ایزو 9001

نوبل سرتیفیکیشن ، تنها نهاد صدور گواهینامه ایرانی ارائه دهنده گواهینامه معتبر UNI ISO 9001 تحت اعتبار مرکز تایید صلاحیت ایتالیا !

 

 

 

توجه و هشدار !

 • سازمانهای متقاضی دریافت گواهینامه ایزو 9001 ، باید از خدمات نهادهای صدور گواهینامه اکردیته و معتبر که قابل ردیابی به IAF باشند، استفاده نمایند.

 • دریافت گواهینامه غیر اکردیت (non-accredited) استاندارد ISO 9001 ، حتی از نهادهای صدور گواهینامه معتبر و اکردیته، فاقد ارزش و اعتبار است.

روش تشخیص گواهینامه معتبر یا اکردیته (تحت اعتبار) ایزو را ببینید.ایزو 9001 چیست و چه کاربردی دارد ؟

 • استاندارد ایزو 9001 ، الزاماتی (نیازمندیهایی) را برای یک سیستم مدیریت کیفیت ارائه می نماید تا به کسب و کارها و سازمانها کمک نماید تا کاراتر عمل نموده و رضایتمندی مشتریانشان را بهبود دهند.

 • سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 به عنوان یک روش برای تعریف چگونگی برآورده نمودن نیازمندیهای مشتریان و سایر ذینفعان که تحت تاثیر فعالیت سازمان هستند، شناخته می شود .

 • استاندارد ISO 9001 بر اساس نظریه بهبود مداوم پایه ریزی شده است.

 • ایزو 9001 اهداف مربوط به کیفیت یا دستیابی به نیازهای مشتری را مشخص نمی نماید، بلکه از سازمانها میخواهد تا خودشان این اهداف را تعریف نموده و فرایندهای خود را به منظور دستیابی به این اهداف بطور مداوم بهبود دهند.

 • سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 براساس تعدادی اصول مدیریت کیفیت پایه ریزی شده که شامل تمرکز قدرتمند بر مشتری ، انگیزش و اهمیت قائل شدن بوسیله مدیریت رده بالا، رویکرد فرایندی و بهبود مداوم هستند.

 • ایزو 9001 می تواند برای تمامی شرکتها، سازمانها، کسب و کارها و هر نوع مجموعه دیگری ، صرفنظر از اندازه، نوع فعالیت و ساختار آن مجموعه ، مورد استفاده قرار گیرد .

دانلود استاندارد ISO 9001:2015 (متن اصلی)

دانلود استاندارد ایزو 9001 ویرایش 2015 (ترجمه نوبل سرتیفیکیشن)


تغییرات و ویژگی های جدید ایزو 9001 ویرایش 2015

 • هماهنگی بیشتر ساختار و اصطلاحات در ایزو 9001 ورژن 2015 با سایر سیستمهای مدیریت (ایمنی و بهداشت، محیط زیست و ...) ، موجب یکپارچه شدن بیشتر فرایندهای سازمان با سیستم مدیریت کیفیت می شود. 

دانلود ساختار الزامات ایزو 9001

دانلود ساختار بند 7 (پشتیبانی) از الزامات استاندارد ایزو 9001

دانلود ساختار بند 8 (عملیات) از الزامات استاندارد ایزو 9001

 • الزامات استاندارد ایزو 9001 ویرایش 2015 به علت اینکه بر پایه ساختار سطح بالا (HLS) تدوین شده، یکپارچه سازی سیستم را برای سازمانهایی که سایر سیستمهای مدیریت (استانداردهای ایزو) را نیز بطور همزمان اجراء می نمایند ، تسهیل می نماید.

 • افزوده شدن الزامات مرتبط با "محتوای سازمان" یا Organization Context در ISO 9001:2015  ، موجب لحاظ شدن عوامل درونی و بیرونی موثر بر سازمان در طراحی و پیاده سازی استاندارد ایزو 9001 و بازبینی کارآمد دامنه کاری سازمان می شود .

 • رویکرد فرایندی بر پایه الزامات ایزو 9001 ورژن 2015  ، عامل مهمی در دستیابی اثربخش تر به اهداف و برنامه های سازمان است.

 • پیاده سازی فرایندهای مدیریت ریسک بر اساس ایزو 9001 ویرایش 2015 با روش ساختاردهی شده، باعث افزایش اثربخشی فرایندهای سیستم مدیریت کیفیت شده و رویکرد و عملکرد سازمان را با الگوهای یک سیستم مدیریت و راهبری استراتژیک منطبق می نماید.

 • جایگزین شدن الزام "اطلاعات مدون" به جای "مدارک" در ایزو 9001 ویرایش 2015 ، انعطاف بیشتری را در پیاده سازی الزامات استاندارد برای کاربران ایجاد می نماید.

 • پیاده سازی ویرایش جدید 2015 از استاندارد ایزو 9001 ، افزایش رضایتمندی مشتریان، اعتبار و تصویر سازمان در فضای بازار را در پی خواهد داشت.

 • ورژن جدید ایزو 9001 ویرایش 2015 با تاکید بیشتر بر مسئولیتهای مدیریت رده بالا و دخیل نمودن بیشتر وی نسبت به ویرایش قدیمی 2008 این استاندارد در برنامه های سیستم مدیریت کیفیت، قطعا باعث افزایش اثربخشی در پیاده سازی الزامات ایزو 9001، خواهد شد.

 • ایزو 9001 ورژن 2015 ، بطور اثربخش تری به مدیریت زنجیره تامین می پردازد.

 • ایزو 9001 ویرایش 2015 برای پیاده سازی ، سازگار با سازمانهایی است که زمینه فعالیت آنها، خدماتی و دانش محور است.

 • در ویرایش جدید ایزو 9001 ویرایش 2015  ، به مفهوم و فرایندهای مدیریت تغییر ، تاکید بیشتری شده که این موضوع باعث پیشرفت برنامه های پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت و همچنین دستیابی به اهداف در بازه های زمانی مورد نظر می شود.

 • ارتباطات سازمانی در ویرایش جدید 2015 استاندارد ایزو 9001 به علت اضافه شدن الزام "ارتباطات بیرونی" ، اثربخش تر دنبال می شود.

 • اضافه شدن الزام "مدیریت دانش" در استاندارد ایزو 9001 ورژن 2015 ، موجب ارتقاء سطح کیفی و عملکرد منابع انسانی سازمان خواهد بود.


مزیت های دریافت گواهینامه ایزو 9001 از نوبل سرتیفیکیشن

 • گواهینامه ایزو 9001 صادره شده از نوبل سرتیفیکیشن ، تحت اعتبار مرکز ملی و دولتی اعتباربخشی ایتالیا (ACCREDIA) است .

 • مشخصات شرکت دارنده گواهینامه ایزو 9001 از نوبل سرتیفیکیشن، در وب سایت مرکز ملی و دولتی اعتباربخشی ایتالیا (ACCREDIA) ثبت می شود . اطلاعات بیشتر در مورد روش جستجوی نام و مشخصات شرکتهای دارنده گواهینامه ایزو 9001 از نوبل سرتیفیکیشن، در وب سایت اکردیا را در قسمت "فقط برای گواهینامه های ایزو که بصورت اکردیته (تحت اعتبار) صادر می شوند" در قسمت راستی آزمایی گواهینامه ها، ببینید . 

 • مشخصات شرکت دارنده گواهینامه ایزو 9001 از نوبل سرتیفیکیشن در معتبرترین مرجع ثبت جهانی گواهینامه های ایزو (IAF CERT SEARCH) که متعلق به مجمع جهانی اعتباردهندگان (IAF) است ، ثبت شده و سازمانهای دارای گواهی ایزو 9001 از نوبل سرتیفیکیشن، از مزایای تجاری و حق استفاده از لگوی IAF Cert Search برخوردار می شوند.


 • پرسش ها یا ابهامات خود در ارتباط با استاندارد ISO 9001:2015 را می توانید از طریق سامانه ثبت پرسش ها ، با ما در میان بگذارید .

 • درخواست انجام ممیزی و صدور گواهینامه اکردیته بر پایه استاندارد ایزو 9001 ویرایش 2015 تحت اعتبار مرکز دولتی اعتباربخشی ایتالیا را می توانید در سامانه ثبت درخواست صدور گواهی، درج نموده و یا مستقیما با ما تماس بگیرید.