یا سازمانهای دارنده گواهی از نوبل سرتیفیکیشن درخواستی دارید :

  • فرم ثبت درخواست را از اینجا دانلود نموده، فقط قسمتهای "شرح درخواست" و "طرف درخواست کننده و اطلاعات تماس ایشان" را در فرم ثبت درخواست تکمیل و به آدرس ایمیل info@nobelcert.com ارسال نمایید.

درخواست های دریافتی ، در کوتاهترین زمان ممکن بوسیله نوبل سرتیفیکیشن مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.