italy
Italy

انجام موفق تست های گرمایی دتکتور ضد انفجار در آزمایشگاه همکار نوبل سرتیفیکیشن

گروه صدور گواهی ضد انفجار ، اتکس (ATEX)


دتکتورهای ضد انفجار برای تشخیص وجود گازهای متان و سولفید هیدروژن، معمولا در مناطق خطر و مستعد انفجار در سایت های نفت و گاز و پتروشیمی نصب و مورد بهره برداری قرار می گیرند که با توجه به کاربردشان در سایت، یک وسیله فوق ایمنی و جزو اولویتهای ایمنی در هر سایتی محسوب می گردند.

 

آزمون های حرارتی مربوط به محصولات دارای محفظه ضد انفجار (مانند دتکتور ضد انفجار)، شامل این موارد هستند :

  • تست حرارتی یا Thermal test و

  • تست مقاومت حرارتی یا Thermal endurance to heat که معمولا با سیکل زمانی چند هفته انجام می گیرد،

پس از پایان تست های حرارتی، آزمون مقاومت در برابر سرما یا Thermal endurance to cold ، باید آغاز گردد.


تمامی آزمون های گرمایی و سرمایی محفظه های ضد انفجار، مرتبط با محصولات دارای حفاظت Ex d بوده و بر پایه استاندارد EN 60079-0 انجام می گیرند.

ویدئوی تستهای گرمایی دتکتور ضد انفجار را با کلیک بر روی صفحه زیر تماشا کنید.


  • 021 888 999 11
  • phone
whatsapp