italy
Italy

اولین تست ضد انفجاری در خاورمیانه برای صدور گواهی ضد انفجار یا اتکس (ATEX)

گروه صدور گواهی ضد انفجار ، اتکس (ATEX)


انجام اولین تست ضد انفجاری در خاورمیانه در مهر ماه 98 در تهران ، بوسیله نوبل سرتیفیکیشن ، به منظور صدور گواهی ضد انفجار (اتکس)

اولین تست مقاومت در برابر انفجار در خاورمیانه بر روی محصول تولیدی ضد انفجار یکی از مشتریان طرف قرارداد نوبل سرتیفیکیشن برای گواهینامه ضد انفجار یا اتکس ، در مهر ماه 98 در تهران ، صورت پذیرفت .

تست فشار مرجع یا Reference Pressure که برای محصولات ضد انفجار با حفاظت از نوع d انجام می گیرد، شامل این مراحل است،

  • تزریق گاز به داخل محصول ،

  • عایق سازی آن به منظور جلوگیری از خروج گاز ،

  • ایجاد جرقه در فضای داخلی محصول و

  • انفجار گاز تزریق شده درون محصول

برای اطمینان از درستی آزمون، تست فشار مرجع باید چند نوبت بصورت متناوب انجام شود .

ویدئوی اولین تست مقاومت در برابر انفجار در خاورمیانه را با کلیک بر روی صفحه زیر تماشا کنید .

  • 021 888 999 11
  • phone
whatsapp