italy
Italy

روز جهانی اعتباربخشی سال 2020

گروه اعتباربخشی


با توجه به اهمیت بسیار بالای اعتبار بخشی یا accreditation در فعالیتهای ارزیابی انطباق به منظور محافظت از کیفیت، ایمنی، سلامتی و بطور کلی زندگی مردم و صنایع فعال در جهان، روز نهم ژوئن هر سال، بعنوان روز جهانی اعتبار بخشی نامگذاری شده است، که معمولا در این روز سازمانها و انجمنهای بین المللی و بالادستی اعتباردهندگان و همچنین خود نهادهای اعتباردهنده، با انتشار بیانیه های مرتبط با موضوع اعتباردهی، رویکرد و جهت گیری های خود برای سال آتی را بر روی موضوع ویژه ای، متمرکز می نمایند.

 

روز جهانی اعتباربخشی در سال 2020

نهم ماه ژوئن هر سال میلادی، که برای سال 1399، برابر با 99/03/20 است، طی یک ابتکار عمل، بوسیله مجمع جهانی اعتبار دهندگان یا IAF به همراه سازمان اینترنشنال اعتباربخشی آزمایشگاهها یا ILAC، به منظور توسعه ارزش اعتبار بخشی یا accreditation، تحت عنوان "روز جهانی اعتباربخشی" یا World Accreditation Day ، پایه گذاری شد.

موضوعی که برای روز اعتباربخشی سال 2020 بر روی آن تمرکز شده ، این است که اعتباردهی چگونه ایمنی غذا یا food safety را پشتیبانی نموده، اعتماد مصرف کنندگان، تامین کنندگان و خریداران را در کیفیت و ایمنی غذا تقویت می نماید.

به مناسبت روز جهانی اعتباربخشی در سال 2020 ، نیز بیانیه مشترکی بوسیله روسای IAF و ILAC ، منتشر شده که بر این موضوعات تمرکز دارد :

  • اهمیت اعتباربخشی در ایمنی غذا

  • توجه نمودن به اینکه ایمنی غذا چگونه می تواند بازرسی دارای صلاحیت و بی طرفانه را اطمینان بخشد

  • خدمات صدور گواهینامه و تست در هر بخش محلی، ملی و اینترنشنال از زنجیره های مواد غذایی

بوسیله تحقق این موارد مهم، "اعتباردهی" از اهداف توسعه پایدار سازمان ملل (SDGs) و بخصوص سلامتی و تندرستی (SDG 3) پشتیبانی می نماید.

سازمانهای IAF و ILAC، برای برجسته نمودن نقشی که اعتبار بخشی در ایمنی غذا در سطح جهان ایفا می نماید، رسانه هایی را در وب سایت و شبکه های اجتماعی متعلق به خود منتشر نموده اند، که اطلاعات بیشتر در این باره را می توانید در صفحه روز جهانی اعتبار بخشی سال 2020 در وب سایت IAF، ببینید.

  • 021 888 999 11
  • phone
whatsapp