italy
Italy

محتوا و اطلاعات ضروری برای گواهینامه معتبر ایزو

گروه صدور گواهی سیستمهای مدیریت ، ایزو


مشتریان مجموعه های دارنده گواهینامه ایزو و سایر طرف های ذینفع گواهی، اطلاع دقیقی از روش راستی آزمایی اعتبار نهادهای صدور گواهی سیستمهای مدیریت (ایزو) و گواهینامه هایی که بوسیله این نهادها صادر می شود، ندارند و این موضوع اغلب باعث پذیرش و استفاده از گواهینامه های ایزوی نامعتبر و جعلی می شود .

توجه : اگر برای دیدن این صفحه از موبایل استفاده می نمایید ، گوشی را باید در جهت افقی قرار دهید.

 • چنانچه گواهینامه ای از یکی از نهادهای صدور گواهی سیستمهای مدیریت (ایزو) به شما ارائه شده است ، برای اطلاع از روش کنترل درستی و اعتبار آن ، با ما تماس بگیرید.
 • درخواست انجام ممیزی و صدور گواهینامه اکردیته بر پایه استاندارد ایزو 9001 ویرایش 2015 تحت اعتبار مرکز دولتی اعتباربخشی ایتالیا را می توانید در سامانه درخواست صدور گواهی، درج نموده و یا مستقیما با ما تماس بگیرید.


روش تشخیص گواهینامه معتبر ایزو

 • اگر کارفرما یا خریدار محصول شرکت دارنده گواهینامه ایزو هستید ، یا

 • اگر شرکت شما نیاز به دریافت گواهینامه ایزو دارد و بدنبال مرجع معتبر صدور گواهی هستید ،

ابتدا باید از اعتبار مجموعه ای که گواهینامه ایزو را به شما ارائه می دهد، اطمینان یابید.

کلیک کنید : روش اعتبارسنجی نهادهای صدور گواهینامه ایزو


سپس باید کنترل نمایید که گواهینامه ، بر اساس الزامات اعتباردهی و الزامات صدور گواهینامه، صادر شده باشد :

 • گواهینامه باید دارای نام نهاد صدور گواهینامه ( CB ) باشد ، بعنوان مثال NOBEL CERTIFICATION

 • آرم نهاد صدور گواهی باید در گواهینامه وجود داشته باشد .

 • نام نهاد صدور گواهی (CB) درج شده در گواهی ، باید با نام قانونی نهاد صدور گواهی که در مدارک ثبتی آن وجود دارد، یکسان باشد.

برای دیدن بهتر مطالب نوشته شده در تصویر زیر ، بر روی آن کلیک نموده و آن را در سایز بزرگتر ببینید.

 • نهاد صادر کننده گواهی ، باید دارنده اعتبار (اکردیته) برای صدور گواهی همان استاندارد مندرج در گواهی ، از یکی از نهادهای اعتباردهنده عضو مجمع جهانی اعتباردهندگان یا IAF باشد . 

کلیک کنید : روش ردیابی اعتبار نوبل سرتیفیکیشن به IAF

 • نام مجموعه دارنده گواهینامه ایزو  و آدرس محل یا محل های آن مجموعه در گواهی قید شده باشند .

 • سیستم مدیریتی و استاندارد صدور گواهی به همراه سال ویرایش آن ، در گواهی درج شده باشند.

برای دیدن بهتر مطالب نوشته شده در تصویر زیر ، بر روی آن کلیک نموده و آن را در سایز بزرگتر ببینید.

 • دامنه کاری که مجموعه دارنده گواهی بر پایه آن مورد ممیزی و تایید قرار گرفته است .

 • کد یا کدهای اصلی فعالیت سازمان دارنده گواهی (EA Code یا IAF Code)، بر پایه کدهای کسب و کار تعریف شده در جدول های دامنه اعتباربخشی ، بیان شده در سند الزامی IAF ID1

 • کد یا کدهای فعالیت زیر مجموعه فعالیت سازمان دارنده گواهی (NACE Code)، بر پایه طبقه بندی تعریف شده بوسیله پارلمان و کمیسیون اروپا

 • شماره گواهینامه که می بایست به صورت واحد (unique) ، فقط برای همان گواهی مورد نظر اختصاص یافته باشد.

 • تاریخ تصمیم صدور گواهی

 • تاریخ انقضا (expiry date) گواهینامه ایزو

 • شماره ویرایش گواهی ایزو که بیان کننده تعداد دفعات صدور گواهی است

 • گواهینامه باید دارای امضای شخص مسئول در نهاد صدور گواهی ایزو باشد.

 • ضرورت انجام ممیزی های مراقبتی و تمدید سالیانه اعتبار گواهی، می بایست بطور روشن توضیح داده شده باشد.

 • استاندارد اعتباربخشی برای نهادهای صادر کننده گواهی سیستمهای مدیریت (ISO/IEC 17021-1) ، که مبنای ممیزی و صدور گواهینامه های معتبر ایزو است، باید در گواهی قید شده باشد.

 • روش راستی آزمایی، برای اطمینان از درستی و اعتبار گواهینامه ایزو، باید توضیح داده شده باشد .

 • آرم نهاد اعتباردهنده ، مثلا آرم نهاد اعتباربخشی ملی ایتالیا (ACCREDIA) ، حتما باید در گواهی وجود داشته باشد.

 • شماره ثبت نهاد صادر کننده گواهی (CB) نزد نهاد اعتباردهنده (AB) خود ، که یک شماره واحد یا unique است، در کنار یا درون آرم نهاد اعتباردهنده، در گواهینامه باید وجود داشته باشد.

 • آرم مجمع جهانی اعتباردهندگان یا IAF باید در گواهی نامه ایزو درج شده باشد.

 • آدرس محل صدور گواهی ، حتما باید در گواهینامه ایزو درج شده باشد.


کلیک کنید : سامانه صدور گواهینامه ایزو


توجه بسیار مهم !

 • گواهینامه های بدون آرم و بدون قابلیت ردیابی به نهاد اعتباردهنده (AB) عضو IAF، از جمله گواهینامه های دارای آرم نهادهای اعتباردهنده جعلی که عضو IAF نیستند، نامعتبر بوده و قابل ارائه به مشتریان، کارفرمایان و سازمانهای نظارتی نیستند.

 • تقریبا تمامی مراکز مدعی اعتباردهی، که عضو IAF نیستند، بدون فعالیت واقعی بوده و موجودیتشان صرفا در قالب یک وب سایت است.

 • چنانچه گواهینامه ای از یکی از نهادهای صدور گواهی سیستمهای مدیریت (ایزو) به شما ارائه شده است ، برای اطلاع از روش کنترل درستی و اعتبار آن ، با ما تماس بگیرید.
 • درخواست انجام ممیزی و صدور گواهینامه اکردیته بر پایه استاندارد ایزو 9001 ویرایش 2015 تحت اعتبار مرکز دولتی اعتباربخشی ایتالیا را می توانید در سامانه درخواست صدور گواهی، درج نموده و یا مستقیما با ما تماس بگیرید.

گواهینامه ایزو,گواهینامه معتبر ایزو,روش تشخیص گواهینامه معتبر ایزو
 • 021 888 999 11
 • phone
whatsapp