italy
Italy

تاییدیه اروپایی برای تجهیزات پارکها و شهربازی ها

گروه صدور گواهی محصول اروپا ، سی ای ، CE Mark


ارزیابی انطباق و صدور تاییدیه انطباق برای وسایل بازی نصب شده در پارک ها و شهر بازی ها

تاییدیه انطباق اروپایی برای تجهیزات و وسایل نصب شده در پارک و شهر بازی

وسایل و تجهیزات مورد استفاده در بیرون از خانه و نصب شده در زمین بازی، پارک یا شهر بازی (Playground Equipment) ، جزو محصولاتی هستند که در دامنه کاربرد دایرکتیو ایمنی اسباب بازی ها (Safety of Toys) به شماره EC/48/2009 قرار نمی گیرند .

با توجه به بالا رفتن سطح کمی و کیفی تولید دستگاههای مورد استفاده در زمین های بازی ، پارک ها و شهر بازی ها در کشورمان و مشاهده کوشش بیشتر تولید کنندگان این تجهیزات برای گشایش کانال صادرات این وسایل به اروپا و سایر کشورهای منطقه ، که یکی از پیش نیازهای اصلی آن ، دریافت تاییدیه انطباق با نیازمندیهای اتحادیه اروپا برای دستگاههای مورد استفاده در زمینهای بازی ، پارک ها و شهر بازی ها است ، روشن شدن نیازمندیهای اتحادیه اروپا برای این گروه از وسایل و رفع ابهام در این مورد ، برای تولید کنندگان و مشاوران این گروه از شرکتها ، بسیار ضروری است .

مرجع ارزیابی انطباق برای تجهیزات و وسایل نصب شده در زمین های بازی ، پارک ها یا شهر بازی ، دایرکتیو ایمنی عمومی محصولات یا GPSD به شماره 95/2001/EC است که تاییدیه انطباق با این دایرکتیو و استانداردهای اروپایی مربوط به ایمنی عمومی محصولات ، خارج از موضوع درج نشان سی ای (CE) اروپا بروی محصول می باشد .


استانداردهای اروپایی برای ارزیابی انطباق ، صدور تاییدیه انطباق و درج نشان سی ای (CE) اروپا برای تجهیزات و وسایل نصب شده در پارک، زمین های بازی و شهر بازی

 

  • ایمنی تجهیزات بازی و کف زمین بازی - نیازمندیهای ایمنی عمومی و روش های آزمون

EN 1176-1 (Playground equipment and surfacing. General safety requirements and test methods)

 

  • کاهش شدت ضربه در کف زمین بازی - روش های آزمون برای تعیین میزان کاهش شدت ضربه

EN 1177 (Impact attenuating playground surfacing , Methods of test for determination of impact attenuation)

 

  • سرسره آبی - نیازمندیهای ایمنی و روش های آزمون

EN 1069-1+A1 (Water slides , Safety requirements and test methods)

 

  • تجهیزات بازی بادی - نیازمندیهای ایمنی و روش های آزمون

EN 14960-1 (Inflatable play equipment , Safety requirements and test methods)

نوبل سرتیفیکیشن ، نماینده انحصاری ECM ایتالیا در ایران ، فعالیت ارزیابی انطباق برای وسایل و تجهیزات مورد استفاده در بیرون از خانه و نصب شده در زمین بازی، پارک یا شهر بازی صورت داده و ثبت و صدور تاییدیه انطباق اروپایی برای این گروه از وسایل ، را از طریق شرکت ECM ایتالیا، به انجام میرساند . 


  •  پرسش ها، ابهامات و اطلاعات فنی مورد نیاز خود درباره شرایط درج نشان سی ای (CE) بروی تجهیزات پارک ها، زمینهای بازی و شهر بازی را از طریق سامانه دانش فنی نوبل سرتیفیکیشن مطرح نمایید.

  • اگر درخواست ارزیابی تجهیزات پارک ها، زمینهای بازی و شهر بازی و دریافت تاییدیه اروپایی برای آن را دارید، اطلاعات مجموعه و محصول تولیدی خود را از طریق  سامانه ثبت درخواست اعلام شرایط صدور گواهی ، برای نوبل سرتیفیکیشن ارسال نموده یا با ما تماس بگیرید.

  • 021 888 999 11
  • phone
whatsapp