italy
Italy

تایید صلاحیت نوبل سرتیفیکیشن بوسیله صندوق نوآوری و شکوفایی

صندوق نوآوری و شکوفایی نهاد ریاست جمهوری ایران به منظور حمایت از شرکتهای دانش بنیان برای دریافت گواهینامه معتبر محصول خارجی ، نهادهای صدور گواهینامه محصول معتبر داخلی را تایید صلاحیت می نماید تا شرکتهای دانش بنیان ضمن دریافت گواهینامه از ایشان ، از کمک های مالی صندوق بهره مند شوند .

ویدئوی نشست انتقال تجربه در حوزه استانداردهای صادراتی

صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، برنامه ای را جهت تبادل تجربه با شرکتهای دارنده گواهینامه و شرکتهای دانش بنیان عضو آن صندوق ، به منظور تبادل تجربه و معرفی الگوهای موفق دارنده گواهینامه های محصول اروپایی به سایر شرکتهای دانش بنیان، در آذر ماه 1400 ، برگزار نمود.

آخرین وضعیت شرکت ECM ایتالیا در دیتابیس ارگانهای مطلع یا Notified Body های معتبر در وب سایت رسمی کمیسیون اروپا

آگاهی ذینفعان گواهینامه های CE و ATEX اروپا از برقرار بودن اعتبار نهاد صادر کننده گواهینامه یا notified body موجب تداوم اعتبار گواهینامه و استفاده از آن با اطمینان خاطر در بازار فروش محصول دارنده گواهینامه است.
  • 021 888 999 11
  • phone
whatsapp