راستی آزمایی گواهینامه های صادر شده

گواهینامه های سیستم مدیریت (ایزو)

درستی و اعتبار گواهینامه های ایزو که بوسیله نوبل سرتیفیکیشن صادر می شوند ، از طریق روشهای زیر ، قابل ردیابی و راستی آزمایی است ،

برای هر دو گروه گواهینامه های ایزو که بصورت اکردیته (تحت اعتبار) و یا غیر اکردیت صادر می شوند ، با مراجعه به  موتور جستجوی وب سایت نوبل سرتیفیکیشن و از یکی از این دو روش زیر ،  می توانید اطلاعات و جزییات مربوط به گواهینامه ایزو صادر شده مورد نظر خود را بیابید .

1- وارد نمودن نام کامل مجموعه دارنده گواهینامه در قسمت Organization ، یا

2- وارد نمودن شماره گواهینامه در قسمت Certificate No

 

توجه مهم

  • در موتور جستجوی وب سایت نوبل سرتیفیکیشن، نام مجموعه دارنده گواهینامه ایزو ، باید دقیقا مطابق با همان عبارتی باشد که در گواهینامه قید شده وارد شود، و یا در صورت جستجو از طریق شماره گواهینامه ، باید کاراکترها (حروف و اعداد) ، بدون فاصله از هم تایپ شوند.

  • در صورتیکه برای یک مجموعه چندین گواهینامه ایزو صادر شده باشد ، برای جستجوی هر یک از آنها ، باید فقط شماره گواهینامه مورد نظر را در قسمت Certificate No ، وارد نمایید .


فقط برای گواهینامه های ایزو که بصورت اکردیته (تحت اعتبار) صادر می شوند

  • با مراجعه به موتور جستجوی گواهینامه های صادر شده بوسیله نهادهای صدور گواهی دارنده اعتبار از اکردیا در وب سایت مرکز ملی اعتباربخشی ایتالیا (ACCREDIA) و وارد نمودن اطلاعات مورد نیاز ، می توانید اطلاعات و جزییات مربوط به گواهینامه ایزو صادر شده مورد نظر خود را بیابید .

  • برای اطلاع از روش جستجوی گواهینامه های اکردیته (تحت اعتبار) صادر شده بوسیله نوبل سرتیفیکیشن ، فایل راهنما برای جستجو و راستی آزمایی گواهینامه های اکردیته صادر شده ، از طریق وب سایت مرکز تایید صلاحیت ایتالیا (ACCREDIA) را دانلود و مطالعه نمایید.


گواهینامه های محصول صادره از ECM ایتالیا

درستی و اعتبار گواهینامه های انطباق محصول از نوع خوداظهاری ، نشان سی ای (CE) ، اتکس (ATEX) و سایر گواهینامه های انطباق محصول که بوسیله ECM ایتالیا صادر می شوند ،

  • به موتور جستجوی ECM ایتالیا مراجعه نمایید ،

  • برای اطلاع از روش راستی آزمایی گواهینامه ها از طریق وب سایت ECM ایتالیا ، صفحه ECM ایتالیا  را ببینید.

  • برای اطمینان از درستی و اعتبار گواهینامه های اتکس ، با ایمیل شرکت ECM ایتالیا مکاتبه نمایید.


گواهینامه های محصولات ساختمانی صادره از DEDAL بلغارستان

درستی و اعتبار گواهینامه های سی ای (CE) محصولات ساختمانی ، که از Dedal بلغارستان صادر می شوند، از طریق این لینک در وب سایت شرکت DEDAL بلغارستان ، قابل ردیابی و راستی آزمایی است . 


بازخورد شما در مورد راستی آزمایی گواهینامه های نوبل سرتیفیکیشن

در صورتیکه تا کنون اعتبار گواهینامه دریافتی از نوبل سرتیفیکیشن را راستی آزمایی نموده اید ، رضایت خود را از طریق تکمیل فرم زیر با ما در میان بگذارید .