italy
Italy

تست و صدور گواهینامه اسموک موتور

گروه صدور گواهی محصول اروپا ، سی ای ، CE Mark


تست مقاومت گرمایی اسموک موتور تولیدی شرکت جمکو، به منظور صدور گواهینامه انطباق با استاندارد EN 12101-3، تحت نظارت نوبل سرتیفیکیشن، با موفقیت انجام پذیرفت.

تست مقاومت گرمایی اسموک موتور

تست مقاومت در برابر گرما (آتش) برای الکتروموتورهای تولیدی شرکت جمکو که در سیستمهای تهویه کنترل گرما و دود (اسموک فن ها) مورد استفاده قرار می گیرند، در دامنه الکتروموتورهای 5.5 تا 400 کیلووات ، تحت نظارت نوبل سرتیفیکیشن به منظور صدور گواهینامه انطباق بر پایه پیوست D از استاندارد EN 12101-3 از ارگان مطلع (NB) شماره 1922 اتحادیه اروپا ، با موفقیت صورت پذیرفت.


اسموک موتور یکی از اجزای اصلی و کلیدی در سیستمهای تهویه کنترل گرما و دود (فن ها) است که کاربرد آن در محیط‌های سرپوشیده مانند مترو، زیرگذرها، تونل‌ها و سایر مراکز و اماکن عمومی و زیرساخت‌های شهری ، در شرایط اضطراری به هنگام آتش سوزی برای خارج کردن دود و گرما می باشد.

آزمایش موفق و صدور گواهینامه اروپایی EN 12101-3 برای اسموک موتورها تحت نظارت نوبل سرتیفیکیشن، برای اولین بار در ایران صورت می گیرد.


برای دیدن ویدئوی تست اسموک موتور 400 کیلووات ، بر روی ویدئوی پایین این صفحه کلیک کنید.


  • برای اطلاع از الزامات و قوانین صدور گواهینامه CE فن های تهویه گرما و دود و همچنین گواهینامه استاندارد EN 12101-3 برای اسموک موتورها، پرسش ها و ابهامات خود را در سامانه دانش فنی ، مطرح نمایید.

  • برای درخواست انجام تست و دریافت گواهینامه CE برای فن های تهویه گرما و دود و یا گواهینامه انطباق با استاندارد EN 12101-3 برای اسموک موتورها با ما تماس بگیرید.


خلاصه ای از تست مقاومت در برابر آتش برای صدور گواهینامه اسموک موتور

  • مرحله راه اندازی (warm up)

الکتروموتور درون کوره قرار گرفته و از طریق شفت بزرگتر به ژنراتور در بیرون کوره متصل می گردد. سپس با فرکانس و بار نامی مطابق استاندارد ، به مدت حداقل یک ساعت قرار می گیرد و طی همین یکساعت راه اندازی، دمای بدنه الکتروموتور، هر 10 دقیقه یکبار کنترل شده ، در صورتیکه افزایش دما طی هر بار اندازه گیری، بیش از 2 درجه سانتیگراد باشد، اجازه داده می شود تا موتور همچنان به کارکرد خودادامه دهد.

تا زمانیکه طی اندازه گیری های بعدی، افزایش دماي بدنه کمتر از 2 درجه سانتیگراد باشد، الکتروموتور برای تست آتش آماده است.

  • مرحله شروع به کار کوره (تست دما)

کوره تست راه اندازی گردیده و دماي کوره به نحوی تنظیم می شود که در مدت کمتر از 10 دقیقه به دماي 250 درجه سانتیگراد برسد تا امکان پایش عملکرد الکتروموتور در کوره مهیا شود.

  • مرحله high temperature

پس از اتمام مراحل بالا (راه اندازی الکتروموتور و کوره)، جهت انجام تستالکتروموتور در کوره و به کمک ژنراتور خارجی، باری معادل با 90 درصد بار نامی الکتروموتور بر روی آن اعمال می گردد.

پس از گذشت 15 دقیقه از زمان شروع تست (تحت پایش قرار گرفتن الکتروموتور در کوره) ، الکتروموتور به مدت 2 دقیقه خاموش گردیده و کنترل می گردد که دماي کوره به کمتر از 250 درجه سانتیگراد کاهش نیابد؛ پس از 2 دقیقه، الکتروموتور مجددا روشن شده و تست ادامه می یابد.

در حین انجام فرایند تست (پس از مرحله Warm up)، کنترل دائمی جهت عدم کاهش دمای کوره به کمتر از 250 درجه سانتیگراد، انجام می گیرد.

پایش عملکرد الکتروموتور و عدم اختلال در عملکرد و تخریب آن، تا زمانی که که الکتروموتور در شرایط انجام تست از کار بیفتد ادامه یافته و در انتها ، زمان مقاومت در برابر آتش ، اندازه گیری و تعیین می گردد.


برای دیدن ویدئوی تست اسموک موتور 400 کیلووات ، بر روی ویدئوی پایین این صفحه کلیک کنید.


  • برای اطلاع از الزامات و قوانین صدور گواهینامه CE برای فن های تهویه گرما و دود و همچنین گواهینامه انطباق با استاندارد EN 12101-3 برای اسموک موتورها، پرسش ها و ابهامات خود را در سامانه دانش فنی ، مطرح نمایید.

  • برای درخواست انجام تست و دریافت گواهینامه اسموک فن، گواهینامه CE اسموک فن و یا گواهینامه اسموک موتور با ما تماس بگیرید.

  • 021 888 999 11
  • phone
whatsapp