italy
Italy

گواهینامه ضد انفجار یا اتکس (ATEX) برای تجهیزات با حفاظت op


مقاومت در برابر انفجار در وسایل و تجهیزات ضد انفجار با حفاظت نوع op ، در واقع حفاظت از تجهیزات و سیستم های انتقال انرژی که دارای تابش نوری و یا تششعات الکترومغناطیسی بوده و فقط در محیط های گازی دارای ریسک انفجار ، ایجاد می شود. روش های مختلفی برای ایجاد خاصیت ضد انفجاری برای حفاظت Ex op وجود دارد که همه آنها بامشخصات فنی بیان شده در استاندارد EN 60079-28 مطابقت دارند. حفاظت ضد انفجار Ex op شامل سه سطح ضدانفجار زیر مجموعه op pr ، op is و op sh می شود . مارکینگ درج شده در گواهینامه های ضد انفجار یا اتکس (ATEX) برای حفاظت نوع op دارای دو ساختار متفاوت ، برای محصولاتی که علاوه بر حفاظت تابش نوری از سایر انواع حفاظتهای دیگر نیز به عنوان تکنیکهای حفاظتی دیگر استفاده می کنند و همچنین محصولاتی که تنهااز حفاظت تابش نوری استفاده می کنند ، انجام می شود. در صفحه گواهی ضد انفجار برای محصولات دارای حفاظت نوع op ، نمونه های مهمی از محصولات ضدانفجار دارای این نوع حفاظت بیان شده اند.

هر آنچه درباره محصولات ضد انفجار، ارزیابی انطباق و صدور گواهینامه اتکس باید بدانید در سامانه گواهینامه ضد انفجار ، در دسترس شماست !


گواهینامه ضد انفجار برای تجهیزات ضد انفجار با حفاظت نوع op


● دامنه کاربرد 

در این نوع حفاظت منابع نوری، امواج الکترومغناطیسی و یا رادیویی، به صورتی طراحی و چیدمان میشوند که مانع از تمرکز نور و یا امواج در یک نقطه و تبدیل آنها به شکلی دیگری از انرژی، به عنوان مثال گرما شوند.● حفاظت نوع Ex op چیست ؟ 

حفاظت ضد انفجار از تجهیزات و سیستم های انتقال انرژی دارای تابش نوری و یا تششعات الکترومغناطیسی

تجهیزات ضد انفجار دارای حفاظت op ، به سه شکل طراحی و ساخته می شوند :

op is : for inherently safe optical radiation

op pr : for protected optical radiation

 op sh : for optical system with interlock● استاندارد ضد انفجار برای صدور تاییدیه اتکس مرتبط با وسایل دارای حفاظت نوع op یا Ex op

EN 60079-0
EN 60079-28


روش ایجاد خاصیت ضد انفجاری به منظور دریافت گواهینامه اتکس یا استاندارد ATEX برای تجهیزات (equipment) دارای حفاظت نوع op یا Ex op

طراحی و ساخت "بدنه" یا "محفظه" از نوع ضد انفجار با مشخصات فنی منطبق بر استاندارد های تکمیلی و شرایط مناسب ، شامل داشتن حداقل حفاظت مناسب در برابر ورود گرد و غبار  IP 6X

حفاظت ضد انفجاری نوع op به سه روش تامین می شود :

 • حفاظت Ex op is  - در این نوع حفاظت، مدارت طوری طراحی و چیدمان می شوند که تابش های ایجاد شده به اصطلاح ذاتا" ایمن باشند و هیچگونه خطری را ایجاد ننمایند.

 • حفاظت Ex op pr - در این نوع حفاظت، تششعات مرئی و نامرئی توسط تجهیزاتی (طلق های و یا ماسکهای حفاظتی) داخل محفظه، محدود و کنترل می شود و هیچگونه تششعات خطرناکی از محفظه خارج نمی شود.

 • حفاظت Ex op sh - در این نوع حفاظت، مجموعه ضد انفجار برای محدود کردن تابش مرئی یا مادون قرمز که در داخل تجهیزات فیبر نوری و یا  تجهیزاتی که برای انتقال سیگنال مورد استفاده می گیرند، دارای یکسری وسایل ایمنی (مانند سنسور) می باشند، بنحویکه هنگامیکه مقدار مجاز تشعشات از حد ایمن افزایش نماید ، در یک زمان مشخص و بصورت متوالی، سنسورهای قطع کن عمل نموده و تشعشع را قطع و یا مقدار آن را محدود می نماید.


● سطوح یا Level های محافظت مرتبط با تاییدیه ضد انفجار برای حفاظت نوع op یا Ex op

حفاظت  نوع op ، دارای سه سطح حفاظت EPL Gb ، EPL Ga و EPL Gc است .

1- سطح حفاظت EPL Ga

برای نواحی ضدانفجاری (زون های)  0، 1و 2 کاربرد دارد.

2- سطح حفاظت EPL Gb

برای نواحی ضدانفجاری (زون های)  1و 2 کاربرد دارد.

3- سطح حفاظت EPL Gc

برای ناحیه ضدانفجاری (زون)  2 کاربرد دارد.


● مارکینگ محصولات ضد انفجار Ex دارای حفاظت انفجاری Ex op یا op
 

نمادهای حفاظت مورد استفاده :

op is : for inherently safe optical radiation

op pr : for protected optical radiation

 op sh : for optical system with interlock

1-محصولاتی که علاوه بر حفاظت تابش نوری، از سایر انواع حفاظتهای دیگر به عنوان تکنیکهای حفاظتی دیگر نیز استفاده می کنند و برای استفاده عادی یا در شرایط خاص هستند :

 • برای نواحی (زون های) صفر ، 1 و 2 :

II 1G Ex ma op is II... op T…Ga  

 • برای نواحی (زون های) 1 و 2 :

II 2G Ex db op pr II... op T…Gb

 • فقط برای ناحیه (زون) 2 :

II 3G Ex nR op sh II... op T…Gc

2- محصولاتی که تنها  ازحفاظت تابش نوری استفاده می کنند برای استفاده عادی یا در شرایط خاص هستند

 • برای نواحی (زون های) صفر و 1 و 2 :

II 1G Ex op is II... op T…Ga

 • برای نواحی (زون های) 1 و 2 :

II 2G Ex op pr II... op T…Gb

 • فقط برای ناحیه (زون) 2 :

II 3G Ex op sh II... op T…Gc 


● محصولات ضد انفجار قابل طراحی و تولید بر پایه حفاظت نوع i یا Ex i

 • محفظه ها یا باکس های ضد انفجار جهت کانکشنهای مراکز مخابراتی و فیبر نوری

 • چراغ های روشنایی و چراغهای دستی ضد انفجار دارای چراغهای LED

 


● آزمونهای مورد نیاز گواهینامه ATEX ، قابل انجام در آزمایشگاه ضد انفجار برای حفاظت i یا Ex i

 • آزمون  احتراق با تابش موج مداوم و پالس های بیش از 1 ثانیه

 • آزمون احتراق با تک پالس های کمتر از 1 میلی ثانیه

 • آزمون پالسها از 1 میلی ثانیه تا 1 ثانیه

 • آزمون اهداف جاذب ها

 • آزمون عوامل ایمنی

 


بسیار مهم

بر پایه بند 5-2-4 از استاندارد ، EN 60079-28 انجام آزمونهای بالا جهت حفاظت Ex op is ، با توجه به گران بودن آنها فقط در موارد خاص زیر انجام می شوند:

 • پرتوهای ابعاد متوسط یا مدت زمان پالس که ممکن است از معیار پذیرش اشتعال ناشی از تشعشات نوری حداقلی، تجاوز نموده اما هنوز قادر به ایجاد احتراق نیستند.

 • تششعات و یا پرتوهایی که با شکل موج پیچیده زمانی مانند انرژی های پالس و / یا توان متوسط که به راحتی حل نمی شود.

 • اتمسفرها، اهداف یا سایر کاربردهای خاص که به طور قابل ملاحظه ای، دارای شدت کمتری از شرایط آزمون که تا به امروز مورد مطالعه قرار گرفته ، هستند.


 • پرسشها یا ابهامات خود در ارتباط با شرایط ارزیابی محصول و صدور گواهینامه ضد انفجار (اتکس) برای حفاظت Ex op را از طریق اطلاعات تماس نوبل سرتیفیکیشن و یا سامانه دانش فنی نوبل سرتیفکیشن ، با ما در میان بگذارید.

 • اگر درخواست ارزیابی محصول و صدور گواهینامه ضد انفجار یا اتکس را دارید ، به این صفحه مراجعه نمایید.

 • 021 888 999 11
 • phone
whatsapp