italy
Italy

گواهینامه ضد انفجار یا اتکس (ATEX) برای تجهیزات با حفاظت t


مقاومت در برابر انفجار در وسایل و تجهیزات ضد انفجار با حفاظت نوع "t" ، یعنی حفاظت در مقابل ورود گرد و غبار قابل اشتعال، در محیط های گرد و غبار (dust)دارای ریسک انفجار، کاربرد دارد. روش های مختلفی برای ایجاد خاصیت ضد انفجاری برای حفاظت Ex t وجود دارد که همه آنها بامشخصات فنی بیان شده در استاندارد EN 60079-31 مطابقت دارند. حفاظت ضد انفجار Ex t شامل سه سطح ضد انفجار زیر مجموعه ta و tb و tc می باشد. مارکینگ درج شده در گواهینامه های ضد انفجار یا اتکس (ATEX) برای حفاظت نوع t دارای دو ساختار متفاوت ، برای تجهیزات(equipment) و اجزاء(component) هستند . در صفحه گواهی ضد انفجار برای محصولات دارای حفاظت نوع t ، نمونه های مهمی از محصولات ضد انفجار دارای این نوع حفاظت بیان شده اند.

هر آنچه درباره محصولات ضد انفجار، ارزیابی انطباق و صدور گواهینامه اتکس باید بدانید در سامانه گواهینامه ضد انفجار ، در دسترس شماست !


گواهینامه ضد انفجار برای تجهیزات ضد انفجار با حفاظت نوع  t

 

دامنه کاربرد

در این نوع حفاظت، محفظه وسیله ضد انفجار طوری طراحی می شود که با حفظ یکپارچگی در نوار آبندی و یا اورینگ، حداقل درجه حفاظت در مقابل ورود گرد و غبار قابل اشتعال IP5X را به منظور حفاظت تجهیزات الکتریکی داخل آن را تامین می نماید. (حفاظت ضد انفجار در مقابل ورود گرد و غبار قابل اشتعال)


حفاظت انفجاری Ext چیست ؟  

حفاظت در مقابل ورود گرد و غبار (dust) قابل اشتعال


استاندارد ضد انفجار برای صدور تاییدیه اتکس مرتبط با وسایل دارای حفاظت  نوع t یا Ex t :

EN 60079-0

EN 60079-31


 ● روش ایجاد خاصیت ضد انفجاری به منظور دریافت تاییدیه ضد انفجار یا استاندارد ATEX برای تجهیزات (equipment) دارای حفاظت نوع t یا Ex t

طراحی و ساخت "بدنه" یا "محفظه" از نوع ضد انفجار با مشخصات فنی منطبق بر استاندارد EN 60079-31 و شرایط مناسب ، شامل :

 • محدود کردن دمای سطح

 • حفظ یکپارچگی در نوار آبندی و یا اورینگ

 • کیفیت بالای مواد عایقی بدنه و یا واشرها، از جمله مقاوم بودن در برابر گرما، رطوبت و نور مستقیم خورشید

 • مقاوم بودن در برابر ضربه

 • داشتن حداقل حفاظت مناسب در برابر ورود گرد و غبار  IP 5X

 • در صورت سوراخکاری محفظه با استفاده Plain entries (Punch)، حداکثر لغی نباید بیشتر از 0.7 mm باشد.

 • در صورت سوراخکاری محفظه با استفاده Tapered threads entries (Conical)، حداقل 3 رزوه می بایست استفاده شود.

 • در صورت سوراخکاری محفظه با استفاده Parallel threads entries (Cylindrical)، حداقل 5 رزوه می بایست استفاده شود.


سطوح یا Level های محافظت ضد انفجار برای وسایل ضد انفجار با حفاظت نوع t یا Ex t

1- سطح حفاظت ta یا  EPL Da : برای نواحی (زون های) ضد انفجاری 20، 21 و 22

2- سطح حفاظت tb یا  EPL Db : برای نواحی (زون های) ضد انفجاری 21 و 22

3- سطح حفاظت tc یا  EPL Dc : فقط برای ناحیه ضد انفجاری (زون) 22


● مارکینگ محصولات ضد انفجار دارای حفاظت نوع t یا Ex t :

1- محصولات ضد انفجار که بصورت تجهیز (equipment) برای استفاده عادی یا در شرایط خاص هستند :

 • برای نواحی (زون های) 20 ، 21 و 22 : II 1D Ex ta III... T…°C Da

 • برای نواحی (زون های) 21 و 22 : II 2D Ex tb III... T…°C Db

 • فقط برای ناحیه (زون) 22 :  II 3D Ex tc III.. T…°C Dc   

(III...: IIIA, IIIB, IIIC), (T...: T85, T100, T135, T200, T300, T450) °C

2- محصولات ضد انفجار که بصورت اجزاء یا قطعه (component) هستند :

 • برای نواحی (زون های) 20، 21 و 22 : II 1D Ex ta III... Da

 •  برای نواحی (زون های) 21 و 22 : II 2D Ex tb III... Db

 • فقط برای ناحیه (زون) 22 :  II 3D Ex tc III... Dc

(III...: IIIA, IIIB, IIIC)


● محصولات ضد انفجار قابل طراحی و تولید بر پایه حفاظت نوع t یا Ex t

 • محفظه ها یا باکس های ضد انفجار Ex

 • ماشین های الکتریکی ضد انفجار Ex

 • گلندهای کابل ضد انفجار Ex

 

 • چراغ های روشنایی و چراغهای دستی ضد انفجار Ex

 • هیترها یا گرمکن های ضد انفجار Ex

 • یونیت (واحد) های کنترلی و وسایل سیگنال دهی (پوش بات ها، چراغ سیگنال، سوییچ ها، میکروسوییچ ها، لیمیت سوییچ ها)

 • ترانسفورماتورها

 • اتصالات


آزمونهای مورد نیاز برای دریافت گواهینامه اتکس برای حفاظت نوع t یا Ex t قابل انجام در آزمایشگاه ضد انفجار :

1- آزمون ضربه

2- آزمون درجه حفاظت در مقابل گرد و غبار و روطوبت (IP)

3- آزمون دوام حرارتی گرما و سرما

4- آزمون حرارتی (Thermal Test) 

5- آزمون فشار (Positive internal pressure test)


 • پرسشها یا ابهامات خود در ارتباط با شرایط ارزیابی محصول و صدور گواهینامه ضد انفجار (اتکس) برای حفاظت Ex t را از طریق اطلاعات تماس نوبل سرتیفیکیشن و یا سامانه دانش فنی نوبل سرتیفکیشن ، با ما در میان بگذارید.

 • اگر درخواست ارزیابی محصول و دریافت گواهینامه اتکس را دارید ، به این صفحه مراجعه نمایید.

 • 021 888 999 11
 • phone
whatsapp