italy
Italy

گواهینامه ضد انفجار برای مجموعه ها Ex 60079-46


سازندگان مجموعه های ضد انفجار ، که ترکیبی از تجهیزات ضد انفجار مونتاژ شده می باشند، باید علاوه بر استفاده از هر یک تجهیزات دارای گواهینامه اتکس در مجموعه مونتاژ شده، نیازمندیهای استاندارد IEC/TS 60079-46 که بطور ویژه برای تاییدیه ضد انفجار مربوط به مجموعه ای از تجهیزات که مونتاژ شده اند را پیاده سازی نموده و گواهی اتکس جداگانه ای نیز بر پایه این استاندارد، برای مجموعه ضد انفجار مونتاژ شده، دریافت نمایند.

هر آنچه درباره محصولات ضد انفجار، ارزیابی انطباق و صدور گواهینامه اتکس باید بدانید در سامانه گواهینامه ضد انفجار ، در دسترس شماست !


گواهینامه ضد انفجار برای مجموعه های مونتاژ شده

استاندارد IEC/TS 60079-46 ، که از سری استانداردهای IEC 60079 است، برای مجموعه های مونتاژ شده ای از تجهیزات که در مناطق (زون های) انفجاری، نصب شده و در سرویس هستند، کاربرد دارد.


پیش نیاز ارزیابی و دریافت گواهینامه اتکس برای مجموعه های مونتاژ شده

هنگام انتخاب و قبل از خرید تجهیزات مورد استفاده در مجموعه های ضد انفجار، سازندگان باید از دارا بودن گواهینامه اتکس، برای تمامی تجهیزات ، بصورت زیر اطمینان یابند :

  • برای تجهیزات الکتریکی، گواهینامه ضد انفجار بر پایه EN 60079-0

  • برای تجهیزات مکانیکی، گواهینامه ضد انفجار بر پایه EN 80079-36


مارکینگ مجموعه های مونتاژ شده ضد انفجار مرتبط با گواهینامه atex

مارکینگ مجموعه های مونتاژ شده از تجهیزات ضد انفجار ، بر اساس نیازمندهای مارکینگ یا نشان گذاری محصولات ضد انفجار تجهیزات الکتریکی بر پایه EN 60079-0 و تجهیزات مکانیکی بر پایه EN 80079-36 ، بصورت زیر است :

1- دسته بندی منطقه انفجاری

2- دسته بندی کالای ضد انفجار

3- نوع حفاظت "مجموعه های تجهزات" یا equipment assemblies که بصورت عبارت ثابت Ex 60079-46 نوشته می شود. در واقع به جای درج نوع حفاظت یا Type of protection ، شماره استاندارد 46-60079 ، پس از عبارت Ex ، بصورت ثابت قرار می گیرد.

4- گروه گازی یا ذرات

5- کلاس دمایی ( (T class و یا حداکثر دمای سطح

6- سطح حفاظت

ساختار مارکینگ وسایل ضد انفجار و  توضیحات مربوط به هر یک از مفاهیم بالا، در صفحه مارکینگ تجهیزات ضد انفجار یا اتکس (ATEX) ببینید.

در حفاظت نوع Ex 60079-46 ، برای تمام پارامترهای موجود در ساختار مارکینگ مجموعه ضد انفجار، کمترین مقدار یا سطح مرتبط با تجهیزات مورد استفاده در مجموعه مونتاژ شده ، در نظر گرفته شده و در مارکینگ درج می شود.

بعنوان مثال :

  • اگر سه تجهیز در یک مجموعه مونتاژ شده باشند که گروه گازی یکی از آنها IIA ، دیگری IIB و دیگری IIC باشد، در مارکینگ ضد انفجار مجموعه (assembly)، گروه گازی IIA که کمترین سطح است، لحاظ می گردد.

  • اگر سه تجهیز در یک مجموعه مونتاژ شده باشند، که یکی از آنها دارای کلاس دمایی T6 ، دیگری T4 و دیگری T5 باشند، در مارکینگ ضد انفجار مجموعه (assembly)، کلاس دمایی کمینه که همان T4 است، درج می گردد.

  • اگر سه تجهیز در یک مجموعه مونتاژ شده باشند، که سطح حفاظت (EPL) یکی از آنها Ga یعنی زون انفجاری 0 و 1 و 2 باشد ، دیگری Gb یعنی زون انفجاری 1 و 2 بوده و سومین تجهیز Gc یعنی زون انفجاری 2 باشد، در مارکینگ ضد انفجار مجموعه (assembly)، کمترین سطح حفاظت باید در نظر گرفته شود یعنی Gc


ساختار مارکینگ مربوط به حفاظت انفجاری مجموعه های مونتاژ شده ضد انفجار ex از چپ به راست

ساختار مارکینگ مجموعه های ضد انفجاری، مطابق با ساختار مارکینگ سایر محصولات ضد انفجاری  است ، فقط با این تفاوت که در قسمت نوع حفاظت، عبارت ثابت Ex 60079-46 باید قرار بگیرد.

سطح حفاظت

کلاس دمایی

گروه گازی یا ذرات

نوع حفاظت ضد انفجاری

دسته بندی کالای ضد انفجار

دسته بندی منطقه انفجاری

آرم Hexagon

(6)

(5)

(4)

Ex 60079-46

(2)

(1)

نمونه ای از مارکینگ یک مجموعه مونتاژ شده ضد انفجار :

II 2G Ex 60079-46 IIC T4 Gb


  • پرسشها یا ابهامات خود در ارتباط با شرایط ارزیابی محصول و صدور گواهینامه ضد انفجار (اتکس) برای مجموعه های مونتاژ شده را از طریق اطلاعات تماس نوبل سرتیفیکیشن و یا سامانه دانش فنی نوبل سرتیفکیشن ، با ما در میان بگذارید.

  • اگر درخواست ارزیابی محصول و صدور گواهینامه ضد انفجار یا اتکس را دارید ، به این صفحه مراجعه نمایید.

  • 021 888 999 11
  • phone
whatsapp