italy
Italy

مصاحبه روسای IAF و ILAC در مورد آینده اعتباربخشی

روسای مجمع جهانی اعتباردهندگان (IAF) و انجمن بین المللی اعتباردهی آزمایشگاهها (ILAC) طی مصاحبه ای سی دقیقه ای، وضعیت فعلی ارزیابی انطباق و اعتباربخشی مرتبط با آن و آینده اعتباردهی در جهان را بررسی نمودند.

انتشار ویرایش جدید IAF MD9

اسناد اجباری IAF باید توسط نهادهای اعتباربخشی ، هنگام تأیید اعتبار یا اکردیته نمودن نهادهای صدور گواهینامه (Certification bodies) یا نهادهای تأیید اعتبار / تأیید (validation / verification bodies) استفاده شود تا اطمینان حاصل شود که آنها برنامه های خود را به شیوه ای سازگار و معادل اجرا می کنند. مدرک IAF MD9 ، کاربرد استاندارد ISO/IEC 17021-1 در زمینه سیستم های مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی (ISO 13485) را بیان می کند.

روز جهانی اعتباربخشی سال 2020

با توجه به اهمیت بسیار بالای اعتبار بخشی یا accreditation در فعالیتهای ارزیابی انطباق به منظور محافظت از کیفیت، ایمنی، سلامتی و بطور کلی زندگی مردم و صنایع فعال در جهان، روز نهم ژوئن هر سال، بعنوان روز جهانی اعتبار بخشی نامگذاری شده است، که معمولا در این روز سازمانها و انجمنهای بین المللی و بالادستی اعتباردهندگان و همچنین خود نهادهای اعتباردهنده، با انتشار بیانیه های مرتبط با موضوع اعتباردهی، رویکرد و جهت گیری های خود برای سال آتی را بر روی موضوع ویژه ای، متمرکز می نمایند.

توانمندسازی نهاد ملی اعتباردهی گرجستان بوسیله ACCREDIA

اغلب کشورهایی که در آسیای میانه و اروپای شرقی قرار دارند ، رویکرد توسعه ای در پیش گرفته اند تا سیستم اعتباربخشی خود را برای فعالیتهای ارزیابی انطباق داخلی ارتقاء بخشیده و توانمند نمایند . بر همین اساس این کشورها هدفگذاری سطح بالایی انجام داده اند تا "تاییدیه های انطباق صادر شده بوسیله نهادهای ارزیابی انطباق تحت اعتبارشان بوسیله کشورهای عضو اتحادیه اروپا مورد پذیرش قرار بگیرد" ، بطوریکه ورود کالا و خدمات ارائه شده بوسیله این کشورها به اتحادیه اروپا ، بدون کنترل مجددانجام پذیرفته و در بلند مدت نیز، مسیر این کشورها برای پیوستن به اتحادیه اروپا هموار شود .
  • 021 888 999 11
  • phone
whatsapp