italy
Italy

توجه مهم برای آدیتورهای ایزو 9001

گروه صدور گواهی سیستمهای مدیریت ، ایزو


در ممیزی استاندارد ISO 9001:2015 ، توجه آدیتور به نیازمندیهای ویژه محصول از اهمیت بالایی برخوردار است.

نتایج آخرین ارزیابی شهودی (witness audit) انجام شده بوسیله مرکز ملی اعتباربخشی ایتالیا (ACCREDIA) از عملکرد آدیتورهای نوبل سرتیفیکیشن در حین ممیزی ، بر این موضوع تاکید دارد که :

  • آدیتور در حین ممیزی، باید بر فرایند تعیین نیازمندیهای مربوط به محصولات و خدمات، به روشی که سازمان ممیزی شونده، نیازمندهای ویژه مربوط به محصولات و یا خدمات را از مشتریان خود دریافت می نماید، به خصوص قوانین و مقررات مربوط به محصولات و یا خدمات، توجه ویژه ای نماید و

  • حتما در گزارش ممیزی بند 8.2.2 در استاندارد ISO 9001:2015، شواهد عینی (objective evidence) مربوط به نیازمندهای ویژه مربوط به محصولات و یا خدمات، به خصوص الزاماتی که مرتبط با قوانین و مقررات مربوط به محصولات و یا خدمات سازمان هستند، را نیز درج نماید.


بعنوان نمونه  آدیتور می تواند یکی از موارد زیر را بعنوان شواهد عینی در گزارش ممیزی، درج نماید :

  • در صورتیکه محصولات تولیدی سازمان مورد ممیزی، دارای استاندارد ملی ایرانی باشند، می توان شماره استاندارد و روش دستیابی به آن (مثلا دانلود از سایت سازمان استاندارد) را در گزارش بیان نمود، یا

  • در صورتیکه مشتری مستقیم سازمان مورد ممیزی، یک کارفرمای دولتی یا نیمه دولتی مثلا شرکتهای خودروساز یا کارفرمایان مربوط به صنایع نفت باشد، شماره رفرنس الزامات منتشر شده برای محصولات یا خدمات سازمان بوسیله کارفرما که دربرگیرنده قوانین و مقررات مربوط به محصول یا ارجاع به آنها است را به گزارش اضافه نمود و یا

  • شماره مدرک فنی که معمولا تحت عنوان اطلاعات فنی خرید بوسیله مشتری سازمان ممیزی شونده دریافت شده و شامل قوانین و مقررات مربوط به محصول یا خدمات است را ، به گزارش ممیزی اضافه نمود.


  • پرسش ها یا ابهامات خود در ارتباط با فرایند ممیزی استاندارد ISO 9001:2015 را می توانید از طریق سامانه دانش فنی، با ما در میان بگذارید.

  • درخواست انجام ممیزی و صدور گواهینامه اکردیته بر پایه استاندارد ایزو 9001 ویرایش 2015 تحت اعتبار مرکز دولتی اعتبار بخشی ایتالیا را می توانید در سامانه درخواست صدور گواهینامه درج نموده و یا مستقیما از طریق اطلاعات تماس، درخواست خود را اعلام نمایید .

  • 021 888 999 11
  • phone
whatsapp