italy
Italy

ارزیابی اکردیته آزمایشگاه نوبل سرتیفیکیشن

گروه صدور گواهی ضد انفجار ، اتکس (ATEX)


ارزیابی اکردیته آزمایشگاه نوبل سرتیفیکیشن

ارزیابی آزمایشگاه ضد انفجار نوبل سرتیفیکیشن به منظور اعتباربخشی

برای دیدن ویدئوی بخشهای منتخب این رویداد، بر روی ویدئوی پایین این صفحه کلیک کنید.

ارزیابی آزمایشگاه ضد انفجار نوبل سرتیفیکیشن بر پایه استاندارد ISO/IEC 17025:2017 به عنوان تنها آزمایشگاه ایرانی دارای تجهیزات تست دارای قابلیت ردیابی اندازه گیری به سیستم بین المللی ILAC در تاریخ های 17، 18 و 19 بهمن ماه 1402 بوسیله نهاد اعتباربخشی Federation of development of accreditation services کشور هند که دارای عضویت کامل و حق امضاء در معاهده شناسایی چندجانبه در ILAC می باشد، و با انجام ارزیابی شهودی (witness) برای آزمون های منتخب، با موفقیت صورت پذیرفت.

تیم ارزیابی شامل سرارزیاب دارای بیش از 35 سال تجربه در ارزیابی الزامات سیستمی مرتبط با اعتباربخشی آزمایشگاه ها به همراه ارزیاب تخصصی حوزه ضد انفجار دارای 15 سال سابقه فعالیت در تست تجهیزات ضد انفجار در کشور هند، علاوه بر ارزیابی سیستم مدیریت آزمایشگاه، یکایک آزمون های مهم موجود در دامنه کاری آزمایشگاه نوبل سرتیفیکیشن را در حین اجراء، مورد ارزیابی و تایید قرار دادند.

بدین ترتیب این اولین ارزیابی اعتباربخشی یک آزمایشگاه ضد انفجار در کشور محسوب می گردد که طی آن علاوه بر حضور ارزیاب تخصصی حوزه ضد انفجار دارای سوابق و تجربیات ارزنده در سطح بین المللی، عملکرد فنی و اجرای آزمون های ضد انفجار نیز بطور واقعی مورد ارزیابی و آنالیز و تایید قرار می گیرد.

عدم انطباق های شناسایی شده توسط تیم ارزیابی با فعالیتهای اصلاحی فشرده و شبانه روزی تیم آزمایشگاه نوبل سرتیفیکیشن و از طریق ارسال اقدامات اصلاحی و شواهد عینی مرتبط به نهاد تایید صلاحیت FDAS، در تاریخ 1402/11/25، از سوی تیم ارزیابی بسته شده اعلام گردید و آزمایشگاه ضد انفجار نوبل سرتیفیکیشن برای تصمیم صدور اکردیته، به کمیته اعتباربخشی FDAS هند توصیه شد.

 ویدئوی خلاصه این رویداد را در قسمت پایین این صفحه ملاحظه نمایید.

  • 021 888 999 11
  • phone
whatsapp