italy
Italy

اخذ نمایندگی AC&E اسپانیا

گروه صدور گواهی ضد انفجار ، اتکس (ATEX)


اخذ نمایندگی AC&E اسپانیا

با توجه به انجام موفق مراحل ارزیابی از آزمایشگاه تست ضد انفجار شرکت نوبل سرتیفیکیشن و همچنین نهاد صدور گواهینامه نوبل سرتیفیکیشن بوسیله ac&e در ماه ژانویه سال 2024 برابر با دی ماه 1402، نوبل سرتیفیکیشن موفق به اخذ مجوز نمایندگی انحصاری شرکت ADVANCED CONSULTING & ENGINEERING IBERIA, S.L اسپانیا برای منطقه ایران گردید.

بنابراین برای تجهیزات ضد انفجار تولید شده در کشور، فعالیت های انجام آزمون های تجهیزات ضد انفجار در آزمایشگاه نوبل سرتیفیکیشن و بررسی و تایید طراحی و تکنیکال فایل آنها بوسیله نهاد صدور گواهینامه  نوبل سرتیفیکیشن صورت پذیرفته و بررسی های نهایی، تصمیم صدور گواهینامه و اعطای گواهینامه های ضد انفجار اتکس (ATEX)، توسط AC&E اسپانیا انجام می گردد.

جزییات بیشتر در مورد گروه شرکتهای ac&e، اعتبار و مجوز فعالیت ac&e اسپانیا برای صدور گواهینامه ضد انفجار اتکس و روش راستی آزمایی آن، راستی آزمایی وضعیت نمایندگی نوبل سرتیفیکیشن و همچنین روش صحت و اصالت سنجی گواهینامه های صادر شده بوسیله ac&e اسپانیا را در این لینک ببینید.

  • 021 888 999 11
  • phone
whatsapp