italy
Italy

گواهینامه ضد انفجار یا اتکس (ATEX) برای تجهیزات با حفاظت m


مقاومت در برابر انفجار در وسایل و تجهیزات ضد انفجار با حفاظت نوع "m" ، با روش عایق نمودن رزینی وسایل الکتریکی تولید کننده گرما یا جرقه، فقط در محیط های گازی دارای ریسک انفجار ، ایجاد می شود . روش های مختلفی برای ایجاد خاصیت ضد انفجاری برای حفاظت Ex m وجود دارد که همه آنها بامشخصات فنی بیان شده در استاندارد EN 60079-18 مطابقت دارند. حفاظت ضد انفجار Ex m شامل سه سطح ضد انفجار زیر مجموعه mb، ma و mc می شود. مارکینگ درج شده در گواهینامه های ضد انفجار یا اتکس (ATEX) برای حفاظت نوع m دارای دو ساختار متفاوت، برای تجهیزات(equipment) و اجزاء(component) هستند. در صفحه گواهی ضد انفجار برای محصولات دارای حفاظت نوع m ، نمونه های مهمی از محصولات ضد انفجار دارای این نوع حفاظت بیان شده اند.

هر آنچه درباره محصولات ضد انفجار، ارزیابی انطباق و صدور گواهینامه اتکس باید بدانید در سامانه گواهینامه ضد انفجار ، در دسترس شماست !


گواهینامه ضد انفجار برای تجهیزات ضد انفجار با حفاظت نوع m

 

دامنه کاربرد

تمامی تجهیرات الکتریکی که جرقه و یا گرما تولید می کنند و در داخل یک محفظه قرار می گیرند ، با تزریق رزین خاص داخل محفظه و بسته شدن کامل محفظه، امکان ورود گاز به بخش جرقه زا برای آنها از بین می رود ، بعنوان وسایل ضد انفجار دارای حفاظت نوع m شناخته می شوند . (حفاظت ضد انفجار با عایقکاری کلیه تجهیزات جرقه زا به کمک رزین)


حفاظت انفجاری Exm چیست ؟  

عایقکاری (sealing) کلیه تجهیزات جرقه زا به کمک رزین مناسب (حفاظت ضد انفجار بوسیله کپسوله سازی یا encapsulation)


استاندارد ضد انفجار برای صدور تاییدیه اتکس مرتبط با وسایل دارای حفاظت  نوع m یا Ex m :

EN 60079-0

EN 60079-18


 ● روش ایجاد خاصیت ضد انفجاری به منظور دریافت گواهینامه اتکس یا استاندارد ATEX برای تجهیزات (equipment) دارای حفاظت نوع m یا Ex m

1- مطابقت داشتن رزین مورد استفاده با الزامات استاندارد EN 60079-0

2- اجزای الکترونیکی که در  تجهیزات دارای حفاظت نوع m یا Ex m مورد استفاده قرار می گیرند، هنگامی طبق استاندارد EN 60079-18 ، در داخل کپسول و یا رزین قرار گرفتند، تحت دمای سرویس تجهیزات و ولتاژ بیش 3/2 (دو سوم) ولتاژ نامی، جریان نامی و توان نامی، نمی بایست دچار خطا شوند.

اجزای الکترونیکی که در  تجهیزات دارای حفاظت نوع m یا Ex m مورد استفاده قرار می گیرند :

 • انواع خازنها

 • مقاومتها

 • کویلهای تک لایه

 • نیمه هادیها

3- خواص قطعاتی که به عنوان ایزولاتور مورد اسفاده قرار می گیرند :

1-3- رله های عمل کننده و یا اپتیکی که داری جدا کننده (تیغه) گالوانیکی هستند که دارای خواص ذیل هستند :

 • اگر ولتاژ عایقی آنها برابر و یا بیشتر از 2U+1000V (ولتاژ نامی) یا  و 1500 V r.m.s (ولتاژ موثر) باشد .

 • گر ولتاژ عایقی در سراسر تفکیک بیشتر از 60 ولت باشد، این رله ها می بایست درای عایقهای دو لایه بین مداراتشان باشند و مطابق با استاندارد IEC 61140  و یا استاندارد IEC 60079-11  با سطح حفاظتی Ex ia/b  باشند.

2-3- کلیه ترانسفورماتورهایی که در این تجهیزات مورد استفاده قرار می گیرند باید مطابق یکی از استانداردهای زیر باشند :

4- فواصل مدارات الکتریکی باید طوری طراحی شوند که پس از تزریق رزین،  اتصال های کوتاه غیر قابل نفوذ از رزین بوده به طوریکه حداقل فواصل بین آنها در جدول شماره 1 یا Table 1 از استاندارد EN 60079-18:2015+A1: 2017 تشریح شده است.


5- حداکثر فواصل بین عایقهای جامد باید بیشتر 0.1 میلیمتر باشد و باید تحمل تست دی الکتریک طبق بند 8.2.4 از استاندارد EN 60079-18 ، را داشته باشد.


6- استفاده از فضای آزاد جهت ساخت یک محصول ضد انفجار دارای حفاظت نوع m ، نا محدود می باشد ولی با توجه به حجم این فضاهای آزاد، حداقل ضخامت رزین میانی آنها می بایست طبق جدول شماره 2 و 3 (Table 2 , 3) از استاندارد  EN 60079-18: 2015+A1: 2017 انجام شود.


7- ضخامت رزین در سطوح مختلف کاربردی تجهیزات در جدول شماره 4 (table 4) از استاندارد EN 60079-18:2015+A1: 2017 مشخص شده است.

8- در تجهیزات دارای حفاظت نوع m ، ولتاژ و جریان طوری باید انتخاب شوند که مقدار گرمایشی که به علت تلفات حرارتی به وجود می آید ، کمتر از دمای سطح تعیین شده محصول ضد انفجار باشد .


سطوح یا Level های محافظت ضد انفجار برای وسایل ضد انفجار با حفاظت نوع m یا Ex m

حفاظت  نوع "m" دارای سه سطح حفاظت mb ، ma و mc است .

 • سطح حفاظت "ma" شامل تجهیزاتی می باشند که ولتاژ کاری آنها کمتر از 1Kv می باشد.

 • برای تجهیزات مرتبط با سطح حفاظت  mb و mc، ولتاژ کاری آنها نباید بیشتر از 11kv باشد .


● مارکینگ محصولات ضد انفجار دارای حفاظت نوع m یا Ex m :

1- محصولات ضد انفجار که بصورت تجهیز (equipment) برای استفاده عادی یا در شرایط خاص هستند :

 • برای نواحی (زون های) صفر ، 1 و 2- II 1G Ex ma T…Ga

 • برای نواحی (زون های) 1 و 2- II 2G Ex mb T…Gb

 • فقط برای ناحیه (زون) 2- II 3G Ex mc T…Gc       

 

2- محصولات ضد انفجار که بصورت اجزاء یا قطعه (component) هستند :

 • برای نواحی (زون های) صفر، 1 و 2 : II 1G Ex ma Ga

 • برای نواحی (زون های) 1 و 2 : II 2G Ex mb Gb

 • فقط برای ناحیه (زون) 2 : II 3G Ex mc Gc           


● محصولات ضد انفجار Ex قابل طراحی و تولید بر پایه حفاظت نوع m یا Ex m :

 • بالاستهای الکترونیکی

 • کلیه مدارات الکترونیکی

 • درایورها

 • دستگاههای اندازه گیری ( آمپرمتر، ولتمتر، ....)

 • پوش باتن ها،  چراغ سیگنالها و میکرو سوییچ ها

 • ترانسفورماتورها

 • رله های عملکردی و اپتیکی


آزمونهای مورد نیاز در آزمایشگاه ضد انفجار برای دریافت تاییدیه ضد انفجار یا اتکس برای حفاظت نوع m یا Ex m :

1- آزمون ضربه

2- آزمون درجه حفاظت در مقابل گرد و غبار و روطوبت (IP)

3- آزمون دوام حرارتی گرما و سرما

4- آزمون حرارتی (Thermal Test) 

5- آزمون جذب آب

6- آزمون شکست عایقی

7- آزمون حداکثر دما

8- آزمون حداکثر کشش کابل

9- آزمون فشار

10- آزمون عایق بندی یا Sealing


 • پرسشها یا ابهامات خود در ارتباط با شرایط ارزیابی محصول و صدور گواهینامه ضد انفجار (اتکس) برای حفاظت Ex m را از طریق اطلاعات تماس نوبل سرتیفیکیشن و یا سامانه دانش فنی نوبل سرتیفکیشن ، با ما در میان بگذارید.

 • اگر درخواست ارزیابی محصول و صدور گواهینامه atex را دارید ، به این صفحه مراجعه نمایید.

 • 021 888 999 11
 • phone
whatsapp