ارزیابی و انتخاب آدیتورهای نوبل سرتیفیکیشن از طریق یک فرایند دقیق، بر پایه الزامات زیر انجام می گیرد :


1- ارزیابی و انتصاب اولیه

در ابتدا آدیتور یا کارشناس فنی متقاضی همکاری با نوبل سرتیفیکیشن، فرم پرسشنامه درخواست انتصاب را تکمیل و به همراه مدارک و شواهد شایستگی خود از طریق ایمیل ارسال نموده ، نوبل سرتیفیکیشن ارزیابی اولیه ای بروی مدارک و سوابق متقاضی انجام داده و ایشان را برای انجام ممیزی در استانداردها (scheme/s) و شاخه های فعالیت (EAC) دارای شایستگی ، انتصاب اولیه می نماید .

 • تمامی آدیتورها و کارشناسان فنی نوبل سرتیفیکیشن ، متعهد به ارائه دادن بالاترین سطح توان و عملکرد فنی و حرفه ای شده اند.


اگر درخواست پیوستن به تیم آدیتورهای نوبل سرتیفیکیشن را دارید ، فرم پرسشنامه درخواست بررسی شایستگی برای انتصاب بعنوان آدیتور نوبل سرتیفیکیشن را از این لینک دانلود و تکمیل نموده و به همراه مدارک زیر به آدرس ایمیل info@nobelcert.com ارسال نمایید ،

 • گواهینامه معتبر سرممیزی (auditor/lead auditor) استاندارد مورد نظر برای انجام ممیزی ، مثلا گواهی سرممیزی ایزو 9001

 • گواهینامه معتبر یا شواهد عینی مربوط به دانش در استاندارد مورد نظر برای انجام ممیزی ، مثلا گواهی گذراندن موفق دوره آموزشی نیازمندیهای ایزو 9001

 • شواهد عینی از آموزش ، سابقه کاری و سایر مدارک مرتبط با تسلط و دانش فنی برای شاخه های کسب و کار 39 گانه IAF که قصد دارید تا سازمانهای فعال در آن کسب و کار یا کسب و کارها را ممیزی نمایید.

 • در صورت وجود، اعلامیه انتصاب بوسیله سایر نهادهای صدور گواهی که برای آنها ممیزی انجام داده اید. اعلامیه انتصاب باید شامل استاندارد و شاخه/های کسب و کاری که آدیتور برای انجام ممیزی آنها انتصاب یافته است،باشد.

 • رزومه آدیتور

 • مدارک تحصیلی آکادمیک آدیتور


2- شرکت در ممیزی های آموزشی

در صورتیکه آدیتور قبلا بوسیله سایر نهادهای صدور گواهی (CB) تایید صلاحیت شده بوسیله یکی از نهادهای اعتبادهنده عضو IAF ، بعنوان ممیز انتصاب نیافته باشد، بعنوان ممیز تحت آموزش یا Trainee Auditor در تعداد ممیزی های مورد نیاز بهمراه تیم ممیزی بعنوان ناظر یا Observer ، شرکت داده می شود.


3- انتصاب نهایی آدیتورها

بعد از شرکت موثر در ممیزی های آموزشی، برای آدیتورهایی که قبلا بوسیله سایر نهادهای صدور گواهی انتصاب نیافته اند، عملکرد متقاضی تایید صلاحیت برای انتصاب بعنوان آدیتور نوبل سرتیفیکیشن، در اولین ممیزی خود ، بوسیله یکی از سرممیزهای نوبل سرتیفیکیشن از طریق انجام انجام ممیزی شهودی (witness audit) بررسی و در صورت تایید ، انتصاب نهایی یا final appointment ایشان ، در استاندارد (Scheme) و شاخه های فنی (Sector/s) مورد نظر ، صادر می شود .

 • نوبل سرتیفیکیشن همواره از آدیتور دارای دانش و مهارت در حیطه فعالیت سازمان مورد ممیزی، برای ممیزی آن سازمان استفاده می نماید.

 •  در صورتیکه آدیتور تایید صلاحیت شده دارای دانش و مهارت در حیطه فعالیت مجموعه مورد ممیزی وجود نداشته باشد ، حتما از یک کارشناس فنی یا technical expert که قبلا در شاخه کسب و کار مرتبط با سازمان مورد ممیزی انتصاب یافته باشد ، استفاده می شود .


4- پایش دوره ای عملکرد

با توجه به سطح ریسک و حساسیت استاندارد و شاخه فنی که انتصاب آدیتور برای آنها انجام شده ، دوره انجام ممیزیهای شهودی (witness audit) تعیین و در سررسید نفر-روز های ممیزی انجام شده بوسیله آدیتور ، انجام گرفته و با این روش علاوه بر تحت کنترل بودن عملکرد آدیتور بصورت مداوم ، انتصاب ایشان نیز بصورت دوره ای تمدید می گردد.

عملکرد آدیتورهای نوبل سرتیفیکیشن ، بر اساس این معیارها ارزیابی می شود :

1-4- نظرخواهی از سازمان مورد ممیزی

 • نوبل سرتیفیکیشن تقریبا در تمامی ممیزیها بازخورد میزان رضایت از عملکرد آدیتور را از مجموعه ممیزی شونده دریافت می نماید.

2-4- ارزیابی عملکرد بوسیله سرممیز ارشد ، شامل :

 • مهارتهای انجام ممیزی

 • اخلاق مورد انتظار از آدیتور

 • اثربخشی درک فرایندهای ممیزی و صدور گواهی ، قوانین و خط مشی های نوبل سرتیفیکیشن

3-4- ارزیابی نحوه تهیه گزارش ممیزی

 • برنامه آموزش و تبادل تجربه (experience exchange) آدیتورهای نوبل سرتیفیکیشن ،  بصورت دوره ای و چندین بار در سال برگزار می شود.


 اگر درخواست پیوستن به تیم آدیتورهای نوبل سرتیفیکیشن را دارید ، فرم پرسشنامه درخواست بررسی شایستگی برای انتصاب بعنوان آدیتور نوبل سرتیفیکیشن را از این لینک دانلود و تکمیل نموده و به همراه مدارک مورد نیاز به آدرس ایمیل info@nobelcert.com ارسال نمایید.