italy
Italy

تفاوت گواهینامه ATEX با تست ریپورت استاندارد ضد انفجار


برای تولیدکنندگان محصولات ضد انفجار ، صرفنظر از غیر قابل قیاس بودن سطح اعتبار فنی گواهینامه ضد انفجار یا اتکس با تست ریپورتی که صرفا بر پایه استانداردهای ضد انفجار صادر می شود، حتی با وجود پایینتر بودن هزینه تست ریپورت نسبت به گواهی اتکس، آگاهی از تفاوتهای این دو با یکدیگر ، بخصوص از نظر پذیرش بوسیله کارفرمایان خریدار محصولات ضد انفجاری و تاثیری که هر یک از این دو تاییدیه بر بازار محصول ضد انفجاری می گذارند، اهمیت حیاتی دارد. در این نوشتار تفاوت های بین گواهینامه اتکس با تست ریپورت استاندارد ضد انفجار مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ این پرسش مشخص می شود که آیا می توان تست ریپورت ضد انفجار را به جای گواهینامه اتکس به خریداران محصولات ضد انفجار ارائه نمود ؟

هر آنچه درباره محصولات ضد انفجار، ارزیابی انطباق و صدور گواهینامه اتکس باید بدانید در سامانه گواهینامه ضد انفجار ، در دسترس شماست !


هشدار به تولید کنندگان محصولات ضد انفجار !

تست ریپورت صادر شده بوسیله آزمایشگاه ضد انفجار ، گواهینامه و تاییدیه ATEX نیست !


آیا می توان تست ریپورت صادر شده بر پایه استاندارد ضد انفجار را به جای گواهینامه اتکس به کارفرما ارائه داد؟

پاسخ : خیر

چرا ؟

  • تست ریپورت ضد انفجار ، صرفا برای همان نمونه محصول ارائه شده به آزمایشگاه ضد انفجار ، صادر می شود و فقط انطباق همان یک نمونه محصول تست شده، را نشان می دهد، در حالیکه گواهینامه اتکس ، نشاندهنده تاییدیه نوع یا تیپ محصول ضد انفجار است و با اخذ گواهی اتکس، هر تعداد محصولی که از خط تولید شرکت دارنده گواهی اتکس بیرون بیاید ، مورد تایید و قابل عرضه به بازار مصرف وسایل ضد انفجار هستند.

  • تست ریپورت ضد انفجار، بوسیله یک آزمایشگاه که فاقد مجوز تاییدیه محصول ضد انفجار بوده و فقط دارای مجوز انجام تست است صادر می شود، در حالیکه گواهینامه اتکس ، بوسیله یک ارگان مطلع یا نهاد صدور گواهینامه محصول اروپایی یا notified body که دارای مجوز صدور تاییدیه محصول ضد انفجار از نهاد اعتباربخشی (accreditation body) کشور اروپایی مربوطه و کمیسیون اروپا است، صادر می شود.

  • گواهینامه ضد انفجار معتبر شامل دو تاییدیه جداگانه EU Type examination (تاییدیه نوع خود محصول ضد انفجار) و QAN (تاییدیه سیستم مدیریت کیفیت مربوط به فرایند تولید محصول ضد انفجار) بوده و این دو تاییدیه بهمراه یکدیگر ، انطباق سری محصولات ضد انفجار تولید شده، در حال تولید و محصولات ضد انفجار که در آینده تولید خواهند شد، را اثبات می نمایند، اما تست ریپورت، اثبات کننده انطباق همان یک نمونه محصول تست شده، بوده و فاقد قابلیت اطمینان است.

  • انجام تست محصول ضد انفجار، فقط بخشی از فرایند تایید محصول ضد انفجار است نه همه آن. برای تایید محصول ضد انفجار، علاوه بر تست محصول در آزمایشگاه استاندارد IEC 60079، باید بررسی تکنیکال فایل و تایید آن، ممیزی سیستم مدیریت کیفیت تولید محصول ضد انفجار و تایید آن و نهایتا تصمیم گیری صدور گواهی اتکس، بر پایه استاندارد ISO/IEC 17065 ، فقط بوسیله ارگان مطلع یا NB اروپایی انجام بشود.

  • کافرمایان و خریداران در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور، برای پذیرش محصول ضد انفجار Ex، گواهینامه اتکس یا ضد انفجار را مبنا قرار می دهند و نه تست ریپورت صادر شده برای محصول بر پایه استانداردهای ضد انفجار را

  • گواهینامه ضد انفجار یا گواهی اتکس، دارای شماره مجوز قانونی ضد انفجار یا همان Atex number است که بر پایه قوانین شماره گذاری کمیسیون اروپا، به گواهینامه Atex هر محصول ضد انفجار، بصورت یونیک (منحصر بفرد)، بوسیله نهاد صدور گواهی اتکس، اختصاص داده می شود و با توجه به این شماره می توان تاییدیه ضد انفجار همان محصول خاص دارنده گواهی اتکس را ردیابی نمود، اما امکان تخصیص Atex number، به تست ریپورت صادر شده برای محصول ضد انفجار وجود ندارد.


  • پرسشها یا ابهامات خود در ارتباط با تفاوت گواهینامه ضد انفجار (اتکس) با تست ریپورت را از طریق اطلاعات تماس نوبل سرتیفیکیشن و یا سامانه دانش فنی نوبل سرتیفکیشن ، با ما در میان بگذارید.

  • اگر درخواست ارزیابی محصول و دریافت گواهینامه اتکس را دارید ، به این صفحه مراجعه نمایید.

  • 021 888 999 11
  • phone
whatsapp