italy
Italy

ممیزی های ریموت (از راه دور) در یک نگاه

گروه صدور گواهی سیستمهای مدیریت ، ایزو


با توجه به گستردگی موضوعات بیان شده در صفحه "راهنمای استفاده از فن آوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) در انجام ممیزی های سیستمهای مدیریت و ممیزی های از راه دور (remote auditing)" در بخش دانش و رویدادها در وب سایت نوبل سرتیفیکیشن، قبل از مطالعه آن، دیدن این صفحه که دربرگیرنده فهرستی از عناوین و موضوعات مهم در رابطه با برنامه ریزی، پشتیبانی و اجرای ممیزی های ریموت یا از راه دور است ، می تواند با ایجاد یک ساختار ذهنی اولیه، درک مطالب آن را آسانتر نماید.

 

هر آنچه درباره استفاده از فن آوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) در ممیزی های غیر حضوری ایزو باید بدانید

🔸 استفاده از فن آوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) در ممیزی های از راه دور، بر پایه چه رفرنس هایی باید انجام شود ؟

🔸 مفهوم فن آوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) چیست ؟

🔸 فن آوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) ، معمولا شامل چه آیتم هایی می شود ؟

🔸 فن آوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) برای چه نوع ممیزی هایی مورد استفاده قرار می گیرد ؟

🔸 هدف از استفاده از  فن آوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) در ممیزی ها چیست ؟

🔸 آیا استفاده از  فن آوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) در ممیزی ها اجباری است ؟

🔸 در چه موارد خاصی استفاده از فن آوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) در ممیزی ها اجباری است ؟

🔸 چه محدودیت هایی برای استفاده از فن آوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) در ممیزی ها وجود دارد ؟

🔸 مهمترین ریسک های استفاده از فن آوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) در ممیزی ها کدامند ؟

🔸 نوبل سرتیفیکیشن چگونه امنیت و راز داری را در ممیزی های از راه دور ، پشتیبانی می نماید ؟

🔸 کدام فن آوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) ، معمولا در ممیزی ها مورد استفاده قرار می گیرند ؟

🔸 برنامه ریزی ممیزی های از راه دور (remote audit planing) با استفاده از ICT ، چگونه انجام می شود ؟

🔸 روش انجام هر مرحله از ممیزی های از راه دور چگونه است  ؟

🔸 چه نیازمندیهای اضافی در گزارشدهی ممیزی های از راه دور (ریموت) وجود دارد  ؟


 پاسخ به همه این پرسشهای مهم را در بخش ممیزی های از راه دور (remote auditing) ببینید .

  • 021 888 999 11
  • phone
whatsapp