italy
Italy

نیازمندیهای قراردادن نشان CE بر روی محصولات الکتریکی

گروه صدور گواهی محصول اروپا ، سی ای ، CE Mark


برای تولیدکنندگان محصولات برقی ولتاژ پایین ، آگاهی از شرایط و الزامات قرار دادن نشان CE بروی وسیله برقی تولیدیشان، به خصوص هنگام صادارت و ترخیص آن از گمرک مقصد بسیار تعیین کننده است، زیرا در صورت منطبق نبودن نشان CE قرار گرفته بروی وسیله الکتریکی و اطلاعات ضروری که باید همراه با نشان سی ای باشند، صادرات و ترخیص آن از گمرک کشور اروپایی ، امکانپذیر نخواهد بود.

 

محتوای این نوشتار برگرفته از قوانین دایرکتیو اروپایی محصولات برقی ولتاژ پایین (LVD) در خصوص شرایط و الزامات قراردادن نشان CE بروی این محصولات، است.

 

1- نشان‌گذاری CE باید منوط‌ به رعایت اصول عمومی مندرج در ماده 30 از مقررات EC No 765/2008 باشد.

ماده 30 از مقررات EC No 765/2008

 • نشان CE باید فقط توسط تولیدکننده یا نماینده‌ی مجاز وی الصاق شود.

 • نشان CE، همانگونه‌ كه در پیوست شماره 2 آمده، بایستی فقط بر روی محصولاتی الصاق شود كه بوسیله قوانین هماهنگ‌کننده‌ی اتحادیه اروپا ارائه شده اند ، و نباید برروی هیچ محصول دیگری قرار بگیرد.

 • بوسیله الصاق نشان CE یا دارا بودن محصولی که نشان CE بروی آن قرار گرفته است، سازنده نشان می‌دهد که مسئولیت انطباق محصول با کلیه‌ی الزامات دارای کاربرد مقرر شده در قوانین هماهنگ‌کننده‌ی مرتبط اتحادیه اروپا که برای نشان‌گذاری ارائه شده را بر عهده می‌گیرد.

 • نشان‌ CE باید تنها نشان (علامتی) باشد که انطباق محصول با کلیه‌ی الزامات کاربردی مقررشده در قوانین هماهنگ‌کننده‌ی مرتبط اتحادیه اروپا که برای نشان‌گذاری ارائه شده را گواهی می‌کند.

 • الصاق نشان‌گذاری‌ها، علائم یا نقوش برروی یک محصول که ممکن است طرف‌های ثالث را در رابطه‌ با معنی یا شکل نشان‌  CE گمراه کنند، اکیدا ممنوع می‌باشد.

هرگونه نشان‌ دیگری می‌تواند برروی محصول قرار بگیرد، به‌شرط آنکه دید خوب، خوانایی و معنی نشان‌  CE بموجب آن مختل نگردد.

 • با بی‌طرفی نسبت به ماده‌ی 41، کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید اجرای صحیح رژیم حاکم بر نشان‌گذاری CE را تضمین نموده، و در صورت استفاده‌ی نادرست از نشان CE، اقدامات متناسب را اتخاذ نمایند.

کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنین باید برخی مجازات‌های نقض قوانین را پیش‌بینی کنند، که می‌توانند شامل جریمه‌های کیفری برای تخلفات جدی باشند.

این مجازات‌ها باید متناسب با میزان وخامت جرم بوده و عامل بازدارنده‌ی مؤثری را در برابر استفاده‌ی نادرست از نشان CE ، بوجود بیاورند.


ماده‌ی 41
مجازات

 

کشورهای عضو (اتحادیه اروپا) باید قوانینی را در زمینه‌ی مجازات فعالان اقتصادی وضع کنند، که ممکن است شامل جریمه‌های کیفری برای مجازات تخلفات جدی، قابل اعمال بر موارد نقض مقررات این آیین‌نامه باشد، و همچنین کلیه‌ی تمهیدات لازم جهت تضمین اجرای کامل این مقررات را اتخاذ نمایند.

مجازات‌های پیش‌بینی شده بایستی مؤثر، متناسب و بازدارنده بوده و می‌توانند درصورتی‌ که فعال اقتصادی مربوطه پیشتر مرتکب نقض مشابه مقررات این آیین‌نامه شده باشد، نیز افزایش یابند.

کشورهای عضو (اتحادیه اروپا) باید تا تاریخ یکم ژانویه‌ی 2010 کمیسیون اروپا را درجریان مقررات وضع‌ شده‌ی خود قرار داده، و بدون تأخیر، هرگونه اصلاحات بعدی که می‌تواند بر آنها اثر گذار باشد، را اطلاع‌ رسانی نمایند.


2- نشان‌ CE باید بصورت خوانا، ماندگار و غیر قابل جابجایی، بر روی تجهیزات برقی یا پلاک داده‌های آن الصاق گردد.

در مواردی که به‌ دلیل ماهیت تجهیزات الکتریکی، الصاق‌ نشان  CE بروی آنها امکان‌پذیر یا قابل ضمانت نباشد، نشان‌گذاری می‌بایست بر روی بسته‌بندی و یا بر روی مدارک همراه آن انجام پذیرد.


3- سازندگان بایستی نشان‌ CE را بر روی هریک از تجهیزات برقی که الزامات دارای کاربرد از دایرکتیو ولتاژ پایین (LVD) را برآورده می نماید، الصاق کنند.


 • نیازمندیها و جزییات مربوط به تاییدیه CE محصولات برقی را در این لینک ببینید.

 • پرسش ها، ابهامات و اطلاعات فنی موردنیاز درباره قرار گرفتن محصول مورد نظر تان در دامنه دایرکتیو LVD ، نیازمندیهای انطباق محصول با دایرکتیو LVD و شرایط درج نشان سی ای (CE) بروی محصول را از طریق سامانه دانش فنی با ما در میان بگذارید.

 • اگر درخواست ارزیابی محصول و دریافت تاییدیه اروپایی بر پایه خوداظهاری برای محصول الکتریکی تولیدی خود را دارید، اطلاعات مجموعه و محصول تولیدی خود را از طریق  سامانه درخواست صدور گواهی ، برای نوبل سرتیفیکیشن ارسال نموده یا با ما تماس بگیرید.

 • 021 888 999 11
 • phone
whatsapp