italy
Italy

روش انجام آزمون فشار بیش از حد (overpressure test)


تست فشار بیش از حد (مضاعف) یا همان تست هیدرواستاتیک، به منظور بررسی مقاومت محفظه (enclosure) ضد انفجار در برابر فشار ناشی از انفجار درونی، انجام می شود. آزمون overpressure ، یکی از آزمایشات ضروری برای دریافت گواهینامه اتکس (ضد انفجار) برای محصولات دارای حفاظت بدنه (Exd) است.

هر آنچه درباره محصولات ضد انفجار، ارزیابی انطباق و صدور گواهینامه اتکس باید بدانید در سامانه صدور گواهینامه ضد انفجار ، در دسترس شماست !


روش انجام آزمون فشار مضاعف (overpressure test)

کد دستورالعمل I-O-13 

شماره ویرایش : 0

هدف از انجام تست :

هدف از این آزمایش بررسی این است که آیا محفظه (enclosure) یا بدنه محصول می تواند در برابر فشار بالای یک انفجار داخلی مقاومت مکانیکی داشته باشد یا خیر . 

محفظه باید مطابق با بند 15.2.3 استاندارد EN 60079-1، تحت آزمایش قرار گیرد.

در صورتی که محفظه هیچ گونه تغییر شکل دائمی یا آسیبی که نوع حفاظت را بی اعتبار نماید، متحمل نشود، آزمون فشار بیش از حد، رضایت‌بخش محسوب می‌شود.

علاوه بر این، اتصالات (Joints) نباید در هیچ جایی به طور دائم بزرگ شده باشند.

تست فشار مضاعف یا هیدرواستاتیک، پس از انجام تست فشار مرجع (reference pressure) و بر پایه نتیجه آن (مقدار پیک فشار انفجار)، انجام می گیرد.


احتمال تخریب نمونه محصول بر اثر انجام تست  : وجود دارد !


الزامات عمومی (بند 15-2-3-1 استاندارد):

 • آزمایش فشار مضاعف باید با استفاده از یکی از روش های زیر که معادل (برابر با) یکدیگر محسوب می شوند، انجام شود.

 • امکان انجام تست فشار بیش از حد، به دو صورت استاتیک و دینامیک وجود دارد.

 • در تست نوع استاتیک، از آب ، هوا یا سایر گازهای خنثی به عنوان عامل ایجاد کننده فشار استفاده می گردد.

 • در تست نوع دینامیک، فشار مورد نظر ، به کمک گازهای مرتبط با گروه گازی ای که تجهیز در آن مورد استفاده قرار می گیرد، ایجاد می شود.

 • انجام تست به روش استاتیک ایمن تر از انجام تست به روش دینامیک می باشد.

 • اما در حالت تست دینامیک، در صورتیکه هیچیک از اجزای تشکیل دهنده محصول، شیشه نباشد، انجام آزمون ریسک ایمنی بالایی نخواهد داشت.


نوبل سرتیفیکیشن دارای سه آزمایشگاه همکار برای انجام آزمایش فشار بیش از حد می باشد که در همگی آنها تست فشار بیش از اندازه (overpressure) ، به روش استاتیک انجام می پذیرد.


نحوه آماده سازی محصول

ایجاد سوراخ سایز M20 بر روی بنده محفظه (enclosure) جهت نصب تجهیزات مناسب انجام این تست به همراه درپوش


تست فشار مضاعف - روش اول (ایستا یا استاتیک) (بند 15-2-3-2 استاندارد):

فشار نسبی اعمال شده باید :

 • 1.5 برابر فشار مرجع (reference pressure) باشد ، یا

 • 4 برابر فشار مرجع برای محفظه هایی که تحت آزمایش معمول (routine test) فشار بیش از حد (مضاعف) قرار نمی گیرند؛ یا

 • 3 برابر فشار مرجع برای محفظه ای که در آن آزمایش معمول (routine test) فشار مضاعف، با آزمایش دسته ای (batch test) جایگزین می شود (بند 16.6 استاندارد را ببینید)، یا

 • فشارهای ارائه شده در جدول 8، هنگامیکه تعیین فشار مرجع به دلیل اندازه کوچک تجهیزات غیر عملی باشد، بکار گرفته می شوند.

حجم (cm 3)

گروه

فشار (k Pa)

10 ≥

I, IIA, IIB, IIC

000 1

10 <

I

000 1

10 <

IIA, IIB

500 1

10 <

IIC

000 2

برای تجهیزات در نظر گرفته شده برای استفاده در دمای محیط زیر 20- درجه سانتیگراد، فشارهای فوق باید توسط فاکتورهای تست مناسب بیان شده در جدول شماره 7 افزایش داده شوند.

 


دوره (زمان) اعمال فشار باید حداقل 10 ثانیه باشد.

این آزمایش یک بار بر روی هر نمونه، در صورت کاربرد، انجام می شود.

تست فشار مضاعف، بوسیله دستگاه هیدرواستاتیک معمولا با فشاری معادل 1.5 برابر فشار مرجع (فشار حاصل از انفجار در تست reference pressure) به مدت 10 ثانیه بر محفظه خالی وارد می شود.


نتیجه آزمایش فشار بیش از حد (overpressure test) استاتیک، در شرایط زیر رضایت بخش است :

 • در صورتی که محفظه هیچ گونه تغییر شکل دائمی یا آسیبی که نوع حفاظت را بی اعتبار نماید، متحمل نشود،

 • اتصالات (Joints) نباید در هیچ جایی به طور دائم بزرگ شده باشند،

 • از طریق دیواره های محفظه نشتی وجود نداشته و مشاهده نشود.

نکته 1: معمولاً برای این آزمایش ها از یک واسطه هیدرولیک غیر قابل تراکم استفاده می شود. اگر از یک واسطه تراکم پذیر مانند هوا یا گاز بی اثر استفاده شود، خرابی محفظه می تواند منجر به صدمات شخصی یا آسیب مالی شود.

نکته 2: خروج آب از Flame patch ها یا مسیرهای عبور شعله بلامانع بوده و اگر خروج آب از این قسمت به حدی بود که فشار آب به حد نصاب نرسید، استفاده از یک عامل آب بندی (sealing) مناسب، مانند اورینگ یا نوار آب بندی مجاز است.

نکته 3: عامل آب بندی یا sealing مناسب می تواند بصورت ذاتی، قسمتی از اجزای خود محصول مانند اورینگ بوده و یا حتی بصورت مضاعف باشد یعنی از یک متریال یا قطعه جدای از اجزای خود محصول، برای آب بندی قبل از انجام تست استفاده شود مانند نوار آب بندی.

نکته 4: با شرط انجام آب بندی مناسب قبل از انجام تست، وجود نشتی از مسیرهای عبور شعله تا جایی مجاز هست که فشار به مدت 10 ثانیه به 1.5 برابر فشار مرجع برسد، در غیر اینصورت آزمون قابل انجام نخواهد بود.


تست فشار مضاعف - روش دوم (حرکتی یا دینامیک) (بند 15-2-3-3 استاندارد):

آزمایش های دینامیکی باید به گونه ای انجام شود که حداکثر فشاری که محفظه تحت آن قرار می گیرد، 1.5 برابر فشار مرجع باشد.

هنگامی که آزمایش با مخلوط های مشخص شده زیر (بند 15-2-2-2 استاندارد) انجام می شود، ممکن است این مخلوط ها از قبل فشرده شوند تا فشار انفجاری 1.5 برابر فشار مرجع ایجاد شود.

 • تجهیزات الکتریکی گروه I : یک بار آزمایش با (%0.5 ± 9.8) درصد متان

 • تجهیزات الکتریکی گروه IIA : یک بار آزمایش با (0.3 ± 4.6) درصد پروپان

 • تجهیزات الکتریکی گروه IIB : یک بار آزمایش با (0.5 ± 8) درصد اتیلن

 • تجهیزات الکتریکی گروه IIC : سه بار آزمایش با (1 ± 14) درصد استیلن و سه بار آزمایش با (1 ± 31) درصد هیدروژن

توجه : اگر محصولی ضد انفجار، با محفظه های متصل به هم وجود داشته باشد، لزوماً هدف این نیست که در هر محفظه یک جرقه ایجاد شود. آزمایش‌ها برای هر یک از تنظیماتی که ضروری در نظر گرفته شوند، انجام می‌شود. فشار زیاد در یک محفظه ممکن است احتمال انتشار را کاهش دهد، در حالی که فشار پایین ممکن است آن را افزایش دهد.

نتیجه آزمایش فشار بیش از حد (overpressure test) دینامیک ، در شرایط زیر رضایت بخش است :

 • در صورتی که محفظه هیچ گونه تغییر شکل دائمی یا آسیبی که نوع حفاظت را بی اعتبار نماید، متحمل نشود،

 • اتصالات (Joints) نباید در هیچ جایی به طور دائم بزرگ شده باشند.

 • در صورت نشت گاز از بدنه که از طریق افت فشار در فشار سنج مشخص می شود، نتیجه تست ریجکت خواهد شد.


 • 021 888 999 11
 • phone
whatsapp