italy
Italy

تست آی پی آب برای دتکتور ضد انفجار

گروه صدور گواهی ضد انفجار ، اتکس (ATEX)


دتکتورهای ضد انفجار برای تشخیص وجود گازهای متان و سولفید هیدروژن، معمولا در مناطق خطر و مستعد انفجار در سایت های نفت و گاز و پتروشیمی نصب و مورد بهره برداری قرار می گیرند که با توجه به کاربردشان در سایت، یک وسیله فوق ایمنی و جزو اولویتهای ایمنی در هر سایتی محسوب می گردند.

تست نفوذ آب بر دتکتور ضد انفجار ، بر پایه سطح حفاظت IP X5 ، در یکی از آزمایشگاهها همکار نوبل سرتیفیکیشن، با نتیجه مثبت انجام شد.


آزمون IP 65 آب ، از طریق پاشش آب بر روی دتکتور از تمام جهت ها به صورت جاری و پیوسته بوسیله نازل پاشش، طبق استاندارد EN 60529 انجام پذیرفت.

شرایط فنی مورد نیاز برای تجهیزات و روش آزمون :

  • قطر داخلی نازل پاشش : 6.3 mm

  • سرعت تامین : 12.5 ± 5%

  • مدت آزمون / متر مربع از تجهیز : 1 min

  • فاصله نازل پاشش تا سطح تجهیز : 2.5 – 3 m


 ویدئوی تست IP 65 - نفوذ آب مربوط به دتکتور ضد انفجار را با کلیک بر روی صفحه زیر تماشا کنید.


  • 021 888 999 11
  • phone
whatsapp