italy
Italy

دامنه کاربرد (scope) محصولات ضد انفجار بر پایه دایرکتیو اتکس


برای تولیدکنندگان محصولات ضد انفجار، گام اول در انتخاب و طراحی تجهیزات و اجزاء که با هدف مقاومت در برابر انفجار باید ساخته شوند، اطمینان یافتن از این است که وسیله مورد نظر در دامنه کاربرد محصولات ضد انفجار ، بر پایه دایرکتیو 2014-34-EU ، قرار گرفته و طبقه بندی شود.

هر آنچه درباره محصولات ضد انفجار، ارزیابی انطباق و صدور گواهینامه اتکس باید بدانید در سامانه گواهینامه ضد انفجار ، در دسترس شماست !


کدام محصولات در دامنه کاربرد دایرکتیو اتکس (تاییدیه ضد انفجار) قرار می گیرند ؟

صدور گواهینامه ضد انفجار ، برای کدام محصولات امکانپذیر است ؟

 • تجهیزات و سیستمهای حفاظتی که برای استفاده در محیط های انفجاری، مورد نظر هستند.

 • وسایل ایمنی، وسایل کنترلی و وسایل تنظیم کننده که برای استفاده در محیط های انفجاری، در نظر گرفته شده اند، اما با در نظر گرفتن ریسکهای انفجار، برای کارکرد ایمن تجهیزات و سیستمهای حفاظتی مورد نیاز بوده یا به آن کمک می کنند.

 • اجزاء یا component های مورد نظر برای ترکیب کردن با تجهیزات و سیستمهای حفاظتی که برای استفاده در محیط های انفجاری استفاده می شوند.


کدام محصولات در دامنه کاربرد دایرکتیو اتکس (گواهینامه atex) قرار نمی گیرند ؟

کدام محصولات امکان دریافت گواهینامه اتکس ندارند ؟

 • وسایل پزشکی مورد نظر برای استفاده در محیط پزشکی

 • تجهیزات و سیستمهای حفاظتی ، در جاییکه خطر انفجار ، بطور ویژه از حضور مواد انفجاری یا مواد شیمیایی ناپایدار، ناشی می شود.

 • تجهیزات مورد نظر برای استفاده در محیط های داخلی و خانگی غیر تجاری، در جاییکه محیطهای انفجاری که بصورت بالقوه ممکن است فقط ، منحصرا بعنوان نتیجه نشت تصادفی گاز سوختی، بندرت ایجاد بشوند.

 • تجهیزات حفاظت فردی که بوسیله مقررات اروپایی مربوطه که REGULATION (EU) 2016/425 است، پوشش داده می شوند.

 • کشتی های دریاپیما و یونیت های دریایی سیار ، به همراه تجهیزات قرار گرفته بر روی چنین کشتی ها یا یونیت هایی،

 • وسایل نقلیه ، بعبارت دیگر خودروها و تریلرهای آنها که منحصرا برای حمل و نقل مسافران بصورت هوایی یا بصورت جاده ای، شبکه های ریلی یا آبی، مورد نظر بوده و همچنین وسایل حمل و نقل، تا محدوده ای که چنین وسایلی برای انتقال کالاها بصورت هوایی، جاده های عمومی یا شبکه های ریلی یا بصورت دریایی، طراحی می شوند. خودروهای مورد نظر برای استفاده در یک محیط انفجاری بالقوه نباید از دامنه کاربرد دایرکتیو اتکس، کنار گذاشته شوند.

 • تجهیزاتی که در قسمت b از ماده شماره 346 (1) از معاهده اداره کردن اتحادیه اروپا ، بیان شده اند که شامل سلاح ها، مهمات و مواد جنگی هستند.


 • پرسشها یا ابهامات خود در ارتباط با طبقه بندی محصول خود و قرار گرفتن آن در محدوده دایرکتیو گواهینامه atex را از طریق اطلاعات تماس نوبل سرتیفیکیشن و یا سامانه دانش فنی نوبل سرتیفکیشن ، با ما در میان بگذارید.

 • اگر درخواست ارزیابی محصول و صدور گواهینامه ضد انفجار یا اتکس را دارید ، به این صفحه مراجعه نمایید.

 • 021 888 999 11
 • phone
whatsapp