italy
Italy

انتقال گواهینامه های ایزو به ویرایش جدید استانداردهای مربوطه در وضعیت همه گیری جهانی ویروس کرونا

گروه صدور گواهی سیستمهای مدیریت ، ایزو


موضوع نوشتار این صفحه ، شامل یکی از پرسش های مهمی است که در وب سایت پرسش های متداول یا FAQ متعلق به مجمع جهانی اعتباردهندگان یا IAF به نشانی https://iaffaq.com ، درباره شرایط ویژه انجام ممیزی و صدور گواهینامه ایزو ، در دوران همه گیری جهانی ویروس COVID-19 (کرونا) ، انجام شده است.

 

محتوای ارائه شده در این صفحه ، از طریق وب سایت پرسشهای متداول IAF ، قابل راستی آزمایی است.

 

پرسش شماره 20

  • در وضعیت همه گیری جهانی ویروس کرونا، چه اتفاقی برای دوره انتقال گواهینامه های سیستمهای مدیریت (ایزو) به ویرایش جدید استانداردهای مربوطه (مانند انتقال ایزو 50001 و ایزو 22000 به ویرایش جدید 2018) ، خواهد افتاد؟

  • آیا این دوره های انتقال، تمدید خواهند شد ؟

پاسخ

بله ، دوره های انتقال گواهینامه های ایزو که ویرایش جدید استانداردهای مربوط به آنها ، پس از صدور گواهینامه بر اساس ویرایش قبلی، منتشر شده است ، برای شش ماه تمدید می شوند.

ممیزی انتقال گواهینامه نیز می تواند با ارجاع به پرسش شماره 5 از IAF، بوسیله تکنیکهای ممیزی از راه دور انجام پذیرد.


  • پرسش ها یا ابهامات خود در ارتباط با انتقال گواهینامه ایزو در دوران همه گیری جهانی ویروس کرونا را می توانید از طریق سامانه صفحه دانش فنی ، با ما در میان بگذارید.

  • برای درخواست انجام ممیزی و صدور گواهینامه ایزو از نوبل سرتیفیکیشن، بخش صدور گواهی سیستمهای مدیریت (ایزو) را ببینید.

  • 021 888 999 11
  • phone
whatsapp