italy
Italy

گواهینامه ضد انفجار یا اتکس (ATEX) برای تجهیزات با حفاظت H


مقاومت در برابر انفجار در وسایل و تجهیزات ضد انفجار با حفاظت نوع "h" ، در محیط های گازی و ذرات قابل اشتعال دارای ریسک انفجار، کاربرد دارد. روش های مختلفی برای ایجاد خاصیت ضد انفجاری برای حفاظت Ex h وجود دارد که همه آنها بامشخصات فنی بیان شده در استانداردهای EN 80079-36 و EN 80079-37 مطابقت دارند. حفاظت ضد انفجار Ex h شامل سه سطح ضد انفجار زیر مجموعه C و b و k می باشد. مارکینگ درج شده در گواهینامه های ضد انفجار یا اتکس (ATEX) برای حفاظت نوع h دارای دو ساختار متفاوت ، برای تجهیزات(equipment) و اجزاء(component) هستند . در صفحه گواهی ضد انفجار برای محصولات دارای حفاظت نوع h ، نمونه های مهمی از محصولات ضد انفجار دارای این نوع حفاظت بیان شده اند.

هر آنچه درباره محصولات ضد انفجار، ارزیابی انطباق و صدور گواهینامه اتکس باید بدانید در سامانه گواهینامه ضد انفجار ، در دسترس شماست !


گواهینامه ضد انفجار برای تجهیزات ضد انفجار با حفاظت نوع  h

 

دامنه کاربرد

تجهیزات مکانیکی و اجزای (قطعات) ضد انفجار دارای نوع حفاظت نوع کلی "h" که در محیط های گازی و ذرات قابل اشتعال، استفاده می شوند.


حفاظت ضد انفجاری از نوع Ex h چیست ؟  

نوع حفاظت کلی h به سه زیر مجموعه تقسیم بندی می شود :

 •  نوع حفاظت بر اساس طراحی ساختار ایمن یا C

 • نوع حفاظت بر اساس  کنترل منابع انفجار یا b

 • نوع حفاظت بر اساس غوطه وری در مایعات یا k


استاندارد ضد انفجار برای صدور گواهینامه atex مرتبط با حفاظت تجهیزات مکانیکی یا حفاظت نوع h یا Ex h :

EN 80079-36

EN 80079-37


 ● روش ایجاد خاصیت ضد انفجاری به منظور دریافت گواهینامه اتکس یا استاندارد ATEX برای تجهیزات (equipment) دارای حفاظت کلی نوع h یا Ex h

طراحی ساختار و پیکربندی نوع ضد انفجار با مشخصات فنی منطبق بر استاندارد EN 80079-36 و شرایط مناسب، شامل:

 • تعیین منابع احتراق موثر و یا بالقوه در تجهیزات و روشهای پیشگیرانه جهت کاهش و یا از بین بردن آنها در ارزیابی خطر تعیین شده برای این محصولات

 • استحکام اتصالات در هنگام استقاده یا بهره برداری

 • انتخاب و بکاربردن فاصله مناسب بین قطعات

 • کیفیت بالای مواد عایقی بدنه و یا واشرها، از جمله مقاوم در برابر گرما، رطوبت و نور مستقیم خورشید

 • مقاوم در برابر ضربه

 • دارا بودن درجه حفاظت مناسب در برابر گرد و غبار و رطوبت

 • دارا بودن ویژگی رسوب زدایی در این تجهیزات که این ویژگی می تواند حتی ورود اشخاص به داخل تجهیزات و پاک کردن این رسوبات باشد.


سطوح یا Level های محافظت ضد انفجار ex برای وسایل ضد انفجار با حفاظت نوع h یا Ex h

1- سطح حفاظت Da یا  EPL Ma , Ga : در صورتیکه نتیجه ارزیابی ریسک احتراق، تأیید نماید که تجهیزات حاوی هیچ منبع احتراق مؤثری در حین کار عادی، نقص عملکرد پیش بینی شده و نقص نادر ندارند.

2- سطح حفاظت Db یا  EPL Mb , Gb : در صورتیکه نتیجه ارزیابی ریسک احتراق، تأیید نماید که تجهیزات حاوی هیچ منبع احتراق مؤثری در حین کار عادی و نقص عملکرد پیش بینی شده ندارند.

3- سطح حفاظت Dc یا  EPL Gc : در صورتیکه نتیجه ارزیابی ریسک احتراق، تأیید نماید که تجهیزات در کارکرد عادی، هیچ منبع احتراق مؤثری ندارند.


● مارکینگ محصولات ضد انفجار دارای حفاظت نوع h یا Ex h برای Gas applications :

1- محصولات ضد انفجار که بصورت تجهیز (equipment) برای استفاده عادی یا در شرایط خاص هستند :

 • برای نواحی (زون های) 0 ، 1 و 2 :

II 1G Ex h II... T… Ga

 • برای نواحی (زون های) 1 و 2 :

II 2G Ex h II... T… Gb

 • فقط برای ناحیه (زون) 2 :

  II 3G Ex h II.. T… Gc   

(II...: IIA, IIB, IIC), (T...: T6, T5, T4, T3, T2, T1)

2- محصولات ضد انفجار که بصورت اجزاء یا قطعه (component) هستند :

 • برای نواحی (زون های) 0، 1 و 2 :

II 1G Ex h II... Ga

 •  برای نواحی (زون های) 1 و 2 :

II 2G Ex h II... Gb

 • فقط برای ناحیه (زون) 2 :

  II 3G Ex h II... Gc

(II...: IIA, IIB, IIC)

● مارکینگ محصولات ضد انفجار دارای حفاظت نوع h یا Ex h برای Dust applications :

1- محصولات ضد انفجار که بصورت تجهیز (equipment) برای استفاده عادی یا در شرایط خاص هستند :

 • برای نواحی (زون های) 20 ، 21 و 22 :

II 1D Ex h III...T…°C Da

 • برای نواحی (زون های) 21 و 22 :

II 2D Ex h III…T…°C Db

 • فقط برای ناحیه (زون) 22 :

  II 3D Ex h III...T…°C Dc   

(III...: IIIA, IIIB, IIIC), (T...: T85, T100, T200, T300, T450)°C

2- محصولات ضد انفجار که بصورت اجزاء یا قطعه (component) هستند :

 • برای نواحی (زون های) 20، 21 و 22 :

II 1D Ex h III... Da

 •  برای نواحی (زون های) 21 و 22 :

II 2D Ex h III... Db

 • فقط برای ناحیه (زون) 22 : 

 II 3D Ex h III... Dc

(III...: IIIA, IIIB, IIIC)


● محصولات ضد انفجار قابل طراحی و تولید بر پایه حفاظت نوع C از Ex h :

 • تجهیزات دوار ضد انفجار مانند فن ها

 • چرخ دنده های ضد انفجار مانند گیربکس

 

 • تسمه نقاله های ضد انفجار مانند کانوایرها

 

 • زنجیر درایروهای ضد انفجار

 

 • تجهیزات هیدوراستاتیک و پنوماتیک ضد انفجار

 

 • کلاچ های ضد انفجار

 

 • کوپلینگ های دور متغیر ضد انفجار

 

 • اتصالات انعطاف پذیر ضد انفجار

 

 • سیستمهای ترمز ضد انفجار

 

 • جراثقال های ضد انفجار


● محصولات ضد انفجار قابل طراحی و تولید بر پایه حفاظت نوع b از Ex h :

 • یک سنسور متصل به یک چراغ هشدار که نیاز به مداخله اپراتور دارد.

 • سیستم کنترل هم ترازی کاموایرها ( سیستم حفاظتی راپ سوییچ ها)

 • سوئیچ فشار روغن روی دستگاهی که برای ایمن بودن به روانکاری نیاز دارد.

 • برای کنترل دمای مایع یک پمپ به یک شیر بای پس حرارتی.

 • کنترل سرعت مکانیکی توسط فرماندار گریز از مرکز.

حفاظت نوع b فقط مربوط به یک "سیستم کنترلی" می باشد و بنابراین کلیه تجهیزات بکار رفته در این سیستم، می بایست متناسب با نوع منطقه خطر، بر مبنای EN 60079-0 ارزیابی شده و دارای گواهینامه اتکس مربوط به حفاظت خاص خود (Ex d و یا Ex e و یا سایر حفاظتهای بیان شده در EN 60079-0) بطور جداگانه، باشند.

در واقع در حفاظت نوع b، صرفا" سامانه هشدار و مدارات کنترلی و قطع مدار است که در هنگام بروز احتراق و یا انفجار، فعال می شود.


● محصولات ضد انفجار قابل طراحی و تولید بر پایه حفاظت نوع k از Ex h :

کلیه تجهیزات مکانیکی که به کمک یک مایع حفاظتی غیر قابل اشتعال، بتوان در آنها منبع جرقه را از بین برد.

به طور نمونه، چرخ دنده ها و پمپ های کف کش که در یک مایع حفاظتی غوطه ور شوند، می تواند شامل این نوع حفاظت شود.