italy
Italy

تاییدیه برای صادرات کابل های فیبر نوری

گروه صدور گواهی انطباق محصول و خوداظهاری


تولید کنندگان کابل های فیبر نوری و یا محصولاتی که ترکیبی از فیبر نوری و رساناهای الکتریکی می باشند ، ضروری است تا از نیازمندیهای و الزامات فنی اینترنشنال برای تایید و صادرات محصولات تولیدی خود که بر پایه استاندارد IEC می باشد ، آگاهی داشته باشند .

 

دامنه کاربرد استاندارد  IEC 60794-1-1 :

 • "کابل های فیبر نوری" برای استفاده با تجهیزات ارتباطی و وسایلی که از تکنیکهای مشابه بهره گیری می نمایند ،

 • کابل هایی که ترکیبی از "فیبر نوری" و "رساناهای الکتریکی" هستند ،


استاندارد IEC 60794-1-1، نیازمندیهای عمومی یکسانی را برای خواص زیر در مورد کابل های فیبر نوری و اجزای آن ، ایجاد می نماید:

 • هندسی

 • مخابراتی

 • مواد

 • مکانیکی

 • پیری (قرار گرفتن در معرض محیط زیست)

 • آب و هوایی 

 • الکتریکی


بر پایه همین خواص ، این آزمایشات برای کابل های فیبر نوری و اجزای آن تعیین شده است :

ردیف

روش آزمون

استاندارد IEC مرتبط

1

راهنمای عمومی

IEC 60794-1-2

2

روش های E - مکانیکی

IEC 60794-1-21

3

روش های F - زیست محیطی

IEC 60794-1-22

4

روش های G - اجزای کابل

IEC 60794-1-23

5

روش های H - الکتریکی

IEC 60794-1-24


برای اطلاع از جزییات بیشتر در مورد ارزیابی انطباق کابل های فیبر نوری و اجزای مرتبط و دریافت گواهینامه معتبر اینترنشنال بر پایه استاندارد IEC 60794-1-1 ،

 • 021 888 999 11
 • phone
whatsapp