italy
Italy

تجهیزات ضد انفجار شامل تاییدیه خوداظهاری اتکس


تجهیزات ضد انفجار شامل تاییدیه خوداظهاری

هر آنچه درباره محصولات ضد انفجار، ارزیابی محصول ضد انفجار و صدور تاییدیه ضد انفجار باید بدانید در سامانه گواهینامه ضد انفجار ، در دسترس شماست !


تجهیزات ضد انفجار شامل تاییدیه خوداظهاری اتکس

 

1- تجهیزات ضد انفجار به غیر از موتورهای احتراق داخلی و تجهیزات الکتریکی که جزو این گروه و دسته ها باشند :


مراحل ارزیابی انطباق و تایید تجهیز به روش خوداظهاری :

 • تهیه مدارک مورد نیاز برای ماژول کنترل داخلی تولید بر اساس پیوست شماره هشت (Annex VIII) دایرکتیو اتکس بوسیله تولید کننده ، و

 •  ارسال تکنیکال فایل مورد اشاره در بند 2 از پیوست شماره هشت (Annex VIII) دایرکتیو اتکس، به یک ارگان مطلع (notified body) دارای مجوز صدور گواهی اتکس

 • بررسی و تایید تکنیکال فایل در اسرع وقت و صدور مدرک acknowledge receipt و نگهداری از تکنیکال فایل بوسیله نهاد صدور گواهی اتکس (notified body)


مدرک acknowledge receipt باید شامل چه اطلاعاتی باشد ؟

 • رفرنس صدور تاییدیه : بخش ii از قسمت b از آیتم 1 از ماده شماره 13 از دایرکتیو اروپایی اتکس یا  2014-34-EU

 • نام و آدرس ثبتی سازمان دارنده تاییدیه 

 • آدرس محل تولید محصول مندرج در گواهینامه

 • اعلامیه ای مبنی بر اینکه نهاد صدور گواهی ECM ، مدارک تکنیکال فایل محصول را در قالب مدارک رسمی و مهر و امضاء شده ، دریافت نموده است.

 • شماره تکنیکال فایل ارائه شده از سوی سازمان دارنده گواهینامه

 • عنوان محصولی که در دامنه کاربرد تاییدیه قرار دارد

 • تیپ (ها) یا مدل (ها) ی محصول که در دامنه کاربرد تاییدیه قرار دارند

 • استانداردهای ضد انفجار رفرنس که مبنای ارزیابی محصول بوسیله تولید کننده بوده و نهاد صدور گواهی (NB) ، تکنیکال فایل محصول را بر اساس آنها ارزیابی نموده

 • مارکینگ ضد انفجاری محصول

 • بیانیه ای تحت این عنوان : Ente Certificazione Macchine srl (نهاد صدور گواهی یا NB) ، پرونده فنی را به مدت 10 سال از زمان تولید آخرین نمونه ای که به آن مربوط می شود یا از درخواست لغو محافظت یا چشم پوشی از آن، نگهداری می کند. پس از 10 سال از درخواست، Ente Certificazione Macchine srl تاییدیه نگهداری از تکنیکال فایل را اعلام می نماید.

 • تاریخ صدور تاییدیه

 • تاریخ انقضای تاییدیه 


2-  همه تجهیزات ضد انفجار زیر مجموعه گروه II - دسته 3

مراحل ارزیابی انطباق و تایید تجهیز به روش خوداظهاری :

 • تهیه مدارک مورد نیاز برای ماژول کنترل داخلی تولید بر اساس پیوست شماره هشت (Annex VIII) دایرکتیو اتکس بوسیله سازنده

توجه: در خصوص تجهیزات ضد انفجار مورد بهره برداری در زون خطر دو (تجهیزات گروه II و category یا دسته 3)، ارائه پکیج مدارک فنی (تکنیکال فایل) به مشتری یا کارفرما یا خریدار تجهیز ضد انفجار، کافی است.


 •  پرسشها یا ابهامات خود در ارتباط با صدور تاییدیه ضد انفجار به روش خوداظهاری را از طریق اطلاعات تماس نوبل سرتیفیکیشن و یا سامانه دانش فنی با ما در میان بگذارید.

 • درخواست ارزیابی محصول و صدور تاییدیه خوداظهاری ضد انفجار یا اتکس  کلیک کنید

 • 021 888 999 11
 • phone
whatsapp