روش اعتبارسنجی نهادهای صدور گواهینامه ایزو

روش اعتبارسنجی نهادهای صدور گواهینامه ایزو

هنگامیکه مجموعه شما نیاز به دریافت گواهینامه ایزو دارد ، آسان ترین و سریع ترین راه برای پیدا کردن نهاد صدور گواهی ، جستجوی در گوگل است . اما آیا می دانید گواهینامه هایی که بوسیله اکثر مجموعه هایی که بعنوان ارائه دهنده گواهی ایزو در صفحات اول جستجوی گوگل نمایش داده می شوند ، متاسفانه فاقد اعتبار و جعلی هستند ؟