تاییدیه برای صادرات کابل های فیبر نوری

تاییدیه برای صادرات کابل های فیبر نوری

تولید کنندگان کابل های فیبر نوری و یا محصولاتی که ترکیبی از فیبر نوری و رساناهای الکتریکی می باشند ، ضروری است تا از نیازمندیهای و الزامات فنی اینترنشنال برای تایید و صادرات محصولات تولیدی خود که بر پایه استاندارد IEC می باشد ، آگاهی داشته باشند .