اولین استاندارد ایزو مربوط به همه گیری ویروس کرونا در محیط کار ، ایزو 45005

اولین استاندارد ایزو مربوط به همه گیری ویروس کرونا در محیط کار ، ایزو 45005

از زمان شروع همه گیری ویروس کرونا ، سازمانها و مقامات مسئول در کشورهای مختلف، الزامات و قوانینی را برای محیط های کسب و کار ارائه نموده اند. اما مشخصه در دسترس عموم منتشر شده بوسیله ایزو یا همان ISO/PAS 45005 ، بعنوان خطوط راهنمای کار کردن ایمن در طی مدت همه گیری وبروس کرونا ، کاربردی ترین سیستم مدیریتی منتشر شده در این رابطه در جهان بوده که قابل استفاده برای تمامی سازمانها، شرکتها و کسب و کارها است. روش راستی آزمایی اعتبار نوبل سرتیفیکیشن و ردیابی آن به IAF

روش راستی آزمایی اعتبار نوبل سرتیفیکیشن و ردیابی آن به IAF

گواهینامه های ایزو باید تحت اعتبار یک نهاد اعتباردهی دارای عضویت IAF و دارای حق امضا یا Signatory برای معاهده شناسایی چند جانیه یا MLA باشد. بنابراین آگاهی از روش راستی آزمایی اعتبار یک نهاد صدور گواهی ایزو و ردیابی آن به IAF ، مهمترین و ابتدایی ترین پیش نیاز برای انتخاب نهاد صدور گواهینامه ایزو، برای شرکتها محسوب می شود.


نیازمندیهای ویژه ایزو 29001 ویرایش 2020

نیازمندیهای ویژه ایزو 29001 ویرایش 2020

با توجه به اینکه نیازمندیهای استاندارد ایزو 29001 ویرایش 2020، ترکیبی از الزامات ایزو 9001 ویرایش 2015 و نیازمندیهای خاص سیستم مدیریت کیفیت صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی است، در این نوشتار ، بخش دوم یعنی نیازمندیهای ویژه سیستم مدیریت کیفیت صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی، همراه با بیان نکات مهم، بر پایه محتوای منتشر شده بوسیله کمیته فنی شماره 67 سازمان ایزو، ارائه می شود.


ارتباط ایزو 29001 با ISO/TS 29001 و API Spec Q1 و API Spec Q2

ارتباط ایزو 29001 با ISO/TS 29001 و API Spec Q1 و API Spec Q2

آگاهی از ارتباط بین نیازمندیهای ایزو 29001 ویرایش 2020 با رفرنس های قبلی انتشار یافته مشابه با آن، باعث بالا رفتن توانایی های سیستم مدیریت کیفیت مجموعه فعال در زنجیره تامین کالا یا خدمات صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی، برای پیاده سازی اثربخش تر نیازمندیهای ایزو 29001،و همچنین در مرحله انجام ممیزی و صدور گواهینامه بوسیله نهاد گواهی دهنده معتبر ایزو،موجب دستیابی به سطح انطباق بالاتری با استاندارد ISO 29001:2020 می شود.


شرایط صدور مجدد گواهینامه ایزو در وضعیت همه گیری ویروس کرونا

شرایط صدور مجدد گواهینامه ایزو در وضعیت همه گیری ویروس کرونا

موضوع نوشتار این صفحه ، شامل یکی از پرسش های مهمی است که در وب سایت پرسش های متداول یا FAQ متعلق به مجمع جهانی اعتباردهندگان یا IAF به نشانی https://iaffaq.com ، درباره شرایط ویژه انجام ممیزی و صدور گواهینامه ایزو ، در دوران همه گیری جهانی ویروس COVID-19 (کرونا) ، انجام شده است.


انتقال گواهینامه های ایزو به ویرایش جدید استانداردهای مربوطه در وضعیت همه گیری جهانی ویروس کرونا

انتقال گواهینامه های ایزو به ویرایش جدید استانداردهای مربوطه در وضعیت همه گیری جهانی ویروس کرونا

موضوع نوشتار این صفحه ، شامل یکی از پرسش های مهمی است که در وب سایت پرسش های متداول یا FAQ متعلق به مجمع جهانی اعتباردهندگان یا IAF به نشانی https://iaffaq.com ، درباره شرایط ویژه انجام ممیزی و صدور گواهینامه ایزو ، در دوران همه گیری جهانی ویروس COVID-19 (کرونا) ، انجام شده است.


آیا امکان انجام ممیزی صدور اولیه گواهینامه ایزو بطور کامل از راه دور وجود دارد؟

آیا امکان انجام ممیزی صدور اولیه گواهینامه ایزو بطور کامل از راه دور وجود دارد؟

موضوع نوشتار این صفحه ، شامل یکی از پرسش های مهمی است که در وب سایت پرسش های متداول یا FAQ متعلق به مجمع جهانی اعتباردهندگان یا IAF به نشانی https://iaffaq.com ، درباره شرایط ویژه انجام ممیزی و صدور گواهینامه ایزو ، در دوران همه گیری جهانی ویروس COVID-19 (کرونا) ، انجام شده است.


آیا امکان نظارت یا مونیتورینگ آدیتور در ممیزی از راه دور وجود دارد ؟

آیا امکان نظارت یا مونیتورینگ آدیتور در ممیزی از راه دور وجود دارد ؟

موضوع نوشتار این صفحه ، شامل یکی از پرسش های مهمی است که در وب سایت پرسش های متداول یا FAQ متعلق به مجمع جهانی اعتباردهندگان یا IAF به نشانی https://iaffaq.com ، درباره شرایط ویژه انجام ممیزی و صدور گواهینامه ایزو ، در دوران همه گیری جهانی ویروس COVID-19 (کرونا) ، انجام شده است.


تفکر بر پایه ریسک در ایزو 9001 ویرایش 2015

تفکر بر پایه ریسک در ایزو 9001 ویرایش 2015

با توجه به شرایط دائما متغیر بیرونی و درونی ، امروزه سازمانها بطور ناخواسته و غیر قابل پیش بینی، در معرض ریسکهای بیشتر و سطح بالاتری ، نسبت به گذشته قرار می گیرند، بنابراین وجود منطق و متدولوژی استاندارد شده برای شناسایی و کنترل ریسک که بروز بوده و با ساختار و نیازمندیهای سیستم مدیریت در حال اجراء در سازمان سازگار باشد، در شرایط پیچیده امروزی، برای سازمانها بسیار ضروری و در واقع ضمانت کننده برای بقای سازمان است.این مقاله بوسیله کمیته زیر مجموعه دوم از کمیته فنی TC 176 سازمان ایزو که مسئولیت انتشار و توسعه استانداردهای سری ایزو 9000 را برعهده دارد ، انتشار یافته است .


رویکرد فرایندی در ایزو 9001 ویرایش 2015

رویکرد فرایندی در ایزو 9001 ویرایش 2015

الزام رویکرد فرایندی در ویرایش جدید 2015 از استاندارد ایزو 9001 چگونه مورد توجه قرار می گیرد ؟ این مقاله بوسیله کمیته زیر مجموعه دوم از کمیته فنی TC 176 سازمان ایزو که مسئولیت انتشار و توسعه استانداردهای سری ایزو 9000 را برعهده دارد ، انتشار یافته است .


مدیریت تغییر در ایزو 9001 ویرایش 2015

مدیریت تغییر در ایزو 9001 ویرایش 2015

تغییر در استاندارد ISO 9001:2015 چگونه آدرس دهی می شود؟ این مقاله بوسیله کمیته زیر مجموعه دوم از کمیته فنی TC 176 سازمان ایزو که مسئولیت انتشار و توسعه استانداردهای سری ایزو 9000 را برعهده دارد ، انتشار یافته است .