دریافت گواهینامه UKCA برای چه محصولاتی اجباری است؟

گروه محصولاتی که بوسیله UKCA مارک پوشش داده می شوند :

ردیف

گروه محصول

  قوانین مربوط به نشان UKCA

 قوانین مربوط به نشان CE اروپا

1

اسباب بازی ها

مقررات ایمنی اسباب بازی ها ، سال 2011

ایمنی اسباب بازی ها ، دایرکتیو 2009-48-EC

2

صنایع تفریحی و شناورهای تفریحی شخصی

مقررات صنایع تفریحی ، سال 2017

صنایع تفریی و شناورهای (کشتی یا قایق) تفریحی شخصی ، دایرکتیو 2013-53-EU

3

ظروف فشار ساده

مقررات ایمنی ظروف فشار ساده ، سال 2016

ظروف فشار ساده، دایرکتیو 2014-29-EU

4

سازگاری الکرومغناطیسی

مقررات سازگاری الکرومغناطیسی ، سال 2016

سازگاری الکرومغناطیسی، دایرکتیو 2014-30-EU

5

وسایل برقی ولتاژ پایین

قوانین ایمنی تجهیزات الکتریکی، سال 2016

دایرکتیو ولتاژ پایین ، 2014-35-EU

6

وسایل اندازه گیری وزن غیر خودکار

وسایل اندازه گیری وزن غیر خودکار ، سال 2016

وسایل اندازه گیری وزن غیر خودکار ، دایرکتیو 2014-31-EU

7

وسایل اندازه گیری (Measuring instruments)

وسایل اندازه گیری، قوانین سال 2016

وسایل اندازه گیری ، دایرکتیو 2014-32-EU

8

بالابرها (Lifts)

بالابرها ، قوانین سال 2016

بالابرها ، دایرکتیو 2014-33-EU

9

اتکس (ATEX)

تجهیزات و سیستمهای حفاظتی مورد نظر برای استفاده در محیطهای انفجاری بالقوه ، مقررات سال 2016

اتکس ، دایرکتیو 2014-34-EU

10

تجهیزات رادیویی

تجهیزات رادیویی ، مقررات سال 2017

تجهیزات رادیویی ، دایرکتیو 2014-35-EU

11

تجهیزات فشار

تجهیزات فشار ، مقررات ایمنی سال 2016

تجهیزات فشار ،  دایرکتیو 2014-68-EU

12

تجهیزات حفاظت فردی (PPE)

مقررات 2016/425 در مورد تجهیزات حفاظت فردی،  همانطور که به قانون انگلستان وارد شده و اصلاح شده است

تجهیزات حفاظت فردی،  مقررات EU 2016/425

13

وسایل گازسوز

(Gas appliances)

مقررات 2016/426 در مورد وسایل گازسوز،  همانطور که به قانون انگلستان وارد شده و اصلاح شده است

وسایل گازسوز ، مقررات EU 2016/426

14

ماشین آلات (Machinery)

تامین ماشین آلات، قوانین ایمنی 2008

ماشین آلات، دایرکتیو 2006-42-EC

15

تجهیزات مورد استفاده در بیرون از خانه (Equipment for use outdoors)

انتشار آلودگی صوتی در محیط بوسیله تجهیزات مورد استفاده در بیرون خانه ، مقررات 2001

آلودگی صوتی تجهیزات بیرون از خانه، دایرکتیو 2000-14-EC

16

طراحی زیست محیطی (Ecodesign)

طراحی زیست محیطی برای محصولات مرتبط با انرژی و اطلاعات انرژی (تغییرات) (خروج از اتحادیه اروپا) ، مقررات سال 2019

دایرکتیو 92-42-EEC برای بویلرهای آب داغ و طراحی زیست محیطی ، دایرکتیو 2009-125-EC

17

آئروسل ها (Aerosols)

 

 

18

تجهیزات الکریکی ولتاژ پایین (Low voltage electrical equipment)

تجهیزات الکتریکی، مقررات ایمنی سال 2016

تجهیزات الکتریکی، دایرکتیو 2014-35-EU

19

محدودیت مربوط به مواد خطرناک (ROHS)

محدودیت مربوط به مواد خطرناک در تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی معین، مقررات سال 2012

محدودیت مربوط به مواد خطرناک در تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی معین، دایرکتیو ROHS

 

محصولاتی که علاوه بر دریافت گواهینامه UKCA ، قوانین ویژه دیگری را نیز باید رعایت نمایند :

  • وسایل پزشکی (medical devices)

  • قابلیت هماهنگی ریلی (rail interoperability)

  • محصولات ساختمانی (construction products)

  • محصولات انفجاری برای اهداف ساخت و ساز (civil explosives)


  • برای اطلاع از قوانین بریتانیا که برای صدور گواهینامه و نشان UKCA بریتانیا، برای محصول تولیدی شما کاربرد دارند، پرسش های خود را در سامانه دانش فنی ثبت نمایید.

  • اگر درخواست ارزیابی محصول و دریافت گواهینامه و نشان UKCA بریتانیا را دارید، اطلاعات مجموعه و محصول تولیدی خود را در سامانه درخواست صدور گواهی ، برای نوبل سرتیفیکیشن ارسال نموده یا با ما تماس بگیرید.