italy
Italy

مارکینگ تجهیزات ضد انفجار یا اتکس (ATEX)


آگاهی از ساختار مارکینگ ATEX و روش نشان گذاری گواهینامه ضد انفجار یا اتکس برای سازندگان کالای ضد انفجار اهمیت بسیار زیادی دارد، زیرا با آگاهی سازنده محصول ضد انفجار از مشخصات فنی مورد نیاز کارفرما برای کالای ضد انفجار از جمله نوع منطقه انفجاری، نوع محیط انفجاری، نوع حفاظت، گروه گازی یا ذرات ، کلاس دمایی و سطح حفاظت ، طراحی و ساخت کالای ضد انفجار مورد نظر ، بسیار دقیق تر و در تطابق کامل با نیازمندیهای کارفرما ، طراحی و ساخته خواهد شد.

هر آنچه درباره محصولات ضد انفجار، ارزیابی انطباق و صدور گواهینامه اتکس باید بدانید در سامانه گواهینامه ضد انفجار ، در دسترس شماست !


ساختار مارکینگ گواهینامه اتکس یا ضد انفجار

برای شناسایی و فروش کالای ضد انفجار، سازنده باید هنگام تکمیل فرم درخواست گواهینامه Atex از ارگان مطلع اروپایی معتبر ، بر اساس نیازمندیهای فنی کارفرما ، مارکینگ (نشان گذاری) کالای ضد انفجار را تعیین نماید.


ساختار مارکینگ ضد انفجار از چپ به راست :

سطح حفاظت

کلاس دمایی

گروه گازی یا ذرات

نوع حفاظت ضد انفجاری

دسته بندی کالای ضد انفجار

دسته بندی منطقه انفجاری

آرم Hexagon

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)


اطلاعات بیان شده در جدول کوچک دو ستونه زیر که در قسمت چپ جدول اصلی "ساختار مارکینگ محصولات ضد انفجار (گواهینامه های اتکس)" قرار داده شده ،  شامل Flammable atmospher (محیط انفجاری) و Zone classification (طبقه بندی ناحیه) هستند ، که این موارد جزو ساختار مارکینگ کالای ضد انفجار محسوب نمی شوند .

در واقع این جدول کوچک فقط برای روشن شدن ارتباط بین انواع ناحیه (زون) های انفجاری با انواع مختلف مارکینگ اتکس ، در سمت چپ جدول اصلی مارکینگ کالای ضد انفجار ، قرار داده شده است .

برای مشاهده جدول های بالا در سایز بزرگتر، روی آنها کلیک نمایید.


1- دسته بندی مناطق 

 •  گروه I : معادن 

 • گروه II : مناطق سطحی (شامل مناطق onshore و offshore)


2- دسته بندی کالای ضد انفجار

 • گازها  : 1G (گازهایی که در زون صفر قرار می گیرند) ، 2G (گازهایی که در زون 1 قرار می گیرند) ، 3G (گازهایی که در زون 2 قرار می گیرند)  

 • گرد و غبار : 1D (ذراتی که در زون صفر قرار می گیرند) ، 2D (ذراتی که در زون 1 قرار می گیرند) ، 3D (ذراتی که در زون 2 قرار می گیرند)


3- نوع حفاظت

 •  Ex e – حفاظت افزایش یافته

 •  Ex d – حفاظت مربوط به محفظه های غیر قابل اشتعال

 •  Ex i – ایمنی ذاتی

 •  Ex p – حفاظت مربوط به محفظه های تحت فشار

 •  Ex q - حفاظت مربوط به تجهیزات پر شده با پودر

 •  Ex o - حفاظت از تجهیزات از طریق غوطه وری در مایعات غیر قابل اشتعال

 •  Ex nA - حفاظت مربوط تجهیزات ضد جرقه

 •  Ex nC - حفاظت مربوط به تجهیزات جرقه زننده محصور شده

 •  Ex nR - حفاظت مربوط به محفظه محدود شده جهت جلوگیری از ورود گازها و بخارات اشتعال زا

 •  Ex m - حفاظت از تجهیزات بوسیله کپسوله سازی

 •  Ex t – تجهیزات محافظت شده در برابر گرد و غبار قابل اشتعال


4- گروه گازی / ذرات

 • گروه گازی (II) : شامل IIA (گازمتان) ، IIB (اتیلن، پروپان، بوتان) ، IIC (استیلن، H2s) ،

 • گازهای خاص (بطور مثال هیدروژن که بصورت IIB+H2 درج می گردد)

 •  گروه ذرات (III) : شامل IIIA (فیبرها یا رشته های قابل اشتعال) ، IIIB (ذرات یا غبارهای غیررسانا مانند گوگرد، آرد گندم ، آرد چوب ، ذرات دارو و ...) ، IIIC (ذرات یا غبارهای رسانا مانند بخارات فلزات)


5- کلاس دمایی

کلاس های دمایی مربوط به گازها (از T1 تا T6) : با توجه به قرار گرفتن "بیشینه دمای سطح تجهیزات یا Maximum surface temperature" در هر یک از محدوده های دمایی بیان شده در جدول بالا ، کلاس دمایی متناظر با همان محدوده ، تعیین می شود ، بعنوان نمونه تجهیزی که دارای دمای ماکزیمم سطحی کوچکتر یا مساوی 100 درجه سلسیوس است، در کلاس دمایی T5 قرار می گیرد.

 کلاس های دمایی مربوط به گرد و غبار (از محدوده کمتر از 85 درجه تا محدوده کمتر از 450 درجه سلسیوس) : برای درج بیشینه دمای سطحی برای ذرات ، به جای کلاس دمایی که در گازها استفاده میشود، مستقیما دمای سطحی تجهیر در بدترین شرایط عملیاتی (که غالبا حالت full load در ماکزیمم دمای محیط است) ، نوشته می شود . مثلا اگر دمای سطحی یک تجهیز در محیط گرد و غبار ، در حالتی که در حال کار کردن ، در شرایط ماکزیمم عملیاتی است، برابر با 180 درجه سلسیوس باشد، همان دمای 180 درجه ، در مارکینگ نوشته می شود .


6- سطح حفاظت
سطح حفاظت تجهیزات برای محیطهای گازی

 • Ga – سطح حفاظت تجهیزات قرار گرفته در زون صفر

 • Gb – سطح حفاظت تجهیزات قرار گرفته در زون یک

 • Gc – سطح حفاظت تجهیزات قرار گرفته در زون دو

سطح حفاظت تجهیزات برای محیطهای گرد و غبار

 • Da – سطح حفاظت تجهیزات قرار گرفته در زون صفر

 • Db – سطح حفاظت تجهیزات قرار گرفته در زون یک

 • Dc – سطح حفاظت تجهیزات قرار گرفته در زون دو

 


ارتباط میان سطح حفاظت تجهیز، گروه بندی تجهیز بر اساس سیستم IECEx، گروه بندی و دسته بندی تجهیز بر اساس دایرکتیو ATEX و زون خطر محل بهره برداری از تجهیز

 

برای روشن تر شدن و درک بهتر از ارتباط میان برخی کارکترهای مارکینگ تجهیزات ضد انفجار، جدول ZY.1 از استاندارد EN 60079-0:2018 در بالا قرار داده شده که بر اساس آن،

 • تجهیزات دارای سطوح حفاظت Ma و Mb، به عنوان تجهیزات گروه I و دسته های M1 و M2 طبقه بندی شده و در گروه I گازی مورد بهره برداری قرار می گیرند. طبقه بندی زون یا منطقه خطر برای این تجهیزات با سطح حفاظت M بدون کاربرد است.

 • تجهیزات دارای سطح حفاظت Gb، Ga و Gc، به عنوان تجهیزات گروه II و دسته های 2G، 1G و 3G طبقه بندی شده و در گروه II گازی مورد بهره برداری قرار می گیرند.

 • تجهیزات دارای سطح حفاظت Db، Da و Dc، به عنوان تجهیزات گروه III و دسته های 2D، 1D و 3D طبقه بندی شده و در گروه II گازی مورد بهره برداری قرار می گیرند.

انتخاب منطقه یا زون خطر برای بهره برداری از تجهیز ضد انفجار

تجهیزات برای استفاده در یک زون خاص، بر اساس نوع یا انواع حفاظتی که در طراحی آنها در نظر گرفته شده، انتخاب می شوند.

همه روش‌های حفاظتی درجه یکسانی از ایمنی را در یک منطقه یا زون خطرناک تضمین نمی‌کنند، بنابراین تکنیک‌های حفاظتی ویژه به زون های ویژه ای، اختصاص داده می‌شوند.

استاندارد IEC 60079-10-1 برای شناسایی، طبقه بندی و دسته بندی زون های خطر برای محیط های گازی و استاندارد IEC 6079-10-2، برای شناسایی، طبقه بندی و دسته بندی زون های خطر برای محیط های گرد و غبار، مورد استفاده قرار می گیرند.


 • پرسشها یا ابهامات خود در مورد مارکینگ گواهینامه ضد انفجار یا اتکس را از طریق اطلاعات تماس نوبل سرتیفیکیشن و یا سامانه دانش فنی نوبل سرتیفکیشن ، با ما در میان بگذارید.

 • اگر درخواست ارزیابی محصول و صدور گواهینامه ضد انفجار یا اتکس را دارید ، به این صفحه مراجعه نمایید.

 • 021 888 999 11
 • phone
whatsapp